Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Інструменти державного регулювання


1.Фіскальная політика - це політика в області урядових-них витрат і податків.
Урядові витрати являють собою ту частку націо-нального продукту, яка в кінцевому підсумку надходить у спільне користування всіх верств населення.
Податки формують доходи держбюджету, а надають стимули-ючий або гальмівний вплив на виробників і споживачам-лий.
2. Грошова політика - це політика впливу держави на грошову масу через купівлю-продаж державних цінних паперів, грошово-кредитну емісію і регулювання норми банківських резер-вов.
Через індуковані інвестиції, розширення сукупного попиту на основі бюджетної експансії держава впливає на обсяг і динаміку національного виробництва. Жорстка грошова політика (монетарне ре-лювання економіки) грає найважливішу роль в стабілізації інфля-ції, забезпечивши зниження інфляції в 1995р. з 17,8% у січні до 4% в де-кабріо і 1,5% у червні 1996 р.
3. Політика регулювання доходів - в багатьох країнах з перехід-ним типом економіки стала основним засобом боротьби з інфляцією че-рез регулювання грошового попиту населення і виробників.

4. Соціальна політика - система індексації фіксованих до-ходів, в тому числі допомоги по безробіттю і державних пенсій і ус-тановления прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної пла-ти.
5. Зовнішньоекономічна політика, що включає:
? торговельну політику держави;
? управління валютним курсом через встановлення відпо-вующего його режиму (фіксованого, плаваючого або дотри-жива);
? встановлення системи зовнішньоторговельних тарифів, квот і чи-ценз.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Інструменти державного регулювання "
 1. Висновки
  інструменти державного регулювання економіки Державний сектор Зовнішні ефекти: позитивні і негативні Коригувальний податок Корректирующая субсидія Теорема Коуза Ринок прав на заподіяння зовнішніх витрат Громадські товари Провали (фіаско) ринку Справедливість Стабільність Обшее рівновагу Модель і закон Л. Вальраса Критерії оцінки добробуту: В.
 2. Запитання для самоперевірки
  інструменти державного регулювання ви знаєте? 4. Охарактеризуйте діяльність державного сектора. 5. Що таке зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6. Що ви розумієте під суспільними товарами, яка їхня специфіка? 7. Охарактеризуйте модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. У чому суть закону Вальраса? 8. Які
 3. Зовнішньоторговельна політика
  інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності можна проілюструвати на прикладі впливу мит на імпорт (рис. 18.1). Точка Е на рис. 18.1 і відповідні їй ціна Р і кількість Q - рівноважні ціна якогось товару і кількість його на внутрішньому ринку за відсутності зовнішньої торгівлі. Припустимо, що світова ціна на цей товар нижче внутрішньої - на нашому малюнку
 4. Тіньова економіка
  інструментом державного регулювання доходів населення є їх прогресивне оподаткування. Оподаткування - непрямий метод державного регулювання. Під податковим регулюванням розуміється вилучення державою частини доходів населення в повне своє розпорядження за встановленими ставками з метою забезпечення загальнодержавних потреб. Ще одним інструментом державного
 5. Глосарій
  інструментів) Державний борг - накопичена заборгованість державних органів Державний сектор економіки (держсектор) - сукупність підприємств і організацій, що перебувають у державній власності і фінансуються з коштів державного бюджету (федерального або регіональних) Державні позабюджетні фонди - грошові кошти держави, що мають цільове
 6. 8.1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СТАТТІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
  інструментом державного регулювання еко-номічного процесів, вирішення соціальних, політичних, виробниц-дарських, екологічних завдань в умовах ринку виступає бюджет-ний механізм. Саме шляхом бюджетного перерозподілу валового-го внутрішнього продукту і національного доходу держава стре-мится досягти створення такої структури суспільного виробництва і народногосподарських
 7. 9.2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА
  інструментів, що дозволяють здійснюва-лять торговельну політику. Співвідношення між експортом та імпортом регулюється дер-дарства шляхом проведення політики протекціонізму і фрітредерст-ва. Протекціонізм - це політика, спрямована на захист національної економіки від іноземних товарів і обмежує їм-порт. Фритредерство - це політика вільної торгівлі. Як реакція на протекціонізм воно
 8. Введення
  інструментів державного регулювання економіки. Це зумовлює місце, займане бюджетною системою в економіці країни. У свою чергу це обумовлює значення навчальної дисципліни «Бюджетна система Росії» в навчальному процесі підготовки кадрів для фінансових органів нашої держави. Бюджетна система держави, будучи інфраструктурою економічного базису, схильна його
 9. 4.1. Зміст і форми фіскальної політики
  інструмента державного регулювання економіки пов'язане з ім'ям Дж. М. Кейнса та кейнсіанці (А. Пігу, Р. Харрод, Е, Хансен). З точки зору кейнсіанської теорії, сутність фіскальної політики полягає в управлінні в певних цілях сукупним попитом за допомогою маніпулювання податками, трансфертами та урядовими закупівлями. Сучасні економісти, навіть піддають критиці позиції
 10. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  інструментом державного регулювання
© 2014-2022  epi.cc.ua