Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Як ви поясните різницю між структурою тор-говли країн, що розвиваються та Японії в табл. 36-7?
(Ь) Як ви думаєте, на яку країну з точки зреніяструктури експорту та імпорту більше схожа Так-ня: на Сполучені Штати або на Японію? А Гон-конг?
2. Малюнок 36-2 показує, що Японія швидко стае провідною країною в світовій торгівлі. Следуетлі Сполученим Штатам турбуватися з поводуетого і чому?
3. У 1980-х роках поточний платіжний баланс США по-показувала дуже великий дефіцит, (а) Як фінансуються ється цей дефіцит? (Ь) Чи повинні ми беспокоітьсяпо приводу цього дефіциту і чому?
4. Аж до 1985 р. Сполучені Штати були чістимкредітором, а потім стали чистим боржником, (а) Як з чистого кредитора країна перетворюється на чи-стого боржника? (Ь) Чи є положення чістогодолжніка невигідним?
5.
Корея є великим боржником Як Ви вважаєте-ті, чи має рахунок послуг Кореї позитивне сальдоілі знаходиться в стані дефіциту?
6. Припустимо, що країна має активне сальдо по-точного платіжного балансу величиною в 6 млрд. долл.Баланс руху капіталів показує дефіцит в2 млрд. дол (а) З негативним або з положитель-ним сальдо зводиться платіжний баланс? (Ь) Якщо цен-тральні банк проводить інтервенцію, ростуть іліуменьшаются чисті закордонні активи цієї стра-ни? (С) Купує або продає центральний банк вітчизняну валюту? Поясніть.
7. У країні відкрито родовище золота Щоб доби-вать золото, країну наповнюють старателі з обладнан-ням (а) Як, по-вашому, надлишок або дефіцит поки-жет поточний платіжний баланс? (Ь) Які факторипріводят вас до думки, що є надлишок, а які-що мається дефіцит? (С) Як ви вважаєте, актив-ве сальдо або дефіцит покаже баланс руху ка-капіталів? Поясніть.

8. У 1970-х роках услід за зростанням цін на нафту все стра-ни ОПЕК мали стійкі позитивні сальдотекущіх платіжних балансів. Як це поєднати сутвержденіем, згідно з яким стійке порушення-ня рівноваги по поточних операціях в кінцевомурахунку потребує корекції?
9. Якщо центральний банк країни ніколи не буде про-водити інтервенції на валютному ринку, то ця стра-на ніколи не матиме ні позитивного, ні від-від'ємного сальдо (дефіциту) платіжного балансу, (а) Поясніть. (Ь) Чи варто звідси, що ця странанікогда не страждатиме від проблем, пов'язаних сторговлей?
10. Чому погані новини про економічні перспекти-вах країни впливають на обмінний курс її валюти?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua