Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. ДЕЯКІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ

Основним напрямком аналізу даних ВВП і ПГТСВ, отриманих на основі міжнародних зіставлень, є визначення відносних рівнів економічного розвитку країн (ВВП в розрахунку на душу населення), рівнів кінцевого споживання, структури використання ВВП на різні мети, рівнів продуктивності праці. У табл. 9.1 наведені результати зіставлення ВВП і його компонентів ряду найбільш розвинених капіталістичних країн за даними за 1996 р. Зіставлення проведено в рамках реалізації Європейської програми зіставлень, здійснюваної під егідою Європейської економічної комісії ООН.
Таблиця 9.Індекси фізичного обсягу ВВП (і його компонентів) у розрахунку на душу населення низки європейських країн
[7996, США=100%)


Країни Кінцеве споживання домашніх господарств Кінцеве споживання державного управління Валове нагромадження основних фондів ВВП
Бельгія 74,4 73,6 81,1 79,8
Великобританія 65,5 93,9 63,3 70,1
Німеччина 64,9 97,0 91,2 76,2
Греція 52,2 44,1 53,5 47,6
Данія 64,6 141,8 96,9 87,5
Іспанія 49,5 57,6 64,5 54,6
Італія 66,6 76,9 73, 1 74,1
Росія 22,3 39,0 15,2 24,2
Франція 65,7 91,6 74,8 73,7

Показники ППСВ спочатку розраховуються для досягнення порівнянності даних про ВВП, і , отже, аналітична цінність цих даних відносно менше, ніж даних про ВВП. Однак і ці дані можуть представляти інтерес для вивчення відмінностей між країнами в рівні і структурі цін. Один з показників, який використовується в цій області, називається індексом відхилення валютного курсу від ППСВ. Цей показник характеризує ступінь відносної недооцінки або переоцінки офіційних валютних курсів.
Статистичні органи виявили залежність цього індексу від розміру ВВП в розрахунку на душу населення: чим менше ВВП у розрахунку на душу населення (у доларах США), тим відносно більше відхилення офіційного валютного курсу від. ППСВ. Іншими словами, чим бідніша країна, тим, як правило, більше занижений офіційний валютний курс порівняно з реальною купівельною спроможністю валют. Ця залежність показана в табл. 9.2, складеної за результатами міжнародних зіставлень ВВП на основі ППСВ низки європейських країн за 1996 р.
З таблиці. 9.2 видно, що ставлення ППСВ до валютного курсу менше у відносно бідних країнах (Росія, Чехія, Польща) і, навпаки, вище у відносно багатих країнах (Франція, Німеччина і т. д.). Це означає, що у відносно бідних країнах офіційний валютний курс за - Ніжен.
Таблиця 9.Співвідношення валютних курсів і ППСВ для окремих
європейських країн
[за даними за 1996 р.)


Країни Валютний курс (од. національної валюти за 1 дол. США) ППСВ (од. національної валюти за 1 дол. США) Ставлення ППСВ до валютного курсу
Бельгія 30,961 36,8 1,19
Великобританія 0,641 0,644 1,00
Німеччина 1,505 2,03 1,35
Італія 1542,95 1583 1,03
Польща 2,696 1,36 0,50
Росія 5125 2209 0,43
Франція 5,115 6,57 1,28
Чехія 27,145 11,7 0,43

Дані про ППСВ країн, що беруть участь в порівняннях, можуть бути також використані для аналізу відносних рівнів цін. З цією метою обчислюють індекс, що характеризує по країнах ставлення ППСВ до офіційних валютних курсів. Шляхом зіставлення отриманих коефіцієнтів можна визначити відносний рівень цін країни в порівнянні з базисною країною (табл. 9-3).
Таблиця 9.Относітельние рівні цін ряду розвинених капіталістичних країн
(1993р., середньоєвропейський рівень цін=100)


  ФРН Греція Іспанія Франція Англія Португалія
Споживання домашніх господарств 114,6 77,8 85,6 108,5 89,7 72,7
Споживання органів державного управління 100,7 81,7 83,1 100,0 82,3 77,2
Накопичення основних фондів 117,1 83,4 87,6 103,0 84,6 85, 7
Приріст матеріальних засобів 133,8 57,4 78,7 107,5 86,2 45,0
ВВП 117,2 74,1 84,6 106,9 88,2 67,0

Таким чином, з табл.
9.3 видно, що відносний рівень цін вище в тих країнах, де ВВП в розрахунку на душу населення вищий. Найбільш високий рівень цін спостерігається у ФРН, Франції, відносно низький - у Греції, Португалії.
Контрольні питання
1. Що таке ППСВ?
2. У чому полягає ефект Гершенкрона?
3. Опишіть формулу екш та її особливості.
4. Розкажіть про формулу Фішера і її застосуванні в міжнародних порівняннях.
5. Які вимоги пред'являються до індексів міжнародних зіставлень ВВП?
6. У чому полягає метод Гирі-Каміса в міжнародних порівняннях ВВП?
Література
1. Джільберт М., Кревіс І. Міжнародні порівняння національного продукту і рівня цін. - М.: Статистика, 1962.
2. Кревіс І. та ін Система міжнародних зіставлень валового продукту і купівельної спроможності / Джон Хопкінс Університет, 1975 (англ. мова).
3. Багатосторонні вимірювання купівельної спроможності і реального ВВП / Євростат, 1981 (англ, мова),
4. Іванов Ю. Про міжнародні порівняннях ВВП / / Питання економіки. 1999. № 3.
З.Іванов Ю., Сергєєв С. Сучасні напрямки в міжнародних порівняннях макроекономічних показників / / Економіка і математичні методи. 1990. № 4.
6. Іванов Н. Огляд аксіоматичний теорії індексів / / Питання статистики. 1995. № 10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. ДЕЯКІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ "
 1. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  деякі з цих
 2. Аналіз інвестицій
  деякі напрямки аналізу капітальних вкладень. 1. Аналіз динаміки капіталовкладень, очищений від інфляції, дозволяє судити про інвестиційної активності фірми галузі, всієї країни. Так, в Росії в 90-х рр.. обсяг капіталовкладень знизився в п'ять разів, дозволяючи говорити про «інвестиційної катастрофи», що сталася в нашій країні в ці роки. 2. Аналіз структури капіталовкладень, об'єктами
 3. Основні терміни і поняття
  напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 4. Напрями проектного аналізу
  напрямками аналізу або просто аналізом): 1. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного проекту, тобто скільки потрібно виробляти цієї
 5. А. Аналіз ефективності витрат
  напрямками
 6. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
  деякі елементи фінансової математики та моделі перетворення доходів від нерухомості в поточну вартість, розгляду яких присвячена дана глава. Більша увага приділена розбору капіталізації доходу за нормою віддачі, так як застосування цього методу передбачає найбільш докладний аналіз потоків інвестиційного доходу: враховується характер зміни грошових потоків, послідовно
 7. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 8. Мікро-та макроекономіка
  деякі питання розглядаються одночасно на мікро-і макрорівні, наприклад стан справ у конкретних галузях і на окремих товарних ринках, де аналіз ситуації важливий як для конкретних підприємств цих галузей, так і для економіки країни в цілому. Тому деякі економісти пропонують використовувати термін «Мезоекономіка» для аналізу цієї прикордонної сфери, в яку, на їхню думку,
 9. План семінару
  напрямки. Пострадянська економічна школа. Російський
 10. Стаття 44. Банк Росії щорічно ... представляє ... не пізніше 1 грудня - основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік ...
  Напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік включає такі положення: аналіз стану та прогноз розвитку економіки Російської Федерації; основні орієнтири, параметри та інструменти єдиної державної грошово-кредитної
 11. Про автора
  деякий час по тому, хвильовим принципом Елліотта. Використовуючи свої унікальні здібності створювати комп'ютерні алгоритми для вирішення завдань і досвід на ринках, Річ зумів створити першу в світі програму для аналізу цінових дані за всіма правилами і вказівками хвильового принципу Елліотта. Використовуючи розподіл потужності декількох тисяч комп'ютерів через Інтернет для обробки даних, Рич і його
© 2014-2022  epi.cc.ua