Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Які товари або послуги придбали ви в прошломмесяце на ринку, який описується наілучшімобразом: (а) досконалої конкуренцією, (Ь) монопо-Лією, (с) монополістичноїконкуренцією, (d) оліго-поліей?
2. Згадайте керуючого стадіоном з гол. 5. При ка-ком рівні граничного доходу він максімізіровалби сукупний дохід?
3. Наведена нижче супровідна таблиця покази-кість шкалу попиту, з якою стикається монопо-лист, що виробляє з постійними граничними з-Держко у розмірі 5 дол
Шкала попиту, з якою стикається монополістЦена, дол Обсяг попиту
9 0
1 серпня
2 липня
6 '3
5 квітень
5 Квітня
3 б
7 лютого
8 січня
Про 9
(а) Розрахуйте і побудуйте шкалу граничного дохо-так фірми. (Ь) Яка величина максімізірующегопрібиль випуску для монополіста? (С) Яке значен-ня оптимальної ціни для монополіста? (D) Якими були б рівноважна ціна і рівноважний обсяг ви-пуску для конкурентної галузі? (Е) Поясніть сло-вами, чому монополіст виробляє менше, а ценуназначает більш високу, ніж конкурентна галузь? 4. Припустимо, що на додаток до незмінним пре-діловою витратам в 5 дол монополіст несе посто-янние витрати, пов'язані лише з його перебуванням в даній сфері діяльності, у розмірі 2 дол (а) Ка-ков оптимальний обсяг випуску для монополіста? (Ь) Яке значення максимизирующей прибуток ценидля монополіста? Які наслідки мають постійного ні витрати для прибутку монополіста і чому? 5.
Залишаючись в рамках припущень завдання 3 що-до попиту, припустимо, що сукупні іздержкімонополіста збігаються з наведеними у подай із-котельної таблиці, (а) Розрахуйте шкалу предельнихіздержек. (Ь) Які оптимальна ціна і обсяг ви-пуску для монополіста? (С) Який прибуток получаетмонополіст?
Сукупні витрати монополістаОб'ем, пропозиції Сукупні витрати, дол
0 4
9 Січень
13 лютого
16 березня
20 квітня
25 травня
31 червня
7 37
8 44
6. (А) Яка величина соціального виграшу в задачі 3прі русі від монопольного рівноваги до конку-рентного рівноваги? (B) B якому саме смислеето є виграш і для кого? (С) Які втрати мо-нополіста при русі до конкурентного равнове-сію?
7. Припустимо тепер, що граничні витрати в за-
дачі 3 зменшуються до 3 дол (а) Як це скажетсяна значенні рівноважної ціни і кількості? (B) Haбольшую або меншу величину зміниться ціна посравнению з величиною зміни витрат? (С) какето співвідноситься з результатами впливу зраді-ня граничних витрат на ціну в конкурентній га-лузі?
8. Поясніть, чому монополіст завжди устанавліваеттакую, досить високу, ціну, щоб попит на егопродукцію був еластичним. Поясніть, чому моно-ПОЛІСТОМ, що має позитивні граничні з-тримки, ніколи на максимізує свій дохід.

9. Виробники розчинної кави та інших продук-тов, що продаються в супермаркетах, часто вкладають в упаковці з продуктами купони, що дають споживачам-лям право на знижку у разі майбутніх покупок. Біль-шість цих купонів не використовується. Поясніть, чому використання купонів може бути формойценовой дискримінації.
10. Виберіть три будь знайомих вам продукту, кото-яких не було 20 років тому. Охарактеризуйте галузь, що виробляє кожен з них в даний момент.Связано чи походження цих продуктів з великі-ми або дрібними компаніями або з окремими ізо-бретатель?
11. Патентна система США надає ізобретате-лям монопольні права на 17 років. Виграло б загально-ство, якби термін патенту був скорочений до 10 років? Обговоріть витрати і вигоди даної зміни.
12. Ви можете бачити, що в точці монопольного рівноваги, зображеної на рис. 11-3, АТС * вище міні-ної величини середніх сукупних витрат. По-чому монополія не розширює виробництво для до-сягнення більш низького рівня середніх витрат? Привело б скорочення середніх витрат до роступрібилі? Поясніть.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua