Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 6. Види витрат. Загальні, середні і граничні витрати

Економічний підхід до визначення витрат виробництва дозволяє розкрити їх
склад, різне участь структурних елементів у збільшенні обсягу випуску
товарів.
Постійні та змінні витрати. У короткостроковому періоді витрати виробництва
можуть бути розділені на постійні та змінні.
Постійні витрати - це грошові витрати на ресурси, що становлять постійні
фактори виробництва. Величина постійних витрат не залежить від обсягу
виробництва. До них відносяться витрати на експлуатацію будівель, споруд та
обладнання, адміністративно-управлінські витрати, орендна плата. Постійні
витрати існують навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє, не здійснює ніякого виробництва. Тому постійні витрати - це
неповоротні витрати, що створюють основу для виникнення збитків фірми.
Змінні витрати - це грошові витрати на ресурси, що становлять змінні
фактори виробництва. Їх величина змінюється разом зі зміною обсягу
виробництва. До них зазвичай відносяться витрати на матеріали, сировину, заробітну
плату.
Розподіл витрат на постійні та змінні умовно, а для дуже тривалих
проміжків часу відсутня зовсім, тому що в цьому випадку всі витрати
є змінними.
Загальні і середні витрати. Сума постійних і змінних витрат утворює загальні,
або сумарні, витрати виробництва. Для фірми це найменші спільні грошові
витрати, необхідні для виробництва певної кількості продукції.
Сумарні витрати збільшуються у міру зростання кількості виробленої
продукції. Тому вони є зростаючою функцією обсягу випуску (рис. 5.2).
П!
I
Загальні витрати
К
V
I
т
Загальні змінні витрати
Загальні постійні витрати
Кількість товару (Q) Рис . 5.2. Графік функцій загальних витрат
Види витрат
Однак фірму цікавлять не стільки загальні, скільки середні витрати, так як за
збільшенням загальних витрат може ховатися зниження середніх, т.
е. витрат,
припадають на одиницю продукції. Яка динаміка середніх витрат? Якщо обсяг
виробництва малий, то на нього падає вся тяжкість постійних витрат
виробництва. У міру збільшення обсягу виробництва середні постійні витрати
знижуються, а середні змінні зростають. При цьому загальні середні витрати
знижуватимуться до тих пір, поки зростання середніх змінних витрат нейтралізується
зниженням середніх постійних витрат. Потім зростання обсягу виробництва буде
супроводжуватися зростанням загальних середніх витрат.
У чому причина збільшення середніх змінних витрат у міру збільшення обсягу
виробництва? Для відповіді на це питання економічна теорія використовує
категорію граничних витрат.
Граничні витрати. Граничні витрати - це витрати, які додатково
потрібні для виробництва однієї додаткової, понад певного обсягу,
одиниці продукції. Вони обчислюються шляхом віднімання сусідніх значень загальних
витрат. Наприклад:
Кількість
вироблених
товарів, шт.
Загальні витрати
на виробництво
товарів, дол
Середні витрати, дол -
4444Предельние витрати
4257 - 4200=57 дол - 43-й одиниці товару 4312 - 4257=55 дол - 44-й
одиниці товару 4365 - 4312=53 дол - 45-й одиниці товару
Граничні витрати повністю відображають закон зниження граничної віддачі фактора
виробництва. Оскільки продуктивність кожної додаткової одиниці фактора
виробництва виявляється менше, ніж продуктивність його попередньої одиниці,
то і витрати по залученню цієї додаткової одиниці виявляються більше.
Тому збільшення обсягу виробництва, пов'язане з залученням додаткових
одиниць факторів виробництва, супроводжується зростанням граничних витрат. До
певного моменту ці зростаючі витрати погашаються зростанням сумарної
продуктивності всіх використовуваних одиниць даного чинника, що супроводжується
зростанням середньої віддачі і зниженням середніх витрат.
Однак це можливо тільки при
умови, що сумарна продуктивність фактора виробництва зростає швидше,
ніж падає віддача від залучення кожної додаткової одиниці цього ресурсу, т.
е. якщо зниження середніх витрат відбувається швидше, ніж зростання
граничних.
Тому рішенням фірми про збільшення обсягу виробництва завжди передує
зіставлення граничних і середніх витрат. Якщо граничні витрати нижче
середніх, то розширення виробництва призведе до подальшого зниження середніх
витрат. Якщо, навпаки, граничні витрати виявилися більше середніх, то
зниження середніх витрат можливе лише шляхом скорочення обсягу випуску.
Мінімум середніх витрат досягається при рівності середніх і граничних витрат
виробництва. Відповідно момент найбільш ефективного розміщення ресурсів
всередині фірми характеризується досягненням мінімального рівня середніх витрат
виробництва. Графічно це зображується у вигляді перетину кривої граничних
витрат у точках мінімумів загальних і середніх змінних витрат (рис. 5.3).
Таким чином, фірма повинна стежити за формуванням не тільки загальних, але також
граничних і середніх витрат, зіставляти їх рух з динамікою граничного
і середнього продуктів. І тоді виробнича технологія фірми може отримати
оптимальну структуру, що забезпечує формування мінімальних середніх витрат
виробництва, високі темпи зростання граничного продукту, швидке зниження
граничних витрат праці.
Кількість товару (Q)
ч
т
Рис. 5.3. Графік залежності граничних витрат від середніх загальних і середніх
змінних витрат
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 6. Види витрат. Загальні, середні і граничні витрати"
Взаємозв'язок граничних і середніх витрат
 1. витрат перетинає криві середніх змінних і середніх загальних витрат у точках мінімальних їх значень. Середні змінні і середні загальні витрати скорочуються, поки граничні витрати менше їх значень. Тому криві середніх змінних і середніх загальних витрат отримують спадний характер, поки крива граничних витрат нижче відповідно кривих середніх змінних і середніх загальних витрат
  Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
 2. види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати». Умови: закриття фірми, мінімізації збитків, максимізації
  Загальні витрати
 3. види витрат представлені на рис. 19.1. Крива загальних витрат повторює графік змінних витрат, але вона зміщена вгору на величину постійних витрат. Рис. 19.1Совокупние постійні, змінні та загальні витрати. {Foto76} У сукупності постійні та змінні витрати дорівнюють сумі внутрішніх і зовнішніх витрат. Складові і постійних і змінних витрат можуть бути віднесені або до
  Терміни і поняття
 4. загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
  5. Максимізація прибутку на основі граничних величин
 5. витрат не пов'язана з кривою середніх постійних витрат, так як граничні витрати відображають тільки ті витрати, які пов'язані із зміною обсягів продукції, що випускається, тобто з кривою середніх змінних
  ГЛАВА 15. ФІРМА І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
 6. види витрат ви запам'ятали? Загальні витрати (ТС)? це сума постійних і змінних витрат: так чи ні? 2. Чим постійні витрати відрізняються від змінних? Витрати на сировину, матеріали і заробітну плату? це постійні або змінні витрати? 3. Чим же середні витрати відрізняються від граничних? Якщо фірма збільшує виробництво, які витрати виробництва мають вирішальне значення:
  Коли фірма випускає більше 6 склянок лимонаду, середні сукупні витрати починають зростати, так як
 7. витрат і кривої середніх со-сукупними витрат. Аналізуючи рис. 13.5 (або табл. 13.2), ви, можливо, заме тили цікаву залежність, а саме: поки граничні витрати менше, чол середні сукупні витрати, середні сукупні витрати зменшуються. Kozbi граничні витрати перевищують середні сукупні витрати, середні совч купно витрати зростають. Причому це властивість кривих витрат
  Середні сукупні издерж граничні витрати являють інформацію, яка міститься в сов <-.'за 13.
 8. Витрат і їх форма добно тому як у попередніх розділах ми використовували графіки кривих перед-кенія і попиту в аналізі поведінки суб'єктів ринку, в цьому розділі нам будуть тезни графіки кривих сукупних та граничних витрат. На рис. 13.5 в яфіческом вигляді, на основі даних табл. 13.2, представлені витрати фірми ":-ми. По горизонтальній осі відкладено обсяг випуску лимонаду, а по вертикаль-:"!
  Граничні витрати
 9. витрат непросто. Це обумовлюється тим, що залучення додатково того чи іншого ресурсу, на який здійснюються витрати, у різних ситуаціях може викликати досить неравновелікіх прирощення обсягу випускається. Тому необхідно знати величину граничного продукту, який являє собою приріст випуску продукції, викликане залученням у виробництво додаткової
  Граничні витрати ресурсу
 10. витрат у результаті залучення у виробництво додаткової одиниці змінного ресурсу . Динаміка або відсутність такої відносно граничних витрат ресурсу залежать від ринкової структури кожного конкретного ресурсу. Якщо ресурс закуповується на ринку досконалої конкуренції, то граничні витрати здобуває його підприємства будуть рівні ціні даного ресурсу. У зв'язку з цим крива попиту
  Ключові терміни
 11. витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або спадна віддача від масштабу L-образні криві
  Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
 12. Витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-ставити її середні сукупні і граничні витрати в графічному вигляді. Зі збільшенням обсягу
  6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь
 13. витрат аналогічні зображеним на малюнку. На графіку (а) малюнка показана залежність совокуп-них витрат (TC) від обсягу випуску. На графіку (б) показана залежність середніх сукупних витрат (АТС), середніх посто-янних витрат (AFC), середніх змінних витрат (AVC) і граничних витрат (MC) від обсягу випуску. Криві в графичес-ком вигляді відображають дані табл.
  издержек аналогичны изображенным на рисунке. На графике (а) рисунка показана зависимость совокуп- ных издержек (TC) от объема выпуска. На графике (б) показана зависимость средних совокупных издержек (АТС), средних посто- янных издержек (AFC), средних пере- менных издержек (AVC) и предельных издержек (MC) от объема выпуска. Кривые в графичес- ком виде отображают данные табл.
© 2014-2022  epi.cc.ua