Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.

Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва. Два типи витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-ставити її середні сукупні і граничні витрати в графічному вигляді. Зі збільшенням обсягу виробництва граничні витрати ти-пічних фірми зростають. Середні ж сово-купно витрати спочатку зменшуються, проте з подальшим зростанням обсягу випуску також ста-ють зростаючими. Крива граничних витрат завжди перетинає криву середніх сукупних витрат у точці мінімуму пос-Ледней. Тип витрат фірми часто залежить від розглядатися тимчасового інтервалу. Зокрема, багато витрати є постійними в короткострокові періоді, але змінними в долгосроч-ном періоді. У результаті цього при зміні фірмою обсягу виробництва її середні сово-купно витрати в короткостроковому періоді мо-гут зростати більше, ніж у довгостроковому.
Основні поняття Валовий дохід Сукупні витрати Прибуток Виробнича функція Граничний продукт Постійна віддача від масштабу Убування граничного продукту Постійні витрати Змінні витрати Середні сукупні витрати Середні постійні витрати Середні змінні витрати Граничні витрати Ефективний масштаб Економія від масштабу Витрати, пов'язані із збільшенням масштабу 294 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації Рижа Питання Як пов'язані валовий дохід, прибуток і сукупність-ні витрати фірми? Наведіть приклад альтернативних витрат фірми, які бухгалтер не має права вчи-ють. Чому бухгалтери ігнорують такі витрати? Дайте визначення сукупних витрат, середовищ-них сукупних витрат і граничних іздер-жек. Як вони взаємопов'язані? Намалюйте криві граничних витрат і середовищ-них сукупних витрат типовою фірми Поясніть, чому криві мають саме такуг форму і перетинаються в зазначеній вами точці 'Як і чому розрізняються криві середніх со-сукупними витрат фірми в короткостроковому г довгостроковому періодах? Завдання для самостійної роботи 1.
У цьому розділі ми розглянули різні типи з-держек: альтернативні витрати, сукупні з-тримки, постійні витрати, змінні витрати, середні сукупні витрати і пре-слушні витрати. Підставте в наведені нижче-ні висловлювання назва відповідного типу витрат. а. Реальні витрати небудь діяльно-сти - це її витрати. б. Витрати, які не залежать від обсягу ви-пуску, називаються витратами. в. У короткостроковому періоді в издерж-ки виробництва морозива входить вартість молока і цукру, але не витрати на устатку-вання підприємства. р. Прибуток дорівнює валовому доходу за вирахуванням витрат. д. Витрати виробництва додаткової оди-ниці продукції - це витрати. 2. Вашатетушка подумує про відкриття скобами-ної лавки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва. "
 1. Економічне зростання
  змінна зростає темпом х% на рік, то її величина подвоїться приблизно через 70 / х років. Якщо ВВП на душу населення щорічно зростає на 1%, то його величина подвоїться через 70 років (70/1). Якщо ВВП на душу населення зростає на 4% на рік, то його величина подвоїться приблизно через 17,5 років (70/4). Наприклад, кожне покоління американців вважає своєю метою залишити після себе подвоєний ВВП для
 2. § 3. НОРМА ПРИБУТКУ ТОРГОВОГО БІЗНЕСУ
  змінні) витрати. Їх величина змінюється в прямій пропорції з динамікою обсягу продажів товарів. Говорячи конкретніше, в прямі витрати входять: а) витрати на купівлю товарів за оптовими цінами і б) транспортні витрати. Другий вид видатків - непрямі (або умовно постійні) витрати. Вони майже не залежать від обсягу продажів продукції. Сюди включаються витрати з утримання торгового підприємства:
 3. 4.1. Поняття і види макроекономічної рівноваги
  змінна (ціна Р, відсоток г, заробітна плата WIP), що забезпечує равновесность ринку. Рівновага на ринку товарів (через попит і пропозицію інвестицій) визначає норма відсотка. На грошовому ринку в якості визначальною змінної виступає рівень цін. Відповідність між попитом і пропозицією на ринку праці регулює величина реальної заробітної плати. Класики вважали, що перетворення
 4. Процентна ставка
  змінний капітал (робоча сила, яка має здатність створювати вартість більшу, ніж сама володіє). Так як відсоток, по думки К. Маркса, є частина норми прибутку, то і його величина слідом за нормою прибутку повинна знижуватися. Однак цей прогноз не виправдався. Статистика останніх 150 років його не підтвердила. Причиною тому є принаймні дві обставини: 1) технічний
 5. 1. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка
  змінного фактора постійно зменшується. У визначенні ж розмірів вкладу фактора виробництва в створений продукт, і відповідно, частки винагороди кожного фактора, Кларк запозичив принцип, який застосував Рікардо у своїй теорії земельної ренти. Саме тут Рікардо вперше використав принцип граничних збільшень для ілюстрації того, що на частку фіксованого чинника (в
 6. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  змінна величина, зміни кото-рій відповідають зміни іншої змінної величини, званої аргументом. Коли ми говоримо, що X є функція У, то мається вві-ду, що всякому зміни У відповідає певне з-сування X. Так, наприклад, простір, пройдене рушійним-175 ся тілом, є функція часу. Зі зміною часу ме-вується простір,
 7. Обсяг випуску та реалізації в умовах досконалої конкуренції
  змінних витрат. У цьому випадку фірма продовжить виробництво в обсязі, який дозволить максимально скоротити виникли збитки і хоча б частково компенсувати постійні витрати (витрати на оренду приміщення, обладнання тощо) (рис. 11.5). Рис. 11.5. Мінімізація збитків фірмою в умовах досконалої конкуренції Що станеться, якщо ринкова ціна знизиться до рівня Р2 і виявиться нижче
 8. Глосарій
  змінних витрат Валюта - будь-які платіжні документи або грошові зобов'язання, виражені в тій чи іншій національній грошовій одиниці і використовуються в міжнародних розрахунках Валютний кошик - певним способом фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних
 9. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  змінного ресурсу (наприклад, праці) до незмінного фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу або землі) дає додатковий або граничний продукт, який зменшується в розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу. Так, якщо кількість працівників, обслуговуючих певне машинне пристрій , збільшуватиметься, то зростання обсягів виробництва буде сповільнюватися по
 10. 2. Коротка характеристика наукової спадщини Кондратьєва, Методологічний підхід до загальної теорії економічної динаміки
  змінних - тр> | да , капіталу і НТП - за допомогою логістичної кривої. 4 Кондратьєв Н.Д. Основні проблеми економічної статики і дина міки. М.: Наука, 1991. 462 існування рівноваги в системі типу Вальраса, введені нові поняття (міжчасового рівноваги, стаціонарного стану), кілька сформульовані умови стійкості (див. гл. 13). Посилення формально математичного підходу
© 2014-2022  epi.cc.ua