Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

5. ВВП і ВНП. Склад і способи розрахунку.

ВВП являє собою найважливішу макровелічіну, виражену у вигляді тимчасового потоку, і є синтетичною мірою рівня вироблених товарів та послуг протягом року в національній економіці.
ВВП відіграє важливу роль як вимірювач, як пізнавальна величина, що має ідеологічну і політичну цінність.
ВВП виконує наступні функції:
-вимірювальна;
-зіставляє: дозволяє порівнювати рівні по різних державам;
-динамічна: характеризує напрямок розвитку економіки;
-оцінка рівня життя: ВВП на одиницю населення характеризує якість життя в державі.
ВНП - це розмір сукупного продукту, який враховує вироблені обсяги не тільки в рамках національної території (резидентами), а й продукти, вироблені в процесі вивозу капіталу на територію іноземних держав.

ВНП відрізняється від ВВП на різницю між які надійшли доходами від виробництва продукту за кордоном і пішли доходами, отриманими іноземним капіталом на нашій території.
Основу розрахунку ВНП покладений національний принцип: враховується вартість продукції, виробленої резидентами даної країни незалежно від їх знаходження. Величина ВНП відрізняється від величини ВВП на дуже маленьку суму торгового балансу, тобто це різниця між вартістю експорту та імпорту країни. Позитивне сума збільшує розміри продукту суспільства, і, отже, ВНП буде більше ВВП. В економічній теорії розрізняють такі види ВВП (ВНП): - Номінальний ВВП (ВНП) - обчислюється в поточних або діючих цінах; - реальний ВВП (ВНП) - скоригований номінальний ВВП з урахуванням рівня цін (інфляція або дефляція).

Реальний ВВП - більш точна характеристика національної економіки. Ставлення номінального до реального ВВП показує зміну ВВП в результаті зміни цін і називається дефлятором .. При розрахунку ВВП (ВНП) за розподільчим методом (за доходами) підсумовуються всі види факторних доходів (заробітна плата, рента, відсотки і т.д.), а також два компоненти, які не є доходами: амортизаційні відрахування і чисті непрямі податки на бізнес, тобто податки мінус субсидії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. ВВП і ВНП. Склад і способи розрахунку. "
 1. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  склад трудових
 2. 6.3. Спосіб абсолютних різниць
  способу абсолютних різниць. Порядок та алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом Спосіб абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і спосіб ланцюгової підстановки, він застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних і мультиплікативно-адитивних моделях: Y=(а - b) с і У=a (b - с).
 3. ВВП І ДОБРОБУТ
  склад виробленої продукції. 5. Не враховуються результати тіньової економіки. За експертними оцінками, в США тіньовий сектор - від 5 до 15%, в Італії - 35%, в РФ - від 40 до 45%. 6. При розрахунку ВВП має місце наступний парадокс. Приватна фірма отруїла річку. Річка відновлюється урядом за рахунок бюджету. Як наслідок, зростає
 4. 6.7. Спосіб логарифмування в аналізі господарської діяльності
  способу логарифмування. Алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом. Спосіб логарифмування застосовується для вимірювання впливу факторів у мультиплікативних моделях. У даному випадку результат розрахунку, як і при інтегруванні, не залежить від місця розташування факторів у моделі і порівняно з інтегральним методом забезпечується ще більш висока точність розрахунків. Якщо при інтегруванні
 5. 4.2. Склад і зміст бухгалтерської звітності
  складу бухгалтерської звітності як найбільш достовірного і передбачуваного джерела інформації в тій чи іншій мірі регулюється різними нормативними документами. Історично склалося так, що в нашій країні як кількість звітних форм у складі річного звіту, так і їх наповнення постійно змінювалося. Якщо в середині 80-х років бухгалтери змушені були включати в річний звіт кілька
 6. Національна та світова валютні системи
  склад, валютний паритет, умови оборотності валют, валютні обмеження (за їх наявності), порядок і форми міжнародних розрахунків. Вона нерозривно пов'язана з грошовою системою країни. Світова валютна система - це золоторезервние (ключові) валюти, міжнародні рахункові грошові одиниці (СДР), склад і структура міжнародної валютної ліквідності, режим міжнародних кредитів і курсів, умови
 7. 2.10.3. Процентні ставки і методи їх нарахування
  становлять основу комерційних обчислень, мають давню історію. Саме в цих операціях і проявляється насамперед необхідність врахування тимчасової цінності грошей. Незважаючи на те що в основі розрахунків при аналізі ефективності ссудозаемних операцій закладені найпростіші на перший погляд схеми нарахування відсотків, ці розрахунки різноманітні зважаючи варіабельності умов фінансових контрактів в
 8. 6.4. Спосіб відносних різниць
  способу відносних різниць. Сфера його застосування. Алгоритм розрахунку впливу факторів цим способом. Спосіб відносних різниць, як і попередній, застосовується для вимірювання впливу факторів на приріст результативного показника тільки в мультиплікативних і адитивно-мультиплікативних моделях типу V=(а - b) с. Він значно простіше ланцюгових підстановок, що за певних обставин робить
 9. 6.5. Спосіб пропорційного ділення і пайової участі
  способу пропорційного поділу. Порядок та алгоритми розрахунків впливу факторів цим способом. У ряді випадків для визначення величини впливу факторів на приріст результативного показника може бути використаний спосіб пропорційного розподілу. Це стосується тих випадків, коли ми маємо справу з адитивними моделями типу V=Xi і кратно-адитивного типу В першому випадку, коли маємо
 10. 7.5. % R Ларрі Вільямса
  спосіб застосування% R - його використання в Теорії Циклів. Там застосовують відразу кілька осциляторів з порядками
 11. 1. Національні та світова валютні системи
  розрахунків країни. У міру розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення
 12. Питання 20. Показники чисельності персоналу підприємства
  складі; 2) особи, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств; 3) особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру. У Облікова чисельність працівників за кожен день включаються наймані працівники, прийняті на постійну, сезонну або тимчасову роботу відповідно до штатного розкладу, а також працюючі власники організації, які отримують в ній
 13. Додана вартість
  склад доданої вартості включаються амортизація, заробітна плата, прибутки корпорацій і некорпорірованних підприємств, отриманий ними рента, відсоток на позичковий капітал, а також так звані чисті податки або чистий експорт. До чистих податків на продукти та імпорт відносять непрямі податки на ці товари і послуги, до чистого експорту - експорт товарів і послуг за вирахуванням їх імпорту. Від них
 14. № 2. Азіатський спосіб виробництва
  способу
 15. 3.7.4. Порядок податкового обліку доходів від реалізації
  складу позареалізаційних доходів (витрат) залежно від виниклої різниці. Якщо реалізація проводиться через комісіонера, то платник податку - комітент визначає суму виручки від реалізації на дату реалізації на підставі повідомлення комісіонера про реалізацію належного комітентові майна (майнових прав). При цьому комісіонер зобов'язаний протягом трьох днів з моменту закінчення
 16. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  способів розрахунку середнього відсотка виконання завдання по асортименту. Найбільш точно він розраховується за способом найменшого числа, тобто в рахунок виконання плану приймається найменше число з двох величин - планового і фактичного випуску продукції по кожному виробу: де Зап - середній відсоток виконання завдання по асортименту. Продукція, виготовлена понад план або не
 17. Другий напрямок експлуатації
  стано-вить найманий характер праці. Він юридично закріплений у відповідних правових нормах, включаючи трудове
 18. 20.5. Аналіз рівня средньореалізаціоних цін
  складі (табл. 20.6). Якщо отриману різницю розділити на загальну кількість фактично реалізованої продукції, дізнаємося, як змінилася середня ціна за рахунок її якості. Алгоритм цього розрахунку можна записати так: {foto627} В основу другого способу розрахунку покладено прийом абсолютних різниць: відхилення фактичного питомої ваги від планового по кожному сорту множимо на планову ціну одиниці
 19. 6.6. Інтегральний спосіб в аналізі господарської діяльності
  становить додатковий приріст від взаємодії обох факторів. Коли ми підрахуємо умовний обсяг валової продукції, виходячи з фактичної кількості робітників і планового рівня продуктивності праці, то весь додатковий приріст від взаємодії двох факторів відноситься до якісної фактору - зміни продуктивності праці: {foto92} Якщо ж при розрахунку умовного об'єму
 20. Метод бухгалтерського обліку
  способів, яка забезпечує контроль за збереженням і рухом господарських засобів, їх джерел в процесі кругообігу господарських засобів називають методом бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними
© 2014-2022  epi.cc.ua