Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Макроекономічна рівновага припускає, що на весь вироблений ВНП пред'являється попит і він реалізується. Сукупний попит формується всіма суб'єктами ринкової економіки (домашні господарства, фірми, уряд) і залежить від загального рівня цін і нецінових факторів, що визначають споживчий, виробничий, урядовий і зовнішньоекономічний попит. Залежність між загальним рівнем цін і попитом на реальний ВНП описується кривою сукупного попиту. Зміна цін веде до руху по кривій, зміна сукупного попиту під впливом нецінових чинників призводить до зрушень кривої сукупного попиту.
2. Залежність між загальним рівнем цін і обсягом реального ВНП, яке може бути запропоновано (вироблено) при кожному рівні цін, описується кривої сукупної пропозиції. Форма кривої сукупної пропозиції відбиває динаміку середніх витрат виробництва. При наявності вільних ресурсів, зокрема при високому рівні безробіття, підприємці можуть розширити виробництво без зміни витрат виробництва, і отже, цін. Напруженість на ринку праці змушує підприємців підвищувати заробітну плату, що веде до збільшення витрат виробництва, і розширення виробництва супроводжується зростанням цін.
При повному використанні ресурсів (природному рівні безробіття) ВНП досягає свого потенційного рівня і подальше розширення виробництва при даних ресурсах і незмінній технології неможливо. На вертикальному відрізку кривої сукупної пропозиції рости можуть тільки ціни.
3. Економіка знаходиться в рівновазі, коли сукупний попит і сукупна пропозиція збігаються. Наслідки зміни рівноваги залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції перебуває економіка. Так, наслідком зростання сукупного попиту може бути: збільшення рівноважного ВНП при незмінних цінах, зростання рівноважного ВНП і зростання цін, зростання цін без зміни обсягу ВНП. В результаті падіння сукупного попиту під дією ефекту «храповика» обсяг рівноважного ВНП може зменшуватися або залишатися незмінним без зменшення загального рівня цін. Ситуація, коли скорочення пропозиції (виробництва) реального ВНП супроводжується зростанням цін, називається стагфляцією.
4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги передбачає рівність сукупних витрат (споживання, інвестицій, державних закупівель та чистого експорту) ВНП. Зі збільшенням обсягу виробництва, при інших рівних умовах, зростають доходи. Споживання є функція доходу.
У міру зростання доходів частка споживання відносно скорочується, а частка заощаджень зростає. Інвестиційний попит залежить від очікуваної норми прибутку (пряма залежність) і рівня банківського відсотка (зворотна залежність) і практично не залежить від величини поточного обсягу національного виробництва (доходів). Зміни в інвестиціях призводять до змін у ВНП (доходи) більшим, ніж інвестиції. Здатність витрат викликати більшу зміна доходів, ніж самі витрати, називається мультиплікативний ефект.
5. В умовах закритої економіки, без урахування витрат держави макроекономічну рівновагу досягається при рівності споживчих і інвестиційних витрат величиною ВНП або за умови рівності заощаджень інвестиціям. Макроекономічна рівновага аж ніяк не гарантує досягнення макроекономічних цілей. Якщо рівноважний ВНП менше потенційного, то в економіці має місце недовиробництво (ресурси використовуються неповністю). Різниця між сукупними витратами, відповідними рівноважного ВНП і потенційним ВНП, називається рецесійної розривом. Перевищення сукупних витрат, що відповідають рівноважного ВНП, над потенційним ВНП породжує інфляцію попиту і називається інфляційним розривом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
© 2014-2022  epi.cc.ua