Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 18. Статистика трудових ресурсів

Трудовими ресурсами вважається та частина населення, яка фактично зайнята в економіці чи чи не зайнята, але здатна до праці за віком і станом здоров'я.
У складі трудових ресурсів виділяють такі категорії:
1) працездатне населення у працездатному віці;
2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років;
3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку.
Загальну чисельність трудових ресурсів можна розрахувати двома методами.
Відповідно з першим методом до складу трудових ресурсів включають населення працездатного віку за винятком інвалідів 1 і 2 груп та пенсіонерів працездатного віку, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, і додають чисельність фактично працюючих підлітків та осіб пенсійного віку.
Згідно з другим методом при визначенні чисельності трудових ресурсів в рамках окремих регіонів враховується також сальдо маятникової міграції.
Сальдо маятникової міграції розраховується як різниця числа щоденно приїжджають на роботу в даний регіон і повертаються до місця свого проживання в інші регіони і числа щодня виїжджають з даного регіону до місця роботи і повертаються назад до місця свого проживання в даний регіон.

Зміна чисельності трудових ресурсів, не пов'язане з міграцією населення, називається природним рухом трудових ресурсів. Природний рух трудових ресурсів характеризується наступними показниками:
1) природне поповнення трудових ресурсів ПТРест відбувається за рахунок вступу в працездатний вік підлітків, а також за рахунок залучення до суспільної праці пенсіонерів та осіб віком до 16 років;
2) природне вибуття трудових ресурсів ВТРест відбувається за рахунок смертності, переходу на пенсію або інвалідність, припинення роботи особами непрацездатного віку;
3) природний приріст трудових ресурсів ЕПТР розраховується як різниця між природним поповненням і природним вибуттям трудових ресурсів:
ЕПТР=ПТРест - ВТРест.
Зміна чисельності трудових ресурсів тільки за рахунок міграційних процесів називається механічним рухом трудових ресурсів.
Інтенсивність зміни чисельності трудових ресурсів характеризують такі показники:
1) коефіцієнт природного поповнення трудових ресурсів:


де? TP - середньорічна чисельність трудових ресурсів:


Трi (i=1, n) - чисельність трудових ресурсів на i-ую дату;
2) коефіцієнт природного вибуття трудових ресурсів:


3) коефіцієнт природного приросту трудових ресурсів:
Кестен.
Пр.=Кест.поп. - Кест.виб.;
4) коефіцієнт міграційного приросту трудових ресурсів:


де МП - міграційний приріст, який визначається на основі статистичної звітності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 18. Статистика трудових ресурсів "
 1. Питання 19. Баланс трудових ресурсів
  статистикою вирішуються такі завдання: 1) аналізується структура розподілу трудових ресурсів; 2) простежується динаміка перерозподілу трудових ресурсів між різними галузями і сферами діяльності; 3) добуваються відомості про чисельність і структуру незайнятого населення; 4) визначається рівень зайнятості населення; 5) характеризуються сформовані пропорції у розподілі
 2. § 4. БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  статистики зайнятості. Вони мають важливе значення і в умовах ринкової економіки, оскільки інтегрують такі категорії, як економічно активне населення, що включає зайнятих і безробітних осіб, і економічно неактивне населення в працездатному віці. Чисельність трудових ресурсів визначається виходячи з чисельності працездатного населення у працездатному віці та працюючих осіб за
 3. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 4. Глава 14. Трудові ресурси
  трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої,
 5. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 6. Питання 3 . Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 7. 4. Недостатня увага до людського фактору
  трудових ресурсів. З боку уряду це проявляється в тому , що на освіту виділяється недостатньо фінансових ресурсів. На виробництві працівники недостатньо залучаються до управління, вони розглядаються як свого роду "змінні" величини. Основна увага концентрується на таких показниках, як прибуток, доходи на акцію, витрати. Підвищенню кваліфікації працівників, їх
 8. Адам Сміт і радянська статистика
  статистика суспільного продукту була непорівнянна з міжнародною статистикою і, щоб проводити міждержавні зіставлення, були потрібні спеціальні перерахунки. Відповідно, величина продукту, що припадає на одного жителя країни , визначається, за Смітом, двома умовами: «по-перше, мистецтвом, умінням і кмітливістю, з якими в загальному) змінюється ... праця, і, по-друге, ставленням
 9. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  трудових ресурсів. Кожна галузь має свої кадри. Кадри промисловості становлять найважливішу частину кадрів національної економіки. Трудові ресурси галузей промисловості складають приблизно 30% трудових ресурсів всього народного господарства. Трудові ресурси - це і робоча сила, і підприємці, які вміють організувати справу і ризикувати, відповідати за результати своєї справи. Як правило, трудові
 10. РЕЗЮМЕ
  трудових ресурсів - одна з важливих особливостей сучасних МЕВ. Країни - експортери та країни - імпортери трудових ресурсів, міжнародні організації з міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП) є унікальною
 11. Стаття 33. Трудові відносини
  питання найму та звільнення, режиму праці і відпочинку, умов оплати праці, гарантій і компенсацій на підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним
 12. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 13. Запитання для повторення
  трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 14. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  питання 1. У чому відмінність «загальної» системи обліку зовнішньої торгівлі від «спеціальної»? 2. Які показники є вихідними для формування митної статистики зовнішньої торгівлі? 3. Які товари включаються до митну статистику зовнішньої торгівлі? 4. Чи враховується в митній статистиці зовнішньої торгівлі монетарні і немонетарні золото? 5. Назвіть основні митні режими, які
 15. § 8. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ
  питань трудових відносин, шляхом страйків або локаутів. Статистика трудових конфліктів, яка в даний час існує в Росії, базується на міжнародних статистичних нормах, остання переглянута редакція яких була прийнята 15-й Міжнародною конференцією статистиків праці в 1993 р. У статистиці трудовий конфлікт - це ситуація, коли між трудящими і роботодавцями
© 2014-2022  epi.cc.ua