Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

31. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ


З метою вимірювання сукупного виробництва в економіці були створені національні рахунки. Перші міжнародні стандарти по системі національних рахунків (СНР) були опубліковані в 1953 р. в Організації Об'єднаних Націй.
CHC - система взаємопов'язаних макроекономічних показників, класифікацій і угруповань, що характеризують основні економічні процеси, умови та результати відтворення економіки, орієнтованої на ринкові відносини.
У Росії активний перехід макроекономічної статистики на міжнародну методику СНР здійснюється з другої половини 1990-х рр..
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це показник СНР, який вимірює вартість кінцевої продукції, виробленої на території даної країни за певний період.
Валовий національний продукт (ВНП) - це ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених факторами виробництва, що знаходяться у власності даної країни, в тому числі і на території інших країн, за певний період (рік).
Існують три способи вимірювання ВВП (ВНП).
1. За доданої вартості (виробничий) - підсумовування доданих вартостей усіх виробників товарів і послуг даної країни.
Додана вартість - це вартість, створена в процесі виробництва, що не включає вартість спожитого сировини і матеріалів.
2. За доходами (розподільчий) - використання потоків доходів коштів. Доходи отримують власники факторів виробництва.
Розрізняють два види доходів: трудові та на власність (підприємницький).
Основну частину трудових доходів становить заробітна плата.
Підприємницькі доходи включають: ренту (Р); доходи від власного (приватного) підприємства (Дс); прибуток корпорацій (Пк), що складається з податку на прибуток корпорацій (НПК), чистого прибутку (НПК) , дивідендів (Д); відсотки за вкладами (%). За даним методом розрахунку враховуються два компоненти, що не відносяться до виплат: амортизація (А) - знос капіталу, і непрямі податки (Кн). До непрямих податків відносяться митні збори, податки з продажів і податок на додану вартість.
Виходячи з розподільчого способу розраховується наступним чином:


ВНП

де ЗП - заробітна плата.
В аналізі руху доходів розрізняють такі фази: освіта доходів, первинне розподіл, перерозподіл, формування кінцевих (наявних) доходів, використання наявних доходів для фінансування кінцевого споживання і заощадження.

Чистий національний продукт (ЧНП) - це дійсний обсяг кінцевих продуктів, вироблених за рік, тобто ВНП, за винятком зносу факторів виробництва.
ЧНП розраховується за формулою
ЧНП=ВНП - А.
3. За витратами (метод кінцевого споживання) - сума витрат всіх економічних агентів, тобто сукупний попит на національний продукт.
Відповідно до цього способу ВНП розраховується наступним чином:
ВНП=С + lg + G + Хп,
де С-особисті споживчі витрати, які включають витрати домогосподарств на товари тривалого користування і поточного споживання;
lg - валові інвестиції, що включають виробничі капіталовкладення в основні виробничі фонди, житлове будівництво;
G - державні закупівлі товарів і послуг на будівництво та утримання бюджетних організацій;
Хп - чистий експорт товарів і послуг за кордон, що розраховується як різниця експорту (Ех) та імпорту (lm).
Валові інвестиції - це сума чистих інвестицій (ln), що збільшують запас капіталу в економіці та амортизації (А).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ "
 1. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  валовий внутрішній продукт, ВВП, [С + I + G + (Х- М)] має дорівнювати [С + S + Т]. Алгебраїчно З скорочується, і отримане рівняння каже, що [X - М] має дорівнювати [(S -1) + (Т - G)]. Якщо державні бюджети збалансовані, то член [Т-G] дорівнює нулю і [X-М] має дорівнювати [SI]. Звідси видно, що якщо деяка країна (Америка) має дефіцит платіжного балансу, то її заощадження
 2. Валовий внутрішній продукт
  валові внутрішні приватні інвестиції. Валові інвестиції (Igross) представляють собою сукупні інвестиції, що включають в себе як відновлювальні інвестиції (амортизацію) - А, так і чисті інвестиції - Inet: Igross=A + Inet. Такий поділ інвестицій пов'язане з особливостями функціонування основного капіталу. Справа в тому, що в процесі свого використання основний капітал
 3. Процентна ставка
  валові і чисті. Валові інвестиції являють собою загальний обсяг виробництва капітальних товарів протягом певного періоду часу, зазвичай за рік. Чисті інвестиції - це щорічне збільшення основного капіталу. Вони визначаються так: Валові інвестиції - Амортизація=Чисті інвестиції. За динамікою інвестицій можна судити про інвестиційної активності фірми. Структуру
 4. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл
 5. Висновки
  валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума товарів і послуг кінцевого споживання, вироблена протягом року
 6. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП враховує діяльність громадян країни не тільки на її території, а й за кордоном, то валовий внутрішній продукт - всіх людей на території країни незалежно від громадянства. Для більшості розвинених країн відмінності ВНП і ВВП незначні і не перевищують 2-3%, а динаміка
 7. Фірми, в СВОК чергу, спрямовуючи отримані кошти на ринок факторів виробництва, виро; водять оплату праці
  валового внутрішнього продукту Тепер, коли ми в загальних рисах з'ясували значення ВВП, давайте зупинимося на способах його вимірювання. Отже, повернемося до визначення ВВП. - Валовий внутрішній продукт (ВВП) є ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених усередині країни за певний період часу. Валовий внутріш-ний продукт (ВВП) - є ринкова сто-імость всіх
 8. Глосарій
  валовий виручкою і витратами фірми Бюджет розширеного уряду - консолідований бюджет плюс державні позабюджетні фонди Бюджетна лінія - графічне зображення всіх можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) -
 9. 2.2. ВНП І ВВП, МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ
  валовий національний продукт (або GNP - gross national product) являє собою ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці за певний період часу. ВНП - вартість продукції, вироблена з використанням факто-рів виробництва, що знаходяться у власності резидентів, у тому числі і на території інших країн. ВВП - валовий внутрішній продукт - ринкова
 10. § 1. ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА І ЕКОНОМІКА
  валового внутрішнього продукту (суми вартості товарів і послуг, створених в країні), у розрахунку на душу населення. Якщо валовий внутрішній продукт у розрахунку на душу населення, вироблений в США в 1992 р., прийняти за 100%, то цей показник а; склав у Німеччині 89,1, Японії - 87,2, Канаді - 85,3, а в той Водночас у Танзанії - 2,7, Мозамбіку - 2,5 та Ефіопії - 1,5%. Розподіл - така
© 2014-2022  epi.cc.ua