Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 50. Розрахунок ВВП методом кінцевого використання

Валовий внутрішній продукт методом кінцевого використання розраховується як сума трьох компонент:
1) витрат на кінцеве споживання товарів і послуг;
2) валове нагромадження;
3) сальдо експорту та імпорту товарів і послуг.
Витрати на кінцеве споживання товарів і послуг - це витрати домашніх господарств-резидентів на споживчі товари і послуги, а також витрати установ державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, на товари і послуги для індивідуального і колективного споживання.
Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств включають в свій склад наступні елементи:
1) витрати на придбання споживчих товарів та послуг;
2) споживання товарів і послуг, отриманих у натуральній формі у порядку оплати праці і т. д.;
3) споживання товарів і послуг, вироблених домашніми господарствами для власного кінцевого споживання.
Також у складі витрат на кінцеве споживання домашніх господарств враховуються купівлі резидентами товарів і послуг за кордоном і виключаються аналогічні покупки нерезидентів на території даної країни.
Витрати на кінцеве споживання установ державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, визначаються як величина поточних витрат на утримання цих установ, включаючи споживання основного капіталу, за винятком надходжень цим установам від продажу товарів і послуг з ринковими цінами і від часткового відшкодування споживачами їх вартості, плюс вартість споживчих товарів і послуг, куплених цими установами у ринкових виробників для передачі домашнім господарствам безкоштовно або за цінами, що не мають економічного значення, плюс відшкодування доходів домашніх господарств на придбання товарів і послуг за рахунок державних фондів соціального страхування.

Валове нагромадження - це чисте придбання резидентами товарів і послуг, вироблених і наданих в поточному періоді, але не спожитих у ньому. У складі валового нагромадження виділяють три елементи:
1) валове нагромадження основного капіталу;
2) зміна запасів матеріальних оборотних коштів;
3) чисте придбання цінностей.
Валове нагромадження капіталу - це вкладення коштів в об'єкти основного капіталу для створення нового доходу в майбутньому шляхом використання їх у виробництві.
Валове нагромадження основного капіталу визначається як придбання активів за вирахуванням вибуття нових та існуючих основних фондів. Також валове нагромадження основного капіталу включає витрати на поліпшення невиробничих активів та витрати у зв'язку з передачею права власності на невиробничі активи.
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів - це зміна вартості виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів для перепродажу. Зміна вартості запасів матеріальних оборотних коштів визначається як різниця між надходженнями продукції у запаси і вилученнями з них.
Чисте придбання цінностей - це придбання предметів не для виробничих або споживчих цілей, а для збереження вартості, т.
е. предметів, цінність яких з часом збільшується (дорогоцінні метали і каміння, ювелірні вироби і т. д.).
Експорт та імпорт товарів і послуг - це експортно-імпортні операції даної країни з усіма країнами. Експорт та імпорт товарів розраховується як вартість вивезених із країни або завезених у країну товарів.
До складу експорту та імпорту включаються транспортні послуги, туризм, комунікаційні послуги, будівельні, страхові, фінансові, комп'ютерні та інформаційні послуги та інші види послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 50. Розрахунок ВВП методом кінцевого використання "
 1. Розрахунок ВВП за галузями
  розрахунку ВВП (за витратами, за методами використання) він включає наступні статті: 1. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств. Це товари повсякденного попиту, предмети споживання тривалого користування, витрати на споживчі послуги та ін 2. Кінцеві витрати органів державного управління (державних установ). Це витрати державних і муніципальних органів
 2. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту»,
 3. Контрольні питання
  розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично одержаного прибутку. 6. Як класифікуються пільги з податку на прибуток? 7. Які ставки податку на прибуток встановлені в даний
 4. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  розрахунку ціни можуть використовуватися різноманітні методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних особливостей у виробі. Також при виборі методу ціноутворення необхідно
 5. Фактори економічного зростання
  кінцевому використанню ВВП у незмінних цінах, що є надійним умовою вимірювання його динаміки. Вони повністю підтвердили зроблені в Протягом 2000 р. оцінки фахівців. Розрахунки структури приросту ВВП у 2000 р. виконані одним з провідних статистиків країни, головним науковим співробітником Інституту економіки РАН Ігорем Погосову. Якщо прийняти весь приріст ВВП за 100%, то за елементами його
 6. Контрольні питання
  розрахунку ВВП потоком витрат? 9. Які пов'язані з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 7. 40. Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
  розрахункові відносини являють собою регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які утворюються в результаті економічних, політичних, науково-технічних і культурних відносин між державами, юридичними особами (компаніями , підприємствами) та громадянами різних країн. Розрахунки здійснюються через комерційні або спеціалізовані банки, що обслуговують
 8. 14.ОПТІМІЗАЦІЯ
  питаннями, розглянутими в цьому виданні. Управління капіталом без методу або системи торгівлі просто марно. Крім цього, використання в торгівлі методу з негативним математичним очікуванням теж марно. Таким чином, метод чи торгова система повинні давати гроші для того, щоб в гру вступили чинники зростання, провідні походження від управління капіталом і дозволяють
 9. Недоліки системи бухгалтерського обліку. Вплив на капіталовкладення
  розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, менші виробничі запаси, краще використання площ. Внаслідок цього стає складно обгрунтувати необхідність капіталовкладень в новітню технологію - поки ми використовуємо застарілий "метр" традиційної бухгалтерії та фінансів. Керівники змушені обгрунтовувати необхідність капіталовкладень якимись непереконливими розповідями про те, що
 10. 7.5. % R Ларрі Вільямса
  розрахунок являє собою змінену формулу для% К. Вільяма рекомендує використання 10-денного періоду для розрахунків. Він має в своєму розпорядженні межі зон перекупленності і перепроданості на рівнях 90% і 10% відповідно. Правила використання лінії% R практично не відрізняються від вже викладених у відношенні стохастичних ліній. Особливий спосіб застосування% R - його використання в Теорії Циклів.
 11. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік, 2002
  методи побудови трендових ліній Алана Ендрюса протягом десяти років і в кінцевому підсумку оформив результати дослідження в одній книзі. Методи трендових ліній використовуються для короткостроковій і середньостроковій торгівлі і ніколи раніше не публікувалися в окремій книзі. Крім того, в роботу включені останні досягнення побудови трендових ліній на підставі методів Алана Ендрюса. Новий матеріал
 12. 15. Показники і методи продуктивності праці
  розрахунку загального показника ефективності праці можна використовувати формулу: Ефективність праці буде тим вище, чим вище продуктивність праці і чим менше трудовитрати при незмінному обсязі роботи. Методами вимірювання продуктивності праці є якісно відокремлені системи її вимірювання. Найбільш простим і наочним методом вимірювання продуктивності праці є натуральний
 13. § 3. ДЕЯКІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ
  питання 1. Що таке ППСВ? 2. У чому полягає ефект Гершенкрона? 3. Опишіть формулу екш та її особливості. 4. Розкажіть про формулу Фішера і її застосуванні в міжнародних порівняннях. 5. Які вимоги пред'являються до індексів міжнародних зіставлень ВВП? 6. У чому полягає метод Гирі-Каміса в міжнародних порівняннях ВВП? Література 1. Джільберт М., Кревіс І. Міжнародні
 14. Запитання для самоперевірки
  метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук
 15. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  розрахунку на перспективу статево-вікової структури населення. Він заснований на використанні даних про віковий склад населення і коефіцієнтів дожиття з таблиць смертності. Суть методу пересування віків полягає в тому, що чисельність населення вікової групи x на момент часу t розраховується як добуток чисельності населення вікової групи (x-[1]) на момент часу (t-1) і
 16. 30. Витратний підхід
  розрахунку витрат на відтворення оцінюваних споруд і будівель з урахуванням всіх видів зносу і підприємницької прибутку. До отриманої вартості додається ринкова вартість ділянки землі Витратний підхід являє собою сукупність методів оцінки, які засновані на визначенні витрат, необхідних для заміщення або відновлення об'єкта оцінки з урахуванням накопиченого їм зносу Цей
 17. 31. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  розрахунку враховуються два компоненти, що не відносяться до виплат: амортизація (А) - знос капіталу, і непрямі податки (Кн). До непрямих податків відносяться митні збори, податки з продажів і податок на додану вартість. Виходячи з розподільчого способу розраховується наступним чином: {foto6} ВНП де ЗП - заробітна плата. В аналізі руху доходів розрізняють такі фази:
 18. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  розрахунок його на душу населення є найкращим показником для міжкраїнових порівнянь рівня життя. Для того щоб характер розвитку економіки в тривалому періоді не спотворювався під впливом зміни цін, використовуються показники номінального і реального ВНП. Номінальний ВНП розраховується в поточних ринкових цінах, а реальний ВНП - в незмінних, порівнянних, що враховують індекс цін.
 19. 14.1. Економічна основа платежів за природні ресурси
  розрахунками оцінки одержуваних благ і принесеного шкоди у сферах використання землі, надр землі, повітряних і водних середовищ. Якщо наведені методи економічної оцінки природних ресурсів дозволяють оцінити часткове використання ціннісного курсу на момент розрахунку для розмірів плати до бюджету, то ці методики не дають можливості оцінити належать країні багатства в повному обсязі, виділити
© 2014-2022  epi.cc.ua