Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Виплати за зовнішніми боргами Росії


Роки Погашення основного боргу
(млрд. дол .) Процентні платежі (млрд. дол) Всі витрати по
обслуговування зовнішнього боргу
млрд. дол у%
к
ВВП у% до
доходам федераль-ного
бюджету 1997 2,3 4,1 6,4 1,5 12,5 1998 5,0 4,3 9 , 3 3,2 31,9 1999 5,6 3,6 9,2 4,9 37,3
Подальша динаміка по проектним і прогнозними оцінками виглядає наступним чином:
Зовнішній борг Росії (у млрд. доларів)
На 1 січня 2000 158,4 На 1 січня 2001 144,4 На 1 січня 2002 р. (оцінка) 146, 0 На 1 січня 2003 р. (прогноз) 142,0
У 2002 р., по розглянутих Державною Думою РФ розрахунками, на обслуговування зовнішнього боргу буде витрачено 14,2 млрд. дол, в тому числі на його погашення 6,8 і виплату відсотків 7,4 млрд. доларів.
Пік витрат з обслуговування зовнішнього боргу припадає на 2003 р. і складе 19,7 млрд. доларів. У літературі дане питання розглядається як одна з головних «загроз 2003 року».
Обсяг витрат буде вище нинішніх, але навряд чи (при розумному підході) представить для Росії серйозну загрозу. Для реалізації продуманих заходів (крім всієї сукупності зовнішньоторговельних переговорів) необхідно: подальше стимулювання сукупного попиту та економічного зростання; збільшення золотовалютних запасів країни до 45 млрд.
дол; створення в рамках 2002 стабілізаційного або резервного фонду.
5. Росія і СОТ. У процесі відбувається глобалізації жодна країна не може розвиватися успішно, будучи ізольованою від світової спільноти. Однак принципово важливо як в науковому, так і в практичному відношенні розрізняти два різних аспекти вступу до СОТ - з одного боку, його об'єктивну необхідність, а з іншого - соціально-економічні умови, які пропонують (або нав'язують) Росії. Від їх аналізу залежить, чи зуміє Росія використовувати виклик глобалізації в цілях свого відродження або опиниться на периферії світової цивілізації.
Сьогодні Росії намагаються нав'язати односторонні поступки на користь високорозвинених країн, прискорено, тобто до вступу до СОТ, прийняти відповідні рішення, які не є обов'язковими. В даний час рівень захисту при імпорті сільськогосподарської продукції становлять у нас 15%, а в інших країнах-членах СОТ вони істотно вище: у Польщі 52%, в Угорщині 22%, в Болгарії 40%. Росії пропонують також приєднання до ряду «секторальних» ініціатив, у тому числі нульових імпортних ставок, хоча вони носять добровільний характер і не є обов'язковими для країн-членів СОТ.
Висловлюючи думку Торгово-промислової палати РФ, її президент С. Смирнов вважає, що за нинішньої економічної ситуації в країні прийняття подібних ініціатив неприйнятно.
Воно призвело б до різкого припливу іноземної продукції на російський ринок і негативно би відбилося на роботі ряду галузей вітчизняної промисловості, поки ще не готових до подібної конкуренції.
У спеціальному обговоренні потребує і питання про те, чи повинна Росія вступати до СОТ поодинці або в складі країн, включених разом з нею в свої митні угоди. Чималу складність, особливо в умовах келійності обговорення питання про вступ до СОТ, являє обов'язок країн з федеральним устроєм забезпечити дотримання у всіх регіонах прийнятих на себе правил розробки і проведення економічної політики.
***
Зовнішньоторговельні зобов'язання і здійснювана в цій сфері діяльність не є чимось ізольованим. Вони - органічна складова частина довгострокової соціально-економічної стратегії країни. При її відсутності розрізнені дії і не пов'язані в єдине ціле рішення можуть завдати Росії серйозної шкоди і стати загрозою для її безпеки.
Саме таким підходом керувалися вчені Інституту економіки РАН, підготувавши і опублікували (разом зі своїми колегами) в кінці 1999 р. книгу «Росія - 2015: оптимістичний сценарій».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виплати за зовнішніми боргами Росії "
 1. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  виплати відсотків по військових боргах, пенсії та допомоги інвалідам війн, ветеранам і т.д. Певне місце у видаткових статтях бюджету відводиться на витрати з обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу, матеріальне забезпечення зовнішньополітичних зв'язків і утримання апарату управління. Витрати бюджету на кредитування експорту, страхування експортних кредитів та іноземного
 2. Динаміка валютного курсу рубля і його регулювання
  виплат в іноземній валюті фізичним особам (резидентам і нерезидентам) за вкладами (рахунках), відкритим в уповноважених банках. Таке посилення системи валютних обмежень у короткостроковому плані дозволило стабілізувати валютний курс, проте вступило в протиріччя з зобов'язаннями Росії щодо зняття всіх обмежень з валютних операцій за поточними рахунками і перекладам відповідно до ст. 8
 3. 7.2. Економічні причини і наслідки першої світової війни
  виплат. Крім того, було розраховано, що країна робитиме внески до 1988 р. при зменшенні загальної суми до 113,9 млрд. марок. Джерелами репарацій залишилися тільки держбюджет і прибуток від залізниць. Для отримання і розподілу репарацій, здійснення розрахунків з економічних боргах було створено Банк міжнародних розрахунків, багато в чому забезпечив фінан-сування важкої промисловості та
 4. 7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.
  Виплата їм премій у разі зменшення виділених квот виробництва, а також практика закриття діючих підприємств та заборону створення нових. Як і раніше велике значення для розвитку великого виробництва мав іноземний капітал. Російські монополістичні об'єднання зазвичай виникали як акціонерні товариства, що дозволяло їм обійти положення Антимоно-польного законодавства,
 5. 28.2. Форми і склад державного внутрішнього боргу Росії
  виплаті держпенсію і посібників - 1,630,280 - 025 Облігаційний позику РФ для погашення товарних зобов'язань --- Інші - 25,000,000 Разом обсяг державного боргу 88,400,000 194,827,866 316,000,000 * План Таблиця 28.4. Структура державного внутрішнього боргу РФ в 1995-1997рр.,% Код 1 січня 1995 1 січня 1996 7 січня 1997р. * 1 2 3 4 5 001 Цільовий позику
 6. 28.3. Управління державним боргом
  виплатою відсотків по раніше випущених позиках, проведенням конверсії та консолідації позик, визначенням курсу облігацій на грошовому ринку, проведенням заходів щодо визначення ставок відсотків по державному кредиту. До управління державним боргом належать і заходи держави щодо погашення раніше випущених позик, термін дії яких закінчився. Операції, пов'язані з
 7. § 3. Макроекономічна нерівновага
  виплат населенню. Вона повністю суперечила реальному стану економіки, оскільки виробництво товарів для населення швидко падало. У 1986-1990 рр.. зростання грошової маси в суспільстві в шість разів обганяв збільшення валового національного продукту. Це призвело до серйозного порушення закону грошового обігу. Прийшли в рух своєрідні "ножиці", леза яких - виробництво і купівельний
 8. 2.3.Государственний борг і його врегулювання
  виплаті доходів кредиторам за всіма борговими зобов'язаннями, прийнятими на себе державою, і по погашенню зобов'язань, термін оплати яких настав. Державний борг може надавати позитивний і негативний вплив на соціально-економічні процеси. Позитивне значення обслуговування державного боргу за допомогою державних запозичень полягає в тому, що вони є
 9. № 207. Проблема внутрішнього і зовнішнього боргу в сучасній російській економіці
  виплати основної частини боргу та процентні платежі за радянськими зобов'язаннями, але виплачувати по боргах, узятим РФ як суверенною державою. На міжнародній кредитної арені СРСР виступав одночасно і як боржник, і як кредитор, однак з великою і несприятливої асиметрією в геополітичному та валютному плані. В умовах фактичного банкрутства держави в 1991 р. Російська Федерація
 10. 4.6. Додаткова інформація
  виплати боргу на умовах і який повертається після виплати боргу. У разі невиконання зобов'язань з боку позичальника довірена особа має право продати землю для компенсації боргу. Акт купівлі об'єкту нерухомості - юридичний документ, що засвідчує угоду купівлі-продажу об'єкта нерухомості. Акт купівлі об'єкта нерухомості містить, як правило, реквізити продавця і покупця
© 2014-2022  epi.cc.ua