Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 3 Порядок розрахунку контингентів найважливіших податків

.
При формуванні доходної частини бюджетів по кожному муніципальному освіті розраховується контингент власних і регулюючих доходів, що підлягають зарахуванню до консолідованого бюджету. Основою для розрахунку контингенту податкових доходів служать фактичні обсяги економічних показників, коефіцієнти збирання податків, приріст податкових недоїмок і фінансовий стан бюджетоутворюючих підприємств.
При недостатньому забезпеченні фінансування поточних витрат муніципального бюджету власними доходами бюджету (з вміти закріплених регулюючих доходів) з вищестоящого бюджету надається фінансова допомога у вигляді дотацій. Обсяг дотації визначається в сумовому вираженні, як різниця між поточними витратами і власними доходами бюджету муніципального освіти і затверджується Законом про республіканський бюджет, а також рішеннями органів місцевого самоврядування в районних бюджетах на черговий рік. Фактичне перерахування дотацій з республіканського бюджету провадиться пропорційно відсотку виконання соціально-економічних показників, виходячи з їх частки в загальній сумі фінансової допомоги.

Частка соціально-економічних показників в загальній сумі дотацій визначається залежно від його значущості для соціально-економічного розвитку території: інкасація торгової виручки, обсяг закупівель м'яса, обсяг закупівель молока, обсяг закупівель зерна на державні потреби, обсяг закупівель картоплі та овочів, обсяг промислового виробництва, товарообіг, реалізація горілки і лікеро-горілчаних виробів, платні послуги, обсяг будівельно-монтажних робіт. Підведення підсумків виконання зазначених показників проводиться щомісяця, крім закупівель м'яса, будівельно-монтажних робіт, платних послуг, за якими підсумки підбиваються поквартально - наростаючим підсумком з початку року. За закупівель продукції рослинництва проводиться за місяць і квартал, у якому завершено їх заготовка. Отримана сума дотації коригується на відсоток виконання власних доходів і відсоток зниження поголів'я худоби в сільськогосподарських підприємствах. Перерахування дотацій муніципальних утворень проводиться за перші два місяці кварталу за підсумками за звітний місяць, в останній місяць кварталу - наростаючим підсумком з початку року. У випадках, коли у підведенні підсумків і розрахунках нарахування дотацій враховуються не всі показники, тобто вони по виду діяльності мають сезонний характер або не мають статистичної звітності в перші два місяці кварталу, до розподілу береться планова сума коштів, призначена муніципальному освіті, яка перерозподіляється пропорційно планово-відсотковій частці показників, розглянутих при підведенні підсумків.

З метою виключення отримання муніципальними утвореннями надпланових дотації, пов'язаних із заниженням прогнозних зобов'язань, застосовуються ряд поправочних коефіцієнтів. Так, за виконання показника "Обсяг промислового виробництва" до 130% дотація нараховується пропорційно перевиконанню прогнозного плану, виходячи з частки припадає на цей показник. А за кожен відсоток перевиконання показника понад 140% для нарахування додаткової дотації зараховується 0,5%. При виконанні прогнозу власних доходів більш ніж на 100% додаткові суми дотації нараховуються за умови, що до бюджету в грошовому вираженні зібрано не менше 60% надходжень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 3 Порядок розрахунку контингентів найважливіших податків "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  питання щодо умов проведення націона-лізації. Важливим принципом лейбористської програми був так званий принцип справедливої компенсації, згідно з яким власники націоналізованих підприємств по-винні отримати повністю вартість своїх підприємств. Факти-но в багатьох випадках вони отримали навіть більш значні-ні суми, ніж реальна вартість цих підприємств.
 2. Словник термінів
  питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 3. 3.3. Ринок праці та механізм його дії
  питання стоїть особливо гостро - в країну з колишніх союзних республік за 1990-і рр.. в'їхало понад 8 млн осіб. Тут, на наш погляд, цікаво розглянути позицію Ж. Зайонч-ковской - керівника лабораторії міграції Інституту народно-господарського прогнозування Російської академії наук, директора Центру міграційних досліджень: «І Держкомстат Росії, як офіційний орган, і вітчизняні та
 4. 6. Свобода
  питання, критики соціалізму часто бували неправі. Незважаючи на всі недоліки аргументації захисників економічної свободи, не можна тривалий час обдурювати всіх щодо істотних характерних рис соціалізму. Навіть самі фанатичні плановики були змушені визнати, що їхні проекти передбачають знищення багатьох свобод, якими люди користувалися при капіталізмі і плутодемократіі.
 5. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 6. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  розрахунки витрат на утримання установи по кожній статті бюджетної класифікації; 2) звіт про виконання кошторису витрат (форма № 2), 3) баланс виконання кошторису витрат (форма № 1) і прикладена до нього довідка «Про рух сум фінансування з бюджету за субрахунками 230 і 231 (140 і 143)»; 4) звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установі (форма № 3), 5) дані
 7. 4.6. Додаткова інформація
  запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини впливають не стільки самим гроші, скільки характер їх використання в інтересах здоров'я. Наприклад, люди з більш високими доходами мають можливість отримати кращу освіту. У свою чергу, смертність
 8. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  питання про необхідність виключення з вартості всіх товарів вартості використаних при їх створенні засобів виробництва. Висновок про єдність суспільного продукту і національного доходу отримав надалі своє нове теоретичне обгрунтування в працях французького економіста Ж.Б. Сея, який побудував свою систему доказів на виявленні ролі факторів виробництва - праці, землі і капіталу
 9. § 19. Інфраструктура ринку.
  Питаннями щоденної публікації даних про кількість поданих цінних паперів, їх курсі в курсових бюлетенях. Такі бюлетені випускають у США всі види бірж. На ньюйоркском біржі налічується близько 50 тис. співробітників, більше 30 тис. зареєстрованих представників членів бірж, близько 1500 членів біржі і майже 6000 партнерів цих членів. Сучасний ринок цінних паперів характеризується
 10. 4. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Від теорії до практики
  питання про тісноті зв'язку ML'жду цими змінними. Прихильники економіки пропозиції спробували сказати своє слово в які тривають до того часу вже більше потух десятиліть суперечках про вигляді функції заощаджень. На початку 80-х тдов один з прихильників економіки пропозиції М. БОСКІН по-[\ чіл результат, згідно з яким еластичність чистих приватних сбе реження по чистому реальному відсотку (тобто
© 2014-2022  epi.cc.ua