Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 10. Показники природного руху населення. Народжуваність. Смертність

Природним рухом населення називається процес зміни чисельності населення тільки за рахунок демографічних чинників (народжуваності та смертності). Природний рух населення характеризується за допомогою абсолютних і відносних показників.
До абсолютних показників природного руху населення відносяться:
1) число народжених Р;
2) число померлих У;
3) абсолютний природний приріст (Р-У).
До відносних показників народжуваності відносяться:
1) загальний коефіцієнт народжуваності:


де Р - число народжених;
- середньорічна чисельність населення.
Цей показник характеризує число народжених в середньому на кожну тисячу осіб населення. Однак він дає наближене уявлення про рівень народжуваності, тому що залежить від статево-віковою і шлюбної структури населення;
2) коефіцієнт плодючості:


де - середньорічна чисельність жінок у віці 15 -49 років.
Цей показник характеризує рівень народжуваності на кожну тисячу жінок репродуктивного віку.

Між загальним коефіцієнтом народжуваності і коефіцієнтом плодючості існує взаємозв'язок:


де d - частка жінок репродуктивного віку в загальній чисельності населення.
3) коефіцієнт шлюбної народжуваності:


де - середньорічна чисельність жінок репродуктивного віку, які перебували у шлюбі;
4) коефіцієнт позашлюбної народжуваності :


де - середньорічна чисельність жінок репродуктивного віку, які не перебувають у шлюбі.
Показники шлюбної і позашлюбної народжуваності характеризують рівень народжуваності у заміжніх і незаміжніх жінок репродуктивного віку.
До відносних показників смертності відносяться:
1) загальний коефіцієнт смертності:


де У - число померлих;
? S - середньорічна чисельність населення.
Цей показник характеризує число померлих в середньому на кожну тисячу осіб населення. Однак він дає наближене уявлення про рівень народжуваності, тому що залежить від статево-віковою і шлюбної структури населення;
2) повозрастние коефіцієнти смертності:


де Угр - число померлих досліджуваної вікової групи;
? Sгр-середньорічна чисельність населення даної вікової групи.

Ці показники характеризую рівень смертності для статевих, соціальних, професійних та інших груп населення.
3) коефіцієнт дитячої смертності:


де У11-число померлих у віці до року з числа народжених в даному році;
Р1 - число народжених в даному році;
У10-число померлих до року в даному році з числа народжених в попередньому році;
Р0 - кількість народжених у попередньому році.
Коефіцієнт природного приросту населення характеризує, на скільки збільшилася або зменшилася чисельність населення за рахунок демографічних чинників у розрахунку на тисячу осіб:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 10. Показники природного руху населення. Народжуваність. Смертність "
 1. 22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн
  показників смертності вищий, ніж в економічно розвинених країнах Заходу. Разом з тим іноді проявляється специфічний тип відтворення, коли смертність починає перевищувати народжуваність, а результатом стає коефіцієнт природного руху населення зі знаком мінус (тобто відбувається природне скорочення населення - депопуляція). Тенденції такого роду виразно проявляються в
 2. Типи і особливості відтворення населення в різних групах стра
  показників смертності вищий, ніж в економічно розвинених країнах Заходу. Разом з тим іноді проявляється специфічний тип відтворення, коли смертність починає перевищувати народжуваність, a результатом стає коефіцієнт природного руху населення зі знаком мінус (тобто відбувається природне скорочення населення - депопуляція). Тенденції такого роду виразно проявляються в
 3. Коефіцієнти відтворення населення
  природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Спосіб отримання коефіцієнта смертності (народжуваності) полягає в тому, що число померлих (або народжених) за рік ділиться на середню чисельність населення (країни або інший досліджуваної території) за той же рік, після чого частка від ділення множиться
 4. Вплив урбанізації на демографічні процес
  населення порівняно з сільським падає, надалі відбувається падіння народжуваності і в сільській місцевості. У деяких країнах, що розвиваються (наприклад, в Єгипті) більш високий рівень народжуваності в містах, що пояснюється цілим рядом соціально-економічних, демографічних і релігійних чинників, зокрема тим, що в містах більш збалансоване співвідношення статей. Майже у всіх країнах
 5. 21. Загальні поняття демографії
  природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Коефіцієнт смертності (народжуваності): число померлих (або народжених) за рік ділиться на середню чисельність населення (країни або інший досліджуваної території) за той же рік, після чого частка від ділення множиться на 1000. Середня чисельність
 6. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  показників динаміки: 1) екстраполяція на основі показника середнього абсолютного приросту: {foto44} де?? - Показник середнього абсолютного приросту населення; St - прогнозована чисельність населення в році t; S0 - чисельність населення на початок прогнозованого періоду; t - період прогнозу; 2) екстраполяція на основі показника середнього темпу зростання: {foto45} де? Xt -
 7. 113. Демографічний розвиток світу
  природного приросту населення, які перевищують темпи приросту попередніх десятиліть. Демографічний вибух - наслідок і прояв процесу модернізації традиційного типу відтворення населення, в ході якого демографічне рівновага підтримується за рахунок гранично високих народжуваності та смертності. Характерною рисою такого порядку є швидка зміна поколінь, ледь
 8. Як вимірюється чисельність населення?
  Питання: яку роль у цьому процесі відіграє матеріальне виробництво? Зараз ми проаналізуємо співвідношення між відносними показниками природного руху населення і даними про динаміку виробництва ВВП. Це дозволить зрозуміти, які тенденції відтворення населення переважають в різних
 9. Питання 11. Таблиці смертності
  показники: 1) lx - число доживають до віку x років, визначається за даними перепису; 2) dx - число вмираючих у віці x років, визначають за даними поточної статистики; 3) qx - ймовірність померти протягом майбутнього року життя для осіб, які досягли віку x років: {foto23} 4) px - ймовірність дожити до наступного віку осіб, які досягли віку x років: {foto24} 5) Lx - середнє
 10. § 3. ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ
  показниками, що характеризують природний рух населення, є показники народжуваності, смертності, природного приросту, а також тісно пов'язані з ними показники шлюбів і розлучень. Народжуваність, смертність і природний приріст населення враховуються в абсолютному вираженні у вигляді числа народжених, померлих за той чи інший відрізок часу, природного приросту населення (раз-кістка
 11. § 5. ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  показників дуже важливо знати (передбачати) чисельність населення на планований період, тому одним із завдань статистики населення є визначення чисельності населення на перспективу. Можлива чисельність населення через певний проміжок часу в майбутньому може бути визначена за допомогою різних методів залежно від того, чи необхідно визначити загальну чисельність населення
 12. Основні аспекти демографічного розвитку
  природного приросту населення, які перевищують темпи приросту попередніх десятиліть. За окремими оцінками, до швидких темпів зростання відноситься щорічний приріст в 2% і вище, при якому населення подвоюється кожні 35 років, помірним - кожні 50 років, повільним - приблизно кожні 200 років. Демографічний вибух - наслідок і прояв процесу модернізації традиційного типу відтворення
 13. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  показниками: 1) природне поповнення трудових ресурсів ПТРест відбувається за рахунок вступу в працездатний вік підлітків, а також за рахунок залучення до суспільної праці пенсіонерів та осіб віком до 16 років; 2) природне вибуття трудових ресурсів ВТРест відбувається за рахунок смертності, переходу на пенсію або інвалідність, припинення роботи особами непрацездатного віку;
 14. відтворення населення
  показник який носить назву «чистий коефіцієнт ». У нашому прикладі він становить 0,94% (позначається як Ro). Якщо чистий коефіцієнт відтворення нижче одиниці, то повна заміна покоління не забезпечена; для її забезпечення потрібно, щоб Ro було одно 1; при Ro більше 1 виникає деякий надлишок, який вимірюється величиною: Ro -
 15. НАСЕЛЕННЯ
  показники. За 1991 - 1995 рр.. чисельність населення Північного Кавказу збільшилася на 640 тис. чол. Це пов'язано з великою міграційним припливом населення, головним чином з держав Закавказзя. Про розміри міграційного приросту населення свідчать такі дані: Всього прибуло (тис. чол.) 1993р. - 143,1994 р. - 167,1995 р. - 86, на 1000 чол. населення 1993р. - 1994р. - 1995р. - В
 16. Інтелектуальний тренінг і практикум
  природний приріст населення в США викликається імміграцією. 2. Порівняльний аналіз 2.1. Що є загальним і чим різняться відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання знавцям права Яку роль відіграє право в
 17. § 1. НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ. ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ПРО НАСЕЛЕННЯ
  природного руху населення (народжуваність, смертність, природний приріст населення, укладання та розірвання шлюбів); 4) вивчення міграції населення; 5) соціальна характеристика
© 2014-2022  epi.cc.ua