Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Перехід до плаваючих курсів після краху Бреттон-Вудської системи означав зміщення відповідальності за валютні ризики від держави до ринку. Було ясно, що в нових умовах ступінь нестабільності на валютному ринку істотно зростає. Великі гравці у вигляді зарубіжних банків, інвестиційних фондів та інших небанківських фінансових установ кинулися на ці ринки, швидко збільшуючи їх обертів.
2. Система фіксованого курсу створює більш сприятливі умови для розвитку міжнародних потоків капіталу. Якщо іноземна фірма здійснює інвестиції і передбачає вивезення прибутку, при фіксованому курсі у неї більше впевненості в тому, що майбутня реальна прибуток буде відповідати розрахункової на момент інвестицій.
3. Основним недоліком режиму фіксованого курсу є велика залежність від офіційних резервів. Країна повинна мати достатній їх запас, щоб фінансувати дефіцит платіжного балансу.
4. Режим плаваючого курсу дозволяє успішніше вирішувати внутрішні проблеми. Оскільки при плаваючому курсі рівновагу платіжного балансу досягається автоматично, залишаються завдання досягнення повної зайнятості, що забезпечується проведенням відповідної фіскальної політики, і підтримки стабільності цін, що забезпечується проведенням відповідної кредитно-грошової політики.

5. Незважаючи на те що більшість країн дотримується режиму плаваючого курсу, що припускає формування валютного курсу під впливом ринкових сил, необхідно мати на увазі, що навіть у цих країнах «чистого» плавання немає. Грошові влади впливають на формування курсу або шляхом проведення час від часу валютної інтервенції, або через зміну процентної ставки.
6. Валютні кризи показали, що рекомендації, які видавалися і були корисними протягом майже півстоліття слаборозвиненим країнам, виявилися мало придатними для країн з ринками,, у розпорядженні МВФ виявилося недостатньо інструментів і можливостей для здійснення контролюючої та регулюючої функції на міжнародному валютному ринку.
7. В якості основних напрямків підтримки стабільності на міжнародному валютному ринку розглядаються можливості повернення до золотого стандарту, створення всесвітнього центрального банку, виділення цільових зон, посилення контролю за потоками капіталу і поліпшення координації макроекономічної політики між країнами.
8. Основною умовою підтримки стабільності курсу національної валюти є проведення послідовної макроекономічної політики.
При проведенні такої політики з'являється менше чуток, допускається менше непередбачуваних заяв політиків, що сприяє формуванню стійких очікувань щодо курсу її валюти.
9. Чим тісніше економічні зв'язки між країнами, тим сильніше вплив змін в економіці країни-партнера на внутрішню процентну ставку і курс національної валюти. Тому при прийнятті урядом рішень, спрямованих на зміну макроекономічних показників всередині країни, необхідно враховувати об'єктивну реакцію економіки країн-партнерів та наслідки цієї реакції для внутрішньої економіки.
10. Для отримання вигод з переваг як фіксованого, так і плаваючого валютних курсів створюються оптимальні валютні зони, коли застосовується фіксований курс всередині зони, а при взаєминах з партнерами за межами зони використовується режим плаваючого курсу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
 11. 4. Імовірність події
  висновок, що ймовірність того, що наступним випаде чорне, стала більше, ніж було до цього, він плутає ймовірність події з імовірністю класу. Всі медичні прогнози, засновані на общепсихологическом знанні, мають справу з імовірністю класу. На основі свого загального медичного досвіду лікар, почувши про людину, ураженому певною хворобою, може сказати: Його шанси на одужання 7 до
 12. 3. Людська праця як засіб
  висновок, що перша одиниця дозвілля задовольняє більш сильне бажання, ніж друга, друга більш сильне, ніж третя, і т.д. Перевертаючи це твердження, ми отримуємо твердження, що негативна корисність праці, що відчувається працівником, збільшується в більшій пропорції, ніж величина витрат праці. Однак праксиологии немає необхідності вивчати питання, чи збільшується негативна корисність
 13. 4. Виробництво
  висновок, що науки про людську діяльність і установки, що випливають з їх навчань, лібералізм антітеістічни й ворожі релігії. Вони категорично протистоять будь-якій системі теократії. Але вони абсолютно нейтральні відносно релігійних вірувань, які не претендують на втручання в хід суспільного, політичного та економічного життя. Теократія є суспільна система, яка
 14. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  висновок формулюється в двох твердженнях: у різних місцях продуктивність технічно переміщуються факторів виробництва різна і їх переміщення інституційно обмежена. Ця теорема без шкоди для правильності її висновків може обійти проблеми цінності, зробивши кілька простих припущень. Ось вони: необхідно провести тільки два продукти; ці продукти вільно переміщувані; для виробництва
© 2014-2022  epi.cc.ua