Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Дайте характеристику природної монополії іпріведіте деякі приклади. Чому конкуренціяне забезпечує ефективний розподіл ресурсовв галузі, що є природною монополією?
2. (А) Коли компанія AT & T володіла монополією усфері міжміського телефонного зв'язку, вона за-дала, що міжміський телефонний зв'язок представля-ла собою природну монополію. Які факти міг-чи б переконати вас у правоті цього твердження? (Ь) Зараз у AT & T є кілька конкурентів вмеждугородном телефонному бізнесі Якщо ця областьдействітельно є природною монополією, точто, на вашу думку, може статися з болеемелкімі конкурентами компанії AT & T?
3. Наведіть чотири приклади, що показують, почемупріводімие в бухгалтерській звітності витрати
могли бути надмірними (а, отже, балансоваянорма прибутку - заниженої) в галузях з моно-польної владою.
4. Припустимо, що галузь є конкурентною ичто її середні і граничні витрати проізводствапостоянни і рівні 5 дол, ціна також составляет5 дол Щорічно продається 1 млн. одиниць продукціі.Затем галузь монополізується, і ми знаємо, що ценавозрастает до 8 дол, а випуск падає до 800 000 оди-ниць. На основі лише цих фактів як би ви оценілівелічіну втрат для суспільства від монополії в даннойотраслі: і яку величину ви отримали б у відповіді?
5. Розглянемо конкурентну галузь з постояннимідолгосрочнимі середніми і граничними іздержкамі.Предположім, що всі фірми в галузі зливаються во-єдино з метою освіти монополії і що це вле-чет за собою значне зниження витрат.
Сде-лайт малюнок, що дозволяє порівняти конкурентноеравновесіе з монопольним рівновагою. Можливо в процесі монополізації зниження ціни і роствипуска?
6. (А) Тільки «Альфа» і «Бета» виробляють в США стек-лянние домашні туфлі. Споживачі знають, що туф-ли фірми «Бета» зразу розбиваються під час танцю; врезультаті «Бета» йде з цього бізнесу. Фірма «Альфа» стає, таким чином, монополією. Була вона монополізована? (Ь) Фірма «Гамма» поду промивали про проникнення в галузь по проізводствустеклянних домашніх туфель. Що могла б підпри-няти «Альфа», щоб завадити «Гаммі» стати силь-ним конкурентом? Які з цих дій, за ваше-му думку, могли б бути охарактеризовані як мо-нополізація, тобто протизаконні?
7. Багато спостерігачів вважають, що Закон Робінсона-Петмана служить головним чином для захисту мелкіхфірм від їхніх більших і працюючих більш еф-фективно суперників. Як, по-вашому; це говорить заілі проти застосування цього акту?
8. Стверджувалося, що антитрестовские закони не являють-ся необхідними, так як по завершенні процесу
- освіти монополії інші фірми увіллються в від-галузь і потіснять її. Інші стверджують, що після за-вершення процесу формування монополія в фі-нансових плані стає досить сильною длятого, щоб продавати протягом деякого временіпродукцію за такою низькою ціною, що конкурентинікогда не зможуть вступити в цей бізнес. Соотнесітеданний аргумент з поняттям «грабіжницьке ценооб-разование» і поясніть, чому, з вашої точки зре-ния, грабіжницьке ціноутворення іноді можетіметь місце або чому це вкрай малоймовірно.

9. Охарактеризуйте основні економічні конфлік-ти, що існують між трьома основними правила-ми регулювання природних монополій.
10. Якщо галузі комунального обслуговування действуютв інтересах суспільства, чи означає це, що інтересипотребітеля повинні бути захищені одним з сліду-чих способів: (а) встановленням для сільських і го-родских споживачів однакових цін на газ і елект-роенергію, навіть незважаючи на те, що обслужіваніегорожан обходиться дорожче? (Ь) введенням спеці-них тарифів для студентів і багатодітних сімей? (С) домовленістю про те, що нужденні люди установ підтримують життєво необхідними послугами навіть втому випадку, якщо вони не здатні за них заплатити? Поясніть ваші відповіді.
11. Після того як в 1979 р. стався вибух на атомнойелектростанціі компанії «Три майл Айленд», комісі-ся з регулювання штату Пенсільванія повиннабула вирішити, хто повинен платити за очищення терито-рії від радіоактивного зараження, (а) Хто, по-вашому, повинен платити - клієнти компанії або її акцио-нери (власники комунальної компанії)? (Ь) Како-ви економічні аргументи, відповідно до кото-римі платити повинні клієнти або акціонери?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua