Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

69. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Державне регулювання здійснюється в двох основних напрямках:
- регулювання ринкових відносин;
- регулювання товарно-грошових відносин. Воно складається головним чином у визначенні «правил гри», тобто розробка законів, нормативних актів, що визначають взаємини діючих на ринку осіб, насамперед підприємців, роботодавців і найманих робітників.
До них відносяться закони, постанови, інструкції державних органів, що регулюють взаємини товаровиробників, продавців і покупців, діяльність банків, товарних і фондових бірж, а також бірж праці, торгових домів, що встановлюють порядок проведення аукціонів, ярмарків , правила обігу цінних паперів і т. п.
Цей напрямок державного регулювання ринку безпосередньо з податками не пов'язано.
Основою регулювання розвитку народного господарства, суспільного виробництва, коли основним об'єктивним економічним законом, що діє в суспільстві, є закон вартості.
Тут мова йде головним чином про фінансово-економічні методи впливу держави на інтереси людей, підприємців з метою спрямування їх діяльності в потрібному, вигідному суспільству напрямку.

В умовах ринку зводяться до мінімуму методи адміністративного підпорядкування підприємців, поступово зникає саме поняття «вищестоящої організації», що має право керувати діяльністю підприємств за допомогою розпоряджень, команд і наказів. Але необхідність підпорядковувати діяльність підприємців цілям поєднання їх особистих інтересів з громадським НЕ відпадає. Водночас наказати, змусити не можна.
Адекватною ринкових відносин є лише одна форма впливу на підприємців і найманих робітників, продавців і покупців - система економічного примусу у поєднанні з матеріальною зацікавленістю, можливістю заробити практично будь-яку суму грошей.
У ринковій економіці відмирає звичне нам слово «получка», там люди не отримують, а заробляють (виняток становлять безробітні), та й то свою допомогу вони, як правило, заробили працею в попередньому періоді.
Таким чином, розвиток ринкової економіки регулюється фінансово-економічними методами - шляхом застосування налагодженої системи оподаткування, маневрування позиковим капіталом і процентними ставками, виділення з бюджету капітальних вкладень і дотацій, державних закупівель та здійснення народно-господарських програм і т.
п. Центральне місце в цьому комплексі економічних методів займають податки.
Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування, вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем.
Так, в даний час немає, мабуть, більш важливою для нас завдання, ніж підйом сільського господарства, вирішення продовольчої проблеми. Якщо частка доходів від несільськогосподарської діяльності в колгоспі або радгоспі менше 25%, то і вони звільняються від податків, якщо більше 25%, то прибуток, отриманий від такої діяльності, оподатковується у загальному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 69. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ "
 1. Глава 17. Державне регулювання економіки
  державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо
 2. 4. Форми державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 3. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку і його межі: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок?
 5. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 6. ЛІТЕРАТУРА
  державного регулювання національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Діалог-МГУ,
 7. Контрольні питання
  державне регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики ставляться до державного регулювання із застосуванням економічних засобів? 7. У чому сутність прогнозування та
 8. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  державного регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально-економічне прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою
 9. Контрольні питання
  державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.? 2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 10. Поняття лібералізація господарського життя
  державний контроль над цінами слабшає, субсидування окремих галузей знижується, а діяльність транснаціональних корпорацій все менше піддається державному регулюванню. Процес зменшення державного регулювання господарської діяльності називається лібералізацією економічної діяльності (дерегуляцією, економічною лібералізацією) . Розрізняють внутрішньо-і
 11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  державного втручання в економіку? 2. Дайте економічне обгрунтування цілей державного регу-лювання. 3. Через які функції проявляється стабілізуюча роль дер -ства? 4. Як Ви думаєте, чим обгрунтований вибір напрямів державно-ного регулювання? 6. Які інструменти державного регулювання найбільш ефективні в перехідній
 12. Глава 9 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
  державного регулювання ринкової економіки. Найбільш правильним методом державного регулювання з точки зору забезпечення свободи підприємництва вважається монетарна (грошово-кредитна) політика, що реалізується через банківську
 13. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М. Тетчер
  державного регулювання у 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні витрати виявилося значно складніше, ніж податки. Тому найбільшою
 14. 4. Напрями державного регулювання перехідної економіки
  державні капітальні вкладення - в 1995р. були здій-ществляя в розмірах 43,8 трлн.руб. (23% всіх інвестицій) за рахунок федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації; в 1999р. їх частка знизилася до 9%.? податкові інвестиційні пільги - здійснені перед-приятиями будь-яких форм власності інвестиції в виробництв- ються і невиробничі фонди віднімаються з оподатковуваного Гаєм
© 2014-2022  epi.cc.ua