Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Які тенденції зміни чисельності населення і динаміки національного виробництва?


Наприкінці XX-початку XXI ст. немає однакового для всіх країн співвідношення між змінами чисельності населення і обсягу виробництва ВВП.
Розглянемо найбільш поширені варіанти таких співвідношень. Перший варіант. У однаковому напрямку ростуть і чисельність населення, і обсяг виробництва ВВП (рис. 20.1).
Цей варіант динаміки двох показників спостерігався, наприклад, в двох країнах. У США природний приріст населення (в проміле) з 1995 по 2003 р. склав 6,0 (1993 р.) і 5,7 (2003 р.), в Канаді відповідно 5,7 (1995 р.) і 3,3 (2003 р.). Зростання ВВП в США за період 1990-2004 рр.. склав 150% (до 1990=100%) у Канаді - 146% (до 1990=100%).


Рис. 20.1. Зміна кількісних показників у першому варіанті


Другий варіант.Более найгірший показник природного приросту населення називається «демографічна зима». У цьому випадку населення збільшується низькими темпами, не росте і навіть може скорочуватися (коли загальний коефіцієнт природного приросту населення менше нуля, має місце від'ємне значення). У той же час виробництво ВВП безупинно зростає і життєвий рівень населення в розрахунку на душу населення збільшується (рис. 20.2).
Тенденція відтворення під назвою «демографічна зима» спостерігається, зокрема, у двох західноєвропейських країнах. Так, у Німеччині природний приріст населення знизився з -1,4 проміле у 1995 р. до 1,8 в 2003 р.; в Італії відповідно с-0, 5 до-0, 8. Одночасно росла величина ВВП (до рівня 1995 г.=100%): у Німеччині та Італії -114%.


Рис.

20.2. Зміна кількісних показників при «демографічної зими»


Чим же пояснюється зниження природного приросту населення в економічно процвітаючих країнах Західної Європи?
У таких країнах відбулося зниження народжуваності. Це є наслідком: а) зростання частки міського населення, б) більш широкого залучення жінок на роботу у виробництві; в) підвищення рівня освіти і культури жінок; г) збільшення віку вступу в шлюб.
Третій варіант. Ця вельми суперечлива динаміка двох розглянутих показників була образно названа «демографічна весна». Ця назва відображає, з одного боку, найшвидший приріст населення. З іншого боку, спостерігається застійне стан або навіть падіння виробництва ВВП (рис. 20.3).


Рис. 20.3. Зміна кількісних показників при «демографічної весні»


Візьмемо для прикладу африканську країну Конго. Тут коефіцієнт природного приросту в 2002 р. досяг 20 проміле. Але щорічний приріст обсягу ВВП (по відношенню до попереднього року) становив: у 1996 р. - 96%, в 2003 р. - 93%, в 2001 р. - 101%.
Подібне ж стан був і в інших країнах Африки: Анголі, Нігерії, Танзанії, Ефіопії та ін
Про явне неблагополуччя свідчать такі факти. Коефіцієнт дитячої смертності (число померлих у віці до 1 року на 1000 народжених склало: в Алжирі - 43 людини (2002 р.), Ірані - 32 (2001 р.), Пакистані - 83 людини (2002 р.). Але в 2002 г . такий коефіцієнт становив у високорозвинених країнах: у Німеччині - 4 людини, Великобританії - 5, США - 7 осіб.
Не дивно, що в Африці найнижча очікувана тривалість життя людей при їх народженні в 2002 р. : в Анголі - 40 років, Нігерії - 49, Ефіопії - 48, Танзанії - 51 рік. Це приблизно вдвічі менше тривалості життя в Західній Європі і США.
Четвертий варіант. Він був у Росії в 1990 -х рр.. У цей період депопуляція (зниження абсолютної і відносної чисельності населення) поєднувалося з глибоким кризовим падінням виробництва (рис. 20.4).


Рис. 20.4. Депопуляція і криза виробництва в Росії (1990 - 2000-і рр.).


У Росії склалося вкрай небезпечне демографічний та економічний стан. Тільки в самому кінці XX в. почався поворот до кращого стану розглянутих показників. Так, в 1999 р. припинилося кризове падіння виробництва (про це більш докладніше буде сказано в главі 23). Щорічне збільшення виробництва склало приблизно 6-7% ВВП (що істотно більше показників численних західних країн). Дещо знизилися показники депопуляції (в проміле):
1999 р. - 6,4;
2000 р. - 6,7; 2001р. - 6,5;
2002 р. - 6 , 5;
2004 р. - 5,6;
2005 р. - 5,9.
Більш значні поліпшення можуть відбутися при таких умовах:
- значному підвищенні виробництва і звідси - при зростанні рівня життя населення;
- поліпшенні охорони здоров'я;
- успішне використання досягнень генетики (поліпшення виживаності дітей);
- рішучому поліпшенні демографічної політики держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Які тенденції зміни чисельності населення і динаміки національного виробництва?"
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля , якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. § 1. ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА І ЕКОНОМІКА
  Ми починаємо з вихідних питань про те, що таке економіка і яка її роль в суспільстві. Економіка - така сфера діяльності людей, в якій створюється багатство для задоволення їх різноманітних потреб. Головна функція економіки Сучасній економікою прийнято називати національне господарство. Воно складається з різних галузей (промисловість, сільське господарство, будівництво,
 3. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
 4. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  Особливості сучасного накопичення. У другій половині XX в. у високорозвинених країнах почався якісно новий етап у процесі накопичення і в цілому в розширеному відтворенні. Спонукальними причинами змін послужили різке прискорення науково-технічного прогресу і посилення нецінової конкуренції. Остання диктує свої правила - щоб "утриматися на плаву", треба весь час
 5. Тема 6. РИНОК ПРАЦІ. ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ
  У період до 2008 р. на ринку праці складалася благопри-ятная обстановка, обумовлена позитивною динамікою зростання основних макроекономічних показників. Високі темпи економічного зростання справили позитивний вплив на ринок праці. Підвищився рівень зайнятості, зросла реальна заробітна плата. У період підйому спостерігалося збільшення числа нових робочих місць і більш активне використання
 6. Економічне зростання
  Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 7. Визначення економічного зростання
  Існує безліч визначень економічного зростання. Пол економічним зростанням прийнято розуміти збільшення обсягів створених за певний період товарів і послуг (збільшення потенційного і реального ВНП), зростання економічної могутності країни. Якщо розглянути динаміку обсягу національного виробництва в системі вільного ринку за тривалий період, то графічно ця динаміка може бути
 8. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 9. § 3. ІНФЛЯЦІЯ
  Сутність і види інфляції. Інфляція (лат. inflatio - здуття) означає і види інфляції сфери обігу грошовими знаками понад дійсної потреби національного господарства. Під час інфляції паперові гроші знецінюються по відношенню: а) до золота (при золотому стандарті), б) до товарів і в) до іноземних валют. Внаслідок цього відбувається в першому випадку - підвищення ринкової ціни
 10. § 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ВАРТОСТІ: ЙОГО УМОВИ І РЕЗУЛЬТАТИ
  Виробничий бізнес реалізується в умовах розвиненої ринкової системи. Це накладає свій відбиток на всю організацію економічної діяльності, яка грунтується на комерційному розрахунку. Комерційний розрахунок. Комерційний (лат. commercium - торгівля) розрахунок - це метод господарювання на підприємстві в ринкових умовах. Він грунтується на тому, що торговельна виручка від продажу
© 2014-2022  epi.cc.ua