Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Як вимірюється чисельність населення?


Чисельність населення, тобто сукупність людей, що живуть на Землі (людство) або в межах певної території (наприклад, країни), вимірюється за допомогою двох показників.
По-перше, чисельність населення підраховується в абсолютному вираженні, тобто в показниках середньорічної чисельності населення (середньої арифметичної чисельності на початок і кінець відповідного періоду). Це дозволяє, скажімо, порівняти чисельність жителів різних країн,
як це показано в табл. 20.1.

Таблиця 20.1
Чисельність населення в деяких країнах (млн осіб)При підрахунку чисельності населення якоїсь країни розрізняють число постійно проживають людей і число мігрантів - людей, що здійснюють переселення.
Коли визначається рух (зміна чисельності) населення, враховують, що чисельність населення може змінюватися через еміграції (переселення людей зі своєї країни в іншу) та імміграції (в'їзду іноземців в країну на постійне проживання).
У зв'язку з цим підраховується коефіцієнт міграційного приросту країни - число мігрантів на 1000 осіб населення: зі знаком «-» (мінус) враховується зменшення числа мігрантів (табл. 20.2).

Таблиця 20.2
Коефіцієнт міграційного приросту в окремих країнах
(на 1000 чол.)Природний приріст населення характеризує його рух без урахування еміграції та імміграції.
По-друге, природний рух населення підраховується у відносному вираженні. Цей показник підраховується за допомогою загальних коефіцієнтів:
- коефіцієнта народжуваності (відносини народжених живими протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення);
- коефіцієнта смертності (відносини числа померлих протягом року до середньорічної чисельності населення);
- коефіцієнта природного приросту населення (різниці загальних коефіцієнтів народжуваності і смертності).

Всі коефіцієнти визначаються в проміле - як чисельність природного приросту (або убутку) населення в розрахунку на 1 тис. жителів країни.
Від чого залежить чисельність людей?
На чисельність населення впливають біологічні, географічні та соціально-економічні фактори. Серед них найбільший вплив на зміну чисельності жителів країни надають соціально-економічні умови розвитку. Такими є:
1) рівень розвитку матеріального виробництва. Примітно, що в доекономіческую епоху (час переважного колекціонерства готових для харчування продуктів природи) населення зростала на 15% за 1000 років. З виникненням виробляє економіки чисельність людей стала збільшуватися на 40% за 1000 років. На індустріальної стадії цей процес різко прискорився;
2) характер економічного ладу. Так, на зростання чисельності населення згубно впливав рабовласницький лад, заснований на нещадному відношенні крабам. Гуманний (заснований на повазі до людини) суспільний лад сприяє зростанню чисельності населення;
3) відносини власності. Деякі форми власності кількість нерухомого майна ставлять у пряму залежність від чисельності сім'ї. Наприклад, при феодалізмі громадська земля розподілялася серед селян з урахуванням чисельності членів сім'ї (по «їдоках» або за «душам» - чоловікам), що, зрозуміло, заохочувало народжуваність:
4) розвиток соціальних відносин. Прикладом може служити виникнення сім'ї - основний соціальний осередку суспільства. Це сприяло збільшенню народжуваності, зростання народонаселення;
5) війни. Про негативне їх вплив говорить той факт, що тільки в Першій і Другій світових війнах загинуло близько 85 млн чол.
;
6) охорона здоров'я людей. Хвороби і шкідливі звички забирають десятки мільйонів життів людей. Серед причин смерті на першому місці у всіх промислово розвинених країнах стоять хвороби системи органів кровообігу, на другому місці - злоякісні утворення, на третьому - хвороби органів дихання. На такого роду небезпечні хвороби впливають в першу чергу куріння, малорухливий спосіб життя, алкоголізм,
вживання наркотиків.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (крім Росії), виявлено основні причини смертності населення (табл. 20.3).

Таблиця 20.3
Смертність населення за причинами смерті
число померлих на 100 000 чол.)При аналізі чинників відтворення народонаселення звичайно виникає питання: яку роль у цьому процесі відіграє матеріальне виробництво?
Зараз ми проаналізуємо співвідношення між відносними показниками природного руху населення і даними про динаміку виробництва ВВП. Це дозволить зрозуміти, які тенденції відтворення населення переважають в різних країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як вимірюється чисельність населення? "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах, тривалості. Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями В
 2. Висновки
  чисельності населення, потужні прориви в технології і т.п. і внутрішні - співвідношення песимізму та оптимізму у діловій активності, надлишок заощаджень і брак інвестицій, протиріччя між суспільним характером виробництва і приватним привласненням, порушення в галузі грошового попиту і пропозиції, недоспоживання і бідність населення і т.д. 5. Безробіття - вимушена незайнятість,
 3. Визначення економічного зростання
  як процес, що включає періоди зростання і спаду, кількісних і якісних змін в економіці. Зростання - це позитивна динаміка економіки. Спад - негативна динаміка як економіки в цілому, так і окремих її фаз, сфер, секторів, факторів і елементів. У різні роки виробництво може зростати великими чи меншими темпами, а в ряді випадків (наприклад, зараз в Росії) збільшення може
 4. Запитання для самоперевірки
  як: а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період часу; б) збільшення реального обсягу виробництва на душу населення за певний часовий період; в) всі відповіді невірні. 6. До екстенсивних чинників економічного зростання належать: а) збільшення продуктивності праці, б) поліпшення організації виробництва; в) збільшення чисельності
 5. 4. Економічні погляди Дж.Мілля
  як науки, то з ім'ям Дж. Мілля пов'язано опублікування трактату "Основи політичної економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" (1848), який з'явився своєрідним путівником для тих, кого цікавили проблеми політичної економії. Сам Мілль в передмові до свій роботі пише, що його завдання полягає в тому, щоб написати оновлений варіант "Багатства народів" з
 6. Тема 33. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І НЕРІВНІСТЬ
  як лінія фактичного відхилення від ідеального розподілу. Чим більше вона розходиться з променем ідеального розподілу, тим сильніше нерівність людей проявляється в доходах. 3. Номінальний і реальний доходи. Рівень доходів населення визначають за допомогою показників номінального і реального доходів. Номінальний (грошовий) дохід - сума грошей, отримана людиною протягом певного
 7. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  як зайнятість в різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного. Вихідна ін-формація розрахунку цих показників - результати регулярного опитування приблизно 60 тисяч домогосподарств. БСТ відносить кожного дорослого старше 16 років до однієї з трьох груп: - Зайнятий (що має роботу) - Безробітний - Чи не відноситься до робочої сили
 8. Неокласичні моделі Солоу
  як залишок після вирахування з приросту випуску продукції частки, отриманої за рахунок приросту праці і капіталу, тобто - Це так званий залишок Солоу, який виражає частку економічного зростання за рахунок технічного прогресу, або «прогресу в знаннях». Інша модель Солоу показує взаємозв'язок між заощадженнями, накопиченням капіталу і економічним зростанням. Якщо позначити виробництво
 9. Інтернаціоналізація господарського життя. Рівень участі країни у світовій економіці
  як частку експорту у всьому обсязі ВВП, тому що експорт обліковується за цінами експортованих товарів і послуг, а ВВП - тільки за доданою вартістю. Проте величина експортної квоти говорить про важливість експорту для національної економіки. Часто експортну квоту обчислюють тільки по товарах, що експортуються (подібним чином розрахована експортна квота для Росії в 1997 р. склала близько
 10. Глосарій
  як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське
© 2014-2022  epi.cc.ua