Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. У наведеній нижче таблиці містяться темпи при-росту грошової маси (Ml) і норма інфляції в1985 р. для кількох країн. Побудуйте на основанііетіх даних графік і, користуючись ним, прокомменті-руйте наступне твердження: «Інфляція - завжди івезде грошовий феномен».
Країна Зростання грошової маси Інфляція Сполучені Штати 11,9 3,5 Канада 8,6 4,2 Японія зд 1,9 Німеччина 5,7 1,8 Великобританія 18,3 5,5 Голландія 6 , 8 1,8 Італія * 14,2 9,1 Швейцарія '1,5 3,2 * Темпи приросту наведені для періоду з IV кварталу 1984 р. по IVквартал 1985 р., для Італії - з III кварталу 1984 р. по III квартал1985 р.
Істочному: Federal Reserve Bank of StLouis, International Economic
Conditions.
2. Розглянемо країну з нормою інфляції, складаю-щей 20%. Держава змінює закон таким чином, що тепер стає можливим функционированиеприносящих відсотки фондів грошового ринку, накоторие можуть бути виписані чеки, (а) Яке впливав-ня цієї зміни на величину реального попиту нагроші, а через нього - на рівень цін? (Ь) передпіллі-жим, що держава бажає утримати норму інфля-ції на постійному рівні.
Які дії для цього слід провести з темпом приросту грошовоїмаси?
3. Розгляньте наведені нижче дані, относящіесяк Чилі періоду 1971-1974 рр..
(А) Побудуйте індекс номінальної грошової маси, приймаючи рівень базового 1971 році за 100. (Ь) По-будуйте індекс реальної грошової маси за умови, що рівень базового 1971 дорівнює 100. (С) Ви-число погодовой темпи приросту номінальної де-ніжною маси і цін. (D) Наскільки тісно інфляція
Джерело: International Financial Statistics Yearbook, випуски заразлічние роки, Banco Central de Chile, Indicadores Economicos1960-1980, p. 117.
4. У період 1890-1914 рр.. інфляція в СоедіненнихШтатах становила в середньому 0,7% на рік. У чому з точ-ки зору інфляції може складатися відміну еконо-міки США того часу від сьогоднішньої? (Зверни-тесь до гл.28, щоб з'ясувати дату заснування Fed) Bчем причина набагато нижчою норми інфляціітого часу?
5. Чому в країнах, які переживають гіперінфляцію, рівень цін звичайно росте набагато швидше номінальною грошової маси? Чи суперечить це кількісних-кої теорії грошей?
6.
Яку роль відіграють бюджетний дефіцит і зростання де-ніжною маси у формуванні погодовой дінамікіінфляціі в США?
7. У 1980 р. промислово розвинені країни в среднемімелі норму інфляції на рівні 11,4%. У странахЛатінской Америки цей показник становив 57,2%. Як ви думаєте, чим можна пояснити таку разні-цу?
8. Теза, що лежить в основі рівності Рікардо, свідчить, що люди, які очікують в майбутньому підвищення податків, збільшать норму заощаджень (в термінах відсотка отсуммарной величини наявного доходу), (а) Обо-снувати Чи ця аргументація? Поясніть. (Ь) Як етоотразітся на впливі дефіциту на величину реальнойпроцентной ставки?
9. Якщо інфляція завдає шкоди кредиторам, то Дефла-ція (падіння цін) повинна завдавати шкоди должни-кам. Обговоріть.
10. Припустимо, є три країни, про які естьследующая інформація:
Зростання Реальний Зростання
грошової економічний скоростімасси,% зростання,% обігу,%
Країна А 15 березня 0 Країна У 5 лютого -1 Країна. З 3 0 0 Яка норма інфляції в кожній з пріведеннихвише країн?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua