Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

6 КРИВІ ВИТРАТ: ПИШЕЧНОЙ ВЕЛИКОГО БОБА У БАГАТЬОХ ФІРМАХ ГРАНИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯКЕСЬ

6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА Під багатьох фірмах граничний продукт якийсь час зростає і тільки потім починає знижуватися; отже, їх криві витрат аналогічні зображеним на малюнку. На графіку (а) малюнка показана залежність совокуп-них витрат (TC) від обсягу випуску. На графіку (б) показана залежність середніх сукупних витрат (АТС), середніх посто-янних витрат (AFC), середніх змінних витрат (AVC) і граничних витрат (MC) від обсягу випуску. Криві в графичес-ком вигляді відображають дані табл. 13.3. Зауважте, що пре-слушні витрати і середні змінні витрати якийсь час убувають і після досягнення певного мінімуму починають зростати. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Обсяг випуску (пампушок на годину) (б) Криві граничних і середніх сукупних витрат 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Обсяг випуску (пампушок на годину) 'лава 13. Витрати виробництва 291 постійних витрат (AFC), середніх змінних витрат (A VC) і граничних витрат (MC).
При обсягах випуску від 0 до 4 пампушок на годину граничний про-дукт зростає, а граничні витрати знижуються. З 5 пампушок на годину починається биваніе граничного продукту і зростання граничних витрат. Крива середовищ-них сукупних витрат також має [/-подібну форму. Незважаючи на відмінності від попередніх прикладів, криві витрат Великого зоба володіють тими ж трьома надзвичайно важливими властивостями: - Зі збільшенням обсягу випуску граничні витрати в кінцевому підсумку стано-вятся зростаючими. - Крива середніх сукупних витрат має (/-подібну форму. - Крива граничних витрат перетинає криву середніх сукупних іздер-жек в точці мінімуму останньої. Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо, що сукупні витрати компанії Honda з виробництва 4 автомобілів дорівнюють 5225 тис., а сукупність-ні витрати вироб-ництва 5 автомоби-лей складають S 250 тис. Чому рівні середні сукупні витрати виробництва 5 автомобілів? Які граничні витрати виробництва п'ятого автомобіля? Зобразіть криві граничних витрат і середніх сукупних витрат для типової фірми і поясніть, чому вони розташовуючи-ються саме таким чином.
Для багатьох фірм поділ сукупних витрат на постійні та змінні витрати залежить від прийнятого до уваги тимчасового інтервалу. рассмот рим, наприклад, компанію, що випускає автомобілі, таку як Ford Motor. Ford не має можливості за кілька місяців змінити число автомобільних заво-дів або їх потужність. Єдиний спосіб, за допомогою якого компанія може збільшити виробництво автомашин, - наймання додаткових робочих на вже су-Існуючі підприємства. Таким чином, витрати, пов'язані з виробничих-вими потужностями підприємств, є постійними витратами. Але Ford име-ет можливість протягом несколькіхлет побудувати нові заводи, розширити існуючі або, навпаки, закрити їх.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь "
 1. Проте у більшості фірм спадання граничного про-; кта починається аж ніяк не з найму першого ж
  криві середніх сукупних витрат (АТС), середніх Таблиця 13.3 РІЗНІ ТИПИ ВИТРАТ : пишечной ВЕЛИКОГО БОБА середня Середня Середньо ЧИСЛО пампушок СУКУПНІ ПОСТІЙНІ ЗМІННІ ПОСТІЙНІ ЗМІННІ СУКУПНІ ГРАНИЧНІ В ЧАС) ВИТРАТИ, BS ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $
 2. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  витрат, ми не цікавимося психологічними факторами, побудившими Піфагора і Рікардо створити ці теореми, хоча ці подробиці можуть бути важливі для істориків і біографів. Для науки доречний єдине питання: чи можуть ці теорії витримати випробування раціональної експертизою? Соціальне або расове походження їх авторів не суть важливо. Дійсно, люди, переслідуючи свої егоїстичні
 3. 4. Облік витрат виробництва
  витрат надає та обставина, що не завжди виконується одна з двох таких умов: по-перше, будь-яке збільшення витрачання факторів для виробництва споживчого товару збільшує його потенціал усунення занепокоєння, по-друге, будь-яке збільшення кількості споживчих товарів вимагає пропорційного збільшення витрачання факторів виробництва, або навіть більш ніж
 4. 6. Монопольні ціни
  криві попиту, вони приписують монополісту дар досконалого передбачення. Тому ми повинні в якості особливого умови, що вимагається для появи монопольних цін, включити в список здатність монополіста виявити ці ціни. 9. Особливий випадок являє собою неповна монополія. Здебільшого сукупної пропозиції володіє монополіст; інше знаходиться у власності одного або декількох
 5. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  криві попиту та пропозиції. У цілому ж ціна визначається функціями попиту та пропозиції. На думку Маршалла, вся завдання дослідника укладаючи-ється в тому, щоб з'ясувати, від чого залежить зміна характе-ра попиту та пропозиції. \ Т 179 Перш ніж перейти до розгляду окремих факторів, на які посилався Маршалл, потрібно відзначити, що сам принцип, покладений в основу
 6. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  криві байдужості »по кожній властивості для кожного споживача, тобто такі комбінації цих властивостей, які приносять додаткову загальну корисність, а відмова, наприклад, від найбільш модних взуття компенсується його довговічністю або зручністю. Одним із положень, на якому базується теорія споживчої поведінки, є раціональна поведінка
 7. Середні витрати
  криві середніх витрат в точках їх мінімумів Крива АТС загалом має ту ж саму форму, що й крива AVC, хоча на рис 8-5 вона тільки лішьначала загинатися вгору. (Оскільки AFC являетсяубивающей при всіх обсягах випуску, крива АТСвсегда досягає свого мінімального значення прибільш високому обсязі випуску, ніж крива AVC) Вданном прикладі і в загальному випадку краткосрочниекрівие AVC та АТС
 8. Форми довгострокових ринкових крівихпредложенія
  крівиепредложенія як висхідні, але довгострокова кри-вая пропозиції абсолютно конкурентного ринкаможет бути і горизонтальної, і абсолютно поло-гой. Такого роду крива пропозиції означає, щов довгостроковому періоді продавці будуть предлагатьлюбой запитуваний покупцями обсяг по ста-більной (постійної) цене6. Тепер ми покажемо, що цей випадок виникає, якщо всі фірми, фактично
 9. Зовнішні ефекти і оптімальноерегулірованіе
  криві попиту показують величину пре-слушною цінності зрослого обсягу випуску дл1общества. Основна відмінність полягає в тому, що, по-скільки річка відноситься до категорії общественнихблаг, неможливо заборонити споживачам користу-ватися нею. Отже, ми не можемо получітьоценку кривої AdB, відзначаючи безпосередньо обсягів по-ми попиту на зниження рівня забруднення пріразлічних значеннях ціни. На
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  більшість людей вважає наслідки прогресу в цьому сенсі найбажанішим станом справ і прагне до умов, які можливі тільки в економіці, що розвивається. У стаціонарній економіці підприємці можуть виконувати свої специфічні функції, вилучивши фактори виробництва за умови, що вони адаптованість [Проблема адаптованості капітальних благ обговорюється нижче, див. с. 470472.], З
© 2014-2022  epi.cc.ua