Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 44 Державне регулювання ринку. Вплив податків, дотацій, фіксованих цін на ринкову рівновагу

Відповідь
Основними інструментами державного регулювання ринку є: податки; дотації; фіксовані ціни.
Найбільш цивілізованим інструментом державного регулювання ринку вважаються податки, оскільки вони не обмежують свободу дій економічних суб'єктів і, отже, не порушують функціонування ринкових процесів.
Вплив податків на ринок можна розглянути, припустимо, на прикладі акцизного податку. Умовно візьмемо два варіанти:
- податок сплачують продавці;
- податок сплачують покупці.
Почнемо з першого варіанту. Припустимо, що введений податок на кожну одиницю блага становив Т руб. Припустимо, що до введення податку лінія попиту займала положення D1D 1, а лінія пропозиції - S1S.1 Рівноважна ціна становила Р1, рівноважний обсяг продажів - Q1 (рис. 44.1).

Рис. 44.1. Вплив на ринкову рівновагу акцизного податку при сплаті його продавцямиВ результаті введення податку відбудеться зсув лінії пропозиції вгору на величину Т, бо для отримання тієї ж суми виручки продавець буде згоден продати дане благо за ціну, яка вище колишньої на величину Т грн. Лінія пропозиції займе положення S 2 S 2. На ринку встановлюється нова рівновага, при якому обсяг продажів скоротиться з Q1 до Q2, ціна для покупців підвищиться з Р до Р +. Загальна сума податку, що надходить до держбюджету, дорівнюватиме площі прямокутника Р + АВР. Податок, згідно з умовою цього варіанту, сплачують продавці, але тягар податку розподіляється між продавцями і покупцями.
Внесок продавця дорівнює площі прямокутника Р 1 СЗР, а внесок покупців - Р + АСР1. Другий варіант. Акцизний податок вносять до держбюджету покупці. Покупці будуть згодні купити той же обсяг блага, якщо його ціна без податку буде на Т руб. нижче. У такому випадку покупці заплатять ціну з включенням податку, рівну колишній ціні. У результаті лінія попиту переміститься вниз на Т (рис. 44.2). Новий обсяг продажів Q 2, ціни Р + і Р будуть аналогічними варіанту, при якому податок вносять продавці. Отже, неважливо, хто виступає безпосереднім платником податку - продавці або покупці.
З рис. 44.2 ми бачимо, що і пропорції у розподілі податкового тягаря між продавцями і покупцями залишаються тими ж, що і при сплаті податку продавцями.
Вплив державного регулювання ринку за допомогою дотацій. Дотація - це негативний податок, або «податок навпаки». Дотація встановлюється або у відсотках до ціни блага, або в абсолютній сумі на одиницю блага. Дотації, як правило, отримують виробники, але можуть отримувати і споживачі.

Рис. 44.2. Вплив на ринкову рівновагу акцизного податку при сплаті його покупцямиЯк і при оподаткуванні, отримана дотація неповністю надходить у розпорядження виробників. Їм дістанеться тільки її частину, інша частина надійде до бюджету покупців. Аналогічним буде результат і у випадку, коли дотацію отримують покупці. Відмінність полягає тільки в зсуві на ту ж величину V руб. лінії попиту, а не лінії пропозиції.

Менш ефективним засобом державного впливу на ринок є встановлення державою фіксованих цін. Тим самим модифікується процес досягнення рівноважного стану.
Встановлення державою фіксованих цін. Тут у розпорядженні держави є два способи:
- встановлення верхнього («стелі») межі цін;
- встановлення нижнього ("статі») межі цін.
Максимально верхня межа ціни (так звана соціально низька ціна) - це ціна нижче межі рівноваги. Вона встановлюється з метою захисту інтересів малозабезпечених споживачів даного блага.
Встановлення верхньої межі ціни призводить до дефіциту даного блага, оскільки обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції. Більш того, «стеля» цін перетворює цей дефіцит у хронічний, в результаті суспільство змушене вдаватися до раціонування неціновими способами (картки, черги і т.п.). Щоб купити дефіцитне благо, покупці згодні заплатити додаткову ціну, створюючи тим самим умови для виникнення «чорного ринку».
Іншим способом державного регулювання цін виступає встановлення нижньої межі («статі») цін, тобто цін вище рівноважного рівня.
Фіксовані ціни, що перевищують ціни рівноваги, встановлюються найчастіше з метою державної підтримки деяких галузей економіки (наприклад, сільського господарства, нових наукоємних вітчизняних виробництв) і нерідко при цьому доповнюються обмеженнями у зовнішній торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 44 Державне регулювання ринку. Вплив податків, дотацій, фіксованих цін на ринкову рівновагу "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 2. Питання 5 Державне регулювання ринку. Вплив податків, дотацій, фіксованих цін на ринкову рівновагу.
  Державного регулювання ринку є: - податки; - дотації; - фіксовані ціни. Найбільш цивілізованим інструментом державного регулювання ринку вважаються податки, оскільки вони не обмежують свободу дій економічних агентів і, отже, не порушують функціонування ринкових процесів. Вплив податків на ринок можна розглянути, наприклад, на введенні
 3. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, дотації, фіксовані ціни
  податки (одиничні (потоварні) - ПДВ, податок з продажів, ак-циз, податок з обороту, або сумарні - податки на доходи) , сплачують державі продавцем (виробником) або покупці-телем (споживачем) (якщо в магазинах стягуються податки відразу представниками податкових інспекцій);? дотації (виплати виробникам або споживачам, забезпе-чи-вающие доведення ціни продажів до рівноважної. В
 4. 5. Інструменти державного регулювання
  державних цінних паперів, грошово-кредитну емісію і регулювання норми банківських резер-вов. Через індуковані інвестиції, розширення сукупного попиту на основі бюджетної експансії держава впливає на обсяг і динаміку національного виробництва. Жорстка грошова політика (монетарне ре-лювання економіки) грає найважливішу роль в стабілізації інфля-ції, забезпечивши зниження інфляції
 5. Контрольні питання
  державне регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних засобів? 7. У чому сутність прогнозування та
 6. 18. РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
  державне регулювання передбачає необхідність коригування ринку і доповнення ринкового механізму централізованої політикою держави шляхом контролю за важливими параметрами ринку, непряме - вплив на ціни за допомогою використання економічних важелів. Державне регулювання включає в себе наступні засоби: систему державних банків; - державний
 7. 39. Методи та інструменти державного регулювання економіки.
  державний контроль над біржами, аудиторська діяльність. Правове законодавство. Формування законів, закони функціонування різних АТ, закони відносин між різними АТ. Визначає право наслідування, присвоєння інших підприємств . Включає в себе антимонопольне законодавство. Контроль над біржами. Контроль над усіма видами бірж, визначення умов формування бірж,
 8. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  державний механізми макрорегулювання. Разом з тим процес суспільного розвитку показав як обмеженість ринкового, так і неефективність виключно державного регулювання національної економіки, закономірну тенденцію до їх синтезу. Матеріали глави допоможуть розібратися в найактуальніших проблемах економічного розвитку, обумовленості синтезу суперечливих механізмів. В
 9. Непряме регулювання ринку робочої сили
  державне регулювання ринку праці являє собою комплекс економічних, адміністративних, законодавчих, організаційних та інших
 10. 69. Теорія фіксованих курсів і нормативна теорія валютного курсу
  регулювання платіжного балансу у зв'язку з недостатньою реакцією зовнішньої торгівлі на коливання цін на світових ринках в залежності від курсових співвідношень. Ця теорія справила вплив на принципи Бреттонвудської системи, заснованої на фіксованих паритетах і курсах валют. Теорія фіксованих курсів базувалася на принципі договірного паритету, встановлюваного державами шляхом угоди
 11. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  державного регулювання в 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні витрати виявилося значно складніше, ніж податки. Тому в найбільшою
 12. Контрольні питання
  державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.? 2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії ? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 13. 69. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  державних органів, які регулюють взаємовідносини товаровиробників, продавців і покупців, діяльність банків, товарних і фондових бірж, а також бірж праці, торгових домів, що встановлюють порядок проведення аукціонів, ярмарків, правила обігу цінних паперів і т. п. Цей напрямок державного регулювання ринку безпосередньо з податками не пов'язано. Основою регулювання
 14. Лібералізація економіки
  питання про визначення найбільш раціонального співвідношення між планом і ринком. В результаті проведеної з 1979 р. економічної реформи в Китаї сформувалася двухсекторного модель економіки. Ринкові механізми стали головними регуляторами у виробництві споживчих товарів і в значній мірі охоплюють виробництво інвестиційних товарів. Особливістю Китаю є переплетення
 15. Основні поняття
  ринку - Дестабилизирующая спекуляція - Стабілізуюча спекуляція - Оптимальна валютна зона - Валютне управління - Вільне плавання - Регульоване плавання - Фіксований курс щодо однієї валюти - Фіксований курс щодо кошика валют - Квота країни в МВФ - Транш МВФ - Тесобонос - Стабілізаційний кредит - Всесвітній центральний банк - Цільові зони
 16. Контрольні питання
  державна інвестиційна політика в РФ починаючи з 1991 р.? 3. У чому полягає інвестиційна стратегія держави на сучасному етапі? 4. Розкажіть про роль і значення бюджету розвитку в інвестиційній політиці. 5. Як здійснюється бюджетна підтримка АПК? 6. Що таке державні дотації? Кому вони
 17. Питання 3 Порядок розрахунку контингентів найважливіших податків
  податкових доходів служать фактичні обсяги економічних показників, коефіцієнти збирання податків, приріст податкових недоїмок і фінансовий стан бюджетоутворюючих підприємств. При недостатньому забезпеченні фінансування поточних витрат муніципального бюджету власними доходами бюджету (з вміти закріплених регулюючих доходів) з вищого бюджету надається фінансова
© 2014-2022  epi.cc.ua