Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка , 2009 - перейти до змісту підручника

15. МЕТОДИ ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Економічний факторний аналіз - це поступовий перехід від вихідних результативних показників до кінцевої факторної системі (або, навпаки, розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, що роблять вплив на зміну результативного показника).
З точки зору впливу факторів на те чи інше явище розрізняють чинники першого, другого і т. д. порядку. Всі вони пов'язані між собою, однак це не виключає, а, навпаки, передбачає необхідність їх логічного відокремлення в процесі аналізу.
У детермінованому аналізі для цього використовуються наступні способи.
Найбільш універсальним з них є спосіб ланцюгової підстановки; він використовується для визначення кількісного впливу окремих факторів на загальний результативний показник. Даний спосіб застосовується в тому випадку, якщо між досліджуваними явищами існує функціональна, пряма або обернено пропорційна залежність.

При використанні способу абсолютних різниць величина впливу факторів розраховується множенням абсолютного приросту значення досліджуваного фактора на базову (планову) величину факторів, які в мультиплікативних моделях знаходяться праворуч від нього, і на фактичну величину факторів, розташованих в моделі зліва від нього.
Спосіб відносних різниць заснований на використанні моделі, але тут враховуються відносні прирости факторних показників у відсотках або коефіцієнтах. Його зручно застосовувати в тих випадках, коли потрібно розрахувати вплив великої кількості факторів.
Спосіб пропорційного розподілу спочатку передбачає визначення методом ланцюгової підстановки, наскільки змінився результативний показник за рахунок чисельника і знаменника, а потім розрахунок впливу факторів другого порядку способом пропорційного розподілу за алгоритмами факторної моделі.
Інтегральний метод дозволяє отримати більш точні результати розрахунку впливу факторів у порівнянні з попередніми способами, де результати розрахунків залежать від послідовності заміни факторів.
Даний метод передбачає застосування готових робочих формул, в які можна підставити необхідні числові дані.
При способі логарифмирования результат розрахунку не залежить від розташування факторів у моделі. На відміну від інтегрального методу, де додатковий приріст від взаємодії факторів розподіляється порівну між ними, при логарифмування результат спільної дії факторів розподіляється пропорційно частці ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника .
Балансовий метод застосовується за наявності строго функціональної залежності. З його допомогою аналізуються використання робочого часу, виробничої потужності, наявність і склад трудових ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ "
 1. 7. індексного методу
  метод дозволяє визначити вплив факторів на узагальнюючий показник в динаміці. Метод грунтується на використанні відносних показників, що виражають відношення рівня даного явища до його рівня, прийнятого в якості бази. Розрізняють індивідуальні та групові індекси. Крім того, в аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища щодо
 2. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  методи факторного аналізу (рис. 1.2). Надалі при розгляді окремих тем курсу буде показана техніка проведення факторного аналізу в основному детермінованих причинно-наслідкових
 3. Валовий національний продукт
  факторних (первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс-імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо сальдо експорту та імпорту є складовою частиною і ВВП, і ВНП, то сальдо поточних трансфертів не має ніякого
 4. Види факторних доходів
  факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей -
 5. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення . Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 6. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  факторні "доходи: введення в проблему 7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і" факторні "дохо-ди На жаль, в дійсності заміщення старого капіталу новим і заміна праці капіталом можуть бути проблемними і важкодосяжним. Кемпбелл Р. Мачконнелл, Стенлі Л. Брю Витрати виробництва товару залежать від факторів виробництва - праці, капіталу, землі, їх споживчих
 7. Факторная продуктивність
  методів управління та організації виробництва, а також про наявність зростаючого ефекту масштабу, коли певні накладні витрати припадають на більший обсяг продукції, що випускається. Показники продуктивності праці та капиталоотдачи дають уявлення про використання кожного великого фактора виробництва. Продуктивність праці - це обсяг виробленої продукції на одиницю витрат
 8. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний , графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і ув'язки. При базисному методі
 9. Методи історико- економічного аналізу
  методів пізнання, застосовуваних цією наукою, пов'язана з використанням методологічного арсеналу, категоріального апарату, основних теоретичних побудов історичного та економічного знання і відображає їх взаємодію. Методи, застосовувані при історико-економічних дослідженнях, поділяються на традиційні та новітні. У систему традиційних методів входять: 1) історичний
 10. Чистий валовий внутрішній продукт і національний дохід
  метод обчислення національного доходу прийнятний тільки для країн, в яких він обчислюється за так званою факторної вартості, коли доходи сектора органів державного управління не можуть розглядатися як факторного доходу. У зв'язку з чим з національного доходу і віднімають непрямі податки (податки на виробництво та імпорт). У новій системі СНР поняття «первинні доходи» замінено
 11. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 12. Глава 14. Макроекономічне рівновагу. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 13. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методу факторного
 14. Запитання для закріплення матеріалу
  факторний аналіз і чому? Розкрийте поняття «наделенность факторами виробництва» і «інтенсивність використання факторів виробництва». 3. Охарактеризуйте ринки факторів виробництва і ціни факторів виробництва; специфічні і мобільні фактори. Яка класифікація факторів виробництва в теорії конкурентної переваги? 4. Які теореми включають в себе теорію факторних пропорцій?
 15. 1.4. Зміст, основні об'єкти аналізу і система економічних показників господарської діяльності бюджетних організацій
  методика аналізу основних показників діяльності бюджетних організацій різних
© 2014-2022  epi.cc.ua