Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

30. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ. КРУГООБІГУ ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ


Національна економіка - це економіка окремо взятої держави, яка виступає як єдине ціле, з притаманними їй особливостями.
Цілісність національної економіки виявляється в тому, що зміна структури, зв'язків і поведінки будь-якого економічного суб'єкта впливає на всі інші економічні суб'єкти і змінює систему в цілому. Вірно і зворотне: будь-яка зміна національної економіки викликає перетворення структури, зв'язків і поведінки економічних суб'єктів.
Ієрархічність національної економіки означає, що вона включена підсистемою в систему більш високого порядку - світову економіку, а кожен її компонент також є системою.
Інтегративність національної економіки являє собою володіння властивостями, відсутніми у її окремих компонентів. Специфічні властивості національної економіки виникають у процесі об'єднання і взаємодії її підсистем.
До особливостей національної економіки можна віднести наступні:
- один і той же економічний суб'єкт може одночасно брати участь у різних процесах самоорганізації економіки;
- самоорганізація національної економіки з'являється з об'єднання не тільки економічних суб'єктів один з одним, але і з економічними інститутами, а також взаємодії інститутів;
- структура національної економіки прихована за відносинами адміністративної підпорядкованості;
- національна економіка - система, що не піддається точному і детальному прогнозом.

Суб'єктами національної економіки виступають держава, регіони та інші територіальні утворення, галузь, домашнє господарство.
Кругообіг доходів і продуктів - це модель економічної системи, що описує потік товарів і послуг, якими обмінюються домогосподарства та організації, збалансована контрпотоком грошових платежів, що здійснюються при цьому обміні.
Витрати організацій на ресурси (або їх витрати) одночасно являють собою потоки заробітної плати, ренти та інших доходів для домашніх господарств. При цьому потік споживчих витрат утворює виручку (або дохід) організацій від реалізації готової продукції.
Потоки «доходи - витрати» і «ресурси - продукція» здійснюються одночасно в протилежних напрямках і нескінченно повторюються. Основний висновок з моделі полягає в рівності сумарної величини продажів організацій сумарною величиною доходів домашніх господарств. Це означає, що для закритої економіки величина загального обсягу виробництва у грошовому вираженні дорівнює сумарній величині грошових доходів домашніх господарств.
У відкритій економіці модель кругових потоків дещо ускладнюється.
Коли в модель вводяться дві інші групи економічних агентів (уряд і зовнішній світ), то зазначена рівність порушується, так як з потоку «доходи - витрати» утворюється витік інших грошових напрямків у вигляді заощаджень, податкових платежів і імпорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ. кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ "
 1. Глосарій
  національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість продукції Валовий національний продукт (ВНП) - додана вартість всього обсягу продукції і послуг у всіх сферах національної економіки незалежно від територіального розташування національних підприємств (у своїй країні або за кордоном) Валові (загальні)
 2. 1.2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  національна економіка знахо-диться в стані стаціонарного рівноваги. Не відбувається ні зростання, ні скорочення виробництва, так як передбачається, що основний капітал у процесі виробництва не зношується і тому немає необ-хідності в інвестиціях на його відшкодування. Відтворення осуще ствляется тут в незмінних масштабах. Це так зване просте відтворення. Для стабільної
 3. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  національний продукт дорівнює національному доходу, по-третє, сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції; нарешті, сукупні витрати рівні сукупним доходам. Рис. 1.2. Повна схема кругообігу витрат і доходів При аналізі повної схеми кругообігу (рис. 1.2) ми будемо досліджувати тільки грошові потоки. Оскільки домогосподарства діють раціонально, то вони витрачають на споживання не Генезис економічної науки
 4. національної економіки від конкуренції з боку інших держав шляхом введення митних бар'єрів, обмежень проникнення в країну іноземних товарів і капіталів. Найбільш відомими представниками меркантилізму були Томас Мен (1571-1641), Антуан де Монкретьєн де Ваттевіль (бл. 1575-1621), Гаспар Скаруффі (1519-1584), Дедлі Норі (1641-1691), Девід Юм (1711-1776). Особливу
  1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
 5. національної економіки, що виступають в якості основних макроекономічних суб'єктів. Основним критерієм виділення макроекономічних суб'єктів є та специфічна роль, яку кожен з них виконує в організації економічної діяльності. До числа даних суб'єктів відносяться: - сектор домашніх господарств, що включає всі родини країни і спрямовує свою діяльність на задоволення
  Висновки
 6. національної економіки - це постійно повторюваний процес суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3. Макроекономічні суб'єкти національної економіки
  Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
 7. національній економіці; - роль грошей в суспільстві і пов'язана з ними інфляція; - рівень зайнятості в країні, що передбачає існування безробіття; - державне втручання в економіку. При макроекономічному аналізі з'являються нові учасники ринкового господарства: - іноземний сектор (закордон); - держава; - центральний банк з його грошовою політикою; - профспілки; -
  Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
 8. національній економіці 2. Модель обороту ресурсів у національній економіці 1. Потоки і запаси в національній економіці. Показники, що використовуються в макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, або оцінюють накопичене майно і характеризують його використання. Показники потоків
  Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
 9. національний продукт - ринкова вартість усіх кінцевих товарів, послуг, вироблених та використаних в країні за рік. Модифікацією валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП враховує діяльність громадян країни не тільки на її території, а й за кордоном, то валовий внутрішній продукт - всіх людей на території країни
  Кругообіг за участю держави і банків
 10. національне виробництво всіх товарів і послуг за рік. Разом з тим Y-це сума витрат усіх споживачів (населення, держави та інвесторів). Схема кругообігу за участю держави та урахуванням інвестиційної діяльності демонструє процес, в якому здійснюється розширення масштабів виробництва. У цьому випадку домашні господарства не витрачають на споживання весь дохід, а відкладають
  национальное производство всех товаров и услуг за год. Вместе с тем Y- это сумма расходов всех потребителей (населения, государства и инвесторов). Схема кругооборота с участием государства и учетом инвестиционной деятельности демонстрирует процесс, в котором осуществляется расширение масштабов производства. В этом случае домашние хозяйства не тратят на потребление весь доход, а откладывают
© 2014-2022  epi.cc.ua