Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 5. ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Для планування багатьох народногосподарських показників дуже важливо знати (передбачати) чисельність населення на планований період, тому одним із завдань статистики населення є визначення чисельності населення на перспективу.
Можлива чисельність населення через певний проміжок часу в майбутньому може бути визначена за допомогою різних методів залежно від того, чи необхідно визначити загальну чисельність населення або за окремими віковими групами.
Перспективна загальна чисельність населення розраховується на основі даних про природний і механічному прирості населення за певний аналізований період і припущення про збереження виявленої закономірності на прогнозований відрізок часу.
Так, наприклад, якщо відома чисельність населення на початок якогось періоду і розрахований коефіцієнт загального приросту населення
Кобщ.пр.=Кр-КСМ + Кмех.пр.,
то найпростішою формулою, за якою може бути розрахована перспективна чисельність населення через t років, буде наступна:


де Sн - чисельність населення на початок планованого періоду;
t - число років, на яке прогнозується розрахунок;
K о6щ пр - коефіцієнт загального приросту населення за період, що передує плановому.
Можливий і інший метод прогнозування загальної чисельності населення, заснований на екстраполяції рядів динаміки, що вирівнюються за певними аналітичними формулами.
Наприклад, якщо для вирівнювання даних про чисельність населення за ряд років використовується показова функція виду у (t)=abt, то, визначивши за фактичними даними параметри цієї кривої а і b шляхом підстановки в формулу різних значень t, умовно позначають тимчасові точки, тобто роки, отримаємо можливі значення чисельності населення в будь t-й період. У даній формулі параметр а є свого роду вихідної чисельністю населення в період, де t=0; параметр b являє собою коефіцієнт загального приросту, тобто показує, у скільки разів в середньому збільшується чисельність населення щорічно.
Часто буває недостатньо визначити перспективну общуючіслен-ність населення, а необхідні більш детальні дані про чисельність населення за окремими віковими і статевими групами (для визначення в майбутньому різних вікових контингентів, складання балансу праці і т. п.).
Для розрахунку перспективної чисельності населення за окремими віковими групами потрібні: дані про чисельність і вікову структуру населення на початок планованого періоду; дані про коефіцієнти дожиття, розрахованих на основі таблиць смертності; дані про вікові коефіцієнтах народжуваності для жінок у віці 15-49 років. Чисельність населення по віку (крім 0) кожної статі, наприклад через рік, розраховується за допомогою методу пересування віків. Для цього чисельність населення кожного віку і статі множиться на відповідний коефіцієнт дожиття Px, в результаті визначається можлива (перспективна) чисельність населення віку х +1 через рік і т.
д.
Для розрахунку можливого числа новонароджених через рік (вік 0 років) вікові коефіцієнти народжуваності множаться на чисельність жінок відповідного віку (від 15 до 49 років) у планованому році. Отримане число дітей досить легко розподілити по підлозі на основі сформованих співвідношень між чисельністю хлопчиків, які народжуються і дівчаток. Потім з урахуванням коефіцієнта дитячої смертності визначається число дітей, які доживуть до одного року, а далі розрахунок ведеться за допомогою методу пересування віків.
Таким чином, залежно від того, наскільки докладні і для якої мети потрібні перспективні дані про чисельність населення, можливі й різні методи їх розрахунку. Крім згаданих вище можливі й інші методи, проте у всіх випадках перспективна загальна чисельність населення визначається з урахуванням того, що виявлені для певного періоду закономірності зміни чисельності населення збережуться в майбутньому. Але оскільки самі показники народжуваності, смертності, механічного приросту не залишаються незмінними і змінюється вікова структура населення, то перспективні розрахунки на тривалий період не гарантовані від помилок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ "
 1. Інтелектуальний тренінг і практикум
  розрахунку на людину. 1.3. Висока народжуваність в станах Азії, Африки та Латинської Америки пояснюється природно-кліматичними умовами. 1.4. Порівняно значний природний приріст населення в США викликається імміграцією. 2. Порівняльний аналіз 2.1. Що є загальним і чим різняться відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні
 2. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно; Nt - число народжених у році t; Mt - число померлих у році t; Пt - число прибулих на дану територію в році t; Bt - число вибулих з даної території в році t. Середньорічна чисельність населення може бути розрахована як середня арифметична показників чисельності на початок і кінець періоду: середня
 3. 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ТЕМПИ зростанням населення Землі
  розрахунків, що спираються на дані переписів як на базу. Чисельність населення постійно змінюється. Тому в порівняльному аналізі необхідно брати до уваги точний момент часу, до якого приурочена чисельність населення (зазвичай це або дата перепису, або початок, середина або кінець року) та адміністративні межі території, на якій населення живе. Однак у багатьох країнах
 4. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  чисельності робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни:
 5. 13.1. Демографічний розвиток світу
  чисельності населення скорочуються. Перше подвоєння відбулося за 1500 років (початок нашої ери - 1500 р.), другий - за 300 років (1500-1800 рр..), Третє - за 120 років (1800 - 1920 рр..), Четверте - за 50 років (1920 - 1970 рр..), четверте - за 48 років (1970-2018 рр..) Чисельність населення залежить від основних умов тривалого існування популяцій (біологічних, етологичеських, екологічних). Зростання
 6. Тести
  чисельну невірно. Безробітним не може бути визнаний людина, яка: а) не шукає роботу, б) не має стажу роботи; в) звільнений за власним бажанням; г) не працює більше року. Економічно активне населення (робоча сила) - це: а) працюючі, б) зайняті плюс безробітні; в) доросле працездатне населення; г) трудові ресурси. До економічно активному населенню
 7. 21. Загальні поняття демографії
  розрахунків, що спираються на дані переписів, як на базу. У багатьох країнах переписів вже давно не було, тому загальна чисельність населення розглядається як наближена до точної величиною оцінка. За даними ООН в 2005 р. чисельність населення Землі становила 6, 5 млрд осіб і буде продовжувати зростати і в 2050 р. складе приблизно 9, 1 млрд осіб. Трудовими ресурсами і рухом
 8. § 1. Визначення чисельності населення країни
  чисельності населення
 9. Коефіцієнти відтворення населення
  чисельність населення (країни або інший досліджуваної території) за той же рік, після чого частка від ділення множиться на 1000. Середньою чисельністю населення за даний рік прийнято вважати чисельність населення за станом на 30 червня розглянутого року. Якщо дослідник не розташовує оцінкою чисельності населення на цю дату, то зазвичай обчислюють арифметичну середню з чисельності
 10. Як вимірюється чисельність населення?
  Розрахунку на 1 тис. жителів країни. Від чого залежить чисельність людей? На чисельність населення впливають біологічні, географічні та соціально-економічні фактори. Серед них найбільший вплив на зміну чисельності жителів країни надають соціально-економічні умови розвитку. Такими є: 1) рівень розвитку матеріального виробництва. Примітно, що в
 11. 22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн
  чисельності населення світу показує, що в більшості європейських країн, а також в країнах Північної Америки в XIX і XX століттях рівень смертності населення знизився. В інших державах світу помітне зниження смертності населення почалося лише після розпаду колоніальної системи, тобто головним чином після Другої світової війни. Передумовами зниження смертності були: а) загальне підвищення
 12. Розміщення населення
  чисельності населення. Більше половини (60%) приросту населення дають 10 країн. Тільки на одну Індію припадає 20% світового приросту населення. Ці процеси призвели до перерозподілу населення між різними підсистемами світового господарства. Якщо в 1950 р. приблизно 2/3 населення проживало в країнах, що розвиваються, в 2000 р. - 80%, то в 2025 р. очікується подальше підвищення їх частки до 84% (табл.
 13. 6.3. Бюджетне прогнозування
  перспективного планування, а значить і наукового прогнозування. Прогнозування параметрів натуральних показників має супроводжуватися прогнозом фінансових ресурсів, так як неможливо якісне прогнозування розвитку господарства без урахування перспективи зростання цих ресурсів. На відміну від зведеного фінансового планування здійснюваного, як правило, на більш тривалий період, бюджетне
© 2014-2022  epi.cc.ua