Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 5. Поняття витрат виробництва. Економічні та бухгалтерські витрати


Витрати виробництва - це виражені в грошовій формі витрати фірми, пов'язані
з придбанням факторів виробництва та їх використанням.
Бухгалтерські та економічні витрати фірми. Існує два підходи до
визначенням витрат, в основі яких лежить різне ставлення до обороту
капіталу.
Оборот капіталу можна оцінювати в минулому часі, як відбувся процес. В
цьому випадку має місце бухгалтерський підхід до визначення витрат. Але оборот
капіталу можна розглядати і з точки зору майбутнього фірми, це -
економічний підхід. Отже, бухгалтерський підхід означає розрахунок вже
сформованих витрат, підведення підсумків діяльності фірми, визначення реальних
витрат. Економічний підхід - це формування витрат, виявлення шляхів їх
оптимізації. Обидва підходи однаково необхідні для будь-якої фірми, але кожен з них
виконує свою особливу функцію.
Функціональне відміну бухгалтерського та економічного підходів до визначення
витрат проявляється. У визначенні видів, складу і величини витрат.
Бухгалтерські витрати включають такі статті витрат, що відносяться до
виробництву: амортизація, матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальне страхування.
Економічні витрати відрізняються від бухгалтерських насамперед тим, що
висловлюють різні варіанти використання
коштів фірми.
У фірми завжди є вибір у використанні коштів: можна вкласти
гроші у виробництво і отримувати прибуток; можна помістити їх в банк під
відсотки. При цьому однакові витрати капіталу будуть давати різні результати.
Так, у системі економічних розрахунків з'являються альтернативні витрати.
Альтернативні витрати, або витрати вибору, - це грошові витрати, пов'язані
з втраченими можливостями найкращого використання ресурсів фірми (витрати
упущених можливостей). Альтернативні витрати виражаються в ціні найкращою
доступною можливості. Оптимальний варіант витрат виконує роль своєрідного
орієнтира комерційної діяльності фірми. З ним вона порівнює і свої
бухгалтерські витрати.
Хоча альтернативні витрати є грошовими витратами фірми, вони не завжди
збігаються з останніми. Наприклад, фірма може купити ресурси у держави по
твердою ціною. Ціна цих ресурсів є бухгалтерськими витратами. Однак на
ринку ці ж ресурси мають вільні, більш високі ціни. Витрати на ресурси по
вільними цінами і складуть для фірми альтернативні витрати. Інший приклад,
коли фірма може придбати частину ресурсів за вільними ринковими цінами ("явні"
грошові витрати), а інша частина ресурсів, залучених у виробництво,
є власністю фірми ("неявні" витрати). Альтернативні витрати в
даному випадку дорівнюють сумі "яв-, них" (грошових) і "неявних" витрат.

Таким чином, розраховуючи свої витрати для визначення обсягу виробництва і,
отже, пропозиції, фірма буде орієнтуватися на альтернативні
витрати, розглядаючи саме їх (а не бухгалтерські витрати) як
фактора, що обмежує пропозицію товарів на ринку. Кожна фірма прагне до
мінімізації альтернативних витрат, оскільки будь-яке їх збільшення скорочує
прибуток, стимулюючу підприємницьку активність.
Економічні витрати відрізняються від бухгалтерських не тільки своєю
альтернативністю, але й способом розрахунку. У економічні витрати виробництва
включається так звана нормальна прибуток, що представляє собою мінімальний
додатковий дохід на авансовану вартість, отримання якого становить
неодмінна умова діяльності підприємства. Бухгалтерські витрати не включають
цей важливий вартісної компонент, оскільки виражають не передбачувану
комерційну результативність виробництва, а реальну, фактично склалася.
Нарешті, економічні витрати відрізняються від бухгалтерських своєю структурою.
Економічні витрати поділяються на постійні та змінні, середні і граничні.
Такий поділ економічних витрат дозволяє простежити процес їх
формування, а отже, і оптимізувати його.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Поняття витрат виробництва. Економічні та бухгалтерські витрати "
 1. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 2. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  витрат фірми. У лекції розглядаються: - концепції витрат виробництва; - класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 3. Економічні та бухгалтерські витрати
  витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, в порівнянні з бухгалтерським обліком відрізняє оцінка внутрішніх витрат. Останні пов'язані з
 4. Економічні та бухгалтерські витрати
  витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, в порівнянні з бухгалтерським обліком відрізняє оцінка внутрішніх витрат. Останні пов'язані з
 5. Навпаки, з точки зору економіста, альтернативні издержи »володіння власним бізнесом, так само як і в
  витрат, втрачених можливостей виробництва товарів і послуг, що поставляються фірмою. Бухгалтер обчислює бухгалтерський прибуток фірми як різниця валового до-ходу фірми і виключно явних витрат виробництва. Рис. 13.1 ВІДМІННІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО І БУХГАЛТЕРСЬКОГО підходи до витрат В економічному аналізі фірми враховуються всі альтернативні витрати, в той час як
 6. Види прибутків
  витрат. Бухгалтерський прибуток виходить в результаті вирахування з загальної суми отриманої виручки зовнішніх витрат виробництва. Тому бухгалтерський прибуток більше економічної на величину внутрішніх витрат. При цьому внутрішні витрати завжди включають в себе нормальний прибуток. Нормальна прибуток вказує на те, що на підприємстві зовнішні та внутрішні витрати відшкодовуються, а
 7. 75. Бухгалтерські витрати
  витрат. Цінність використаних у виробництві ресурсів може бути виражена ціною, за якою підприємство придбало їх на ринку. У цьому випадку витрати являють собою суму виплат, які підприємство здійснило постачальникам і своїм працівникам. Усі виплати обов'язково фіксуються в бухгалтерських документах. Такий спосіб вимірювання витрат називається бухгалтерським. Оцінювані з його допомогою
 8. Загальні витрати
  витрат представлені на рис. 19.1. Крива загальних витрат повторює графік змінних витрат, але вона зміщена вгору на величину постійних витрат. Рис. 19.1Совокупние постійні, змінні та загальні витрати. {Foto76} У сукупності постійні та змінні витрати дорівнюють сумі внутрішніх і зовнішніх витрат. Складові і постійних і змінних витрат можуть бути віднесені або до
 9. Основні терміни і поняття
  виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 10. Зовнішні витрати
  бухгалтерських книгах. Тому зовнішні витрати умовно ще можна назвати бухгалтерськими
 11. 6. Витрати в довгостроковому періоді
  витрат. Однак аналіз загальних середніх витрат зберігає своє значення. Особливістю кривої середніх витрат у довгостроковому періоді є те, що вона утворюється на основі інтегрування короткострокових середніх загальних витрат у міру переходу від одного масштабу виробництва до іншого. Отже, крива довгострокових середніх загальних витрат являє собою ланцюг послідовно з'єднаних
 12. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати». Умови: закриття фірми, мінімізації збитків, максимізації
 13. Витрати використання та додаткові витрати
  поняття, як безпосередні витрати, які являють собою суму факторіальних витрат і витрат використання. У цілому ж ціна пропозиції в тривалому періоді постає як сума безпосередніх і додаткових витрат, витрат ризику і витрат на оплату відсотків. Остання пара витрат (ризику і на відсотки) разом дає підприємцю нормальний прибуток. При цьому сумарна виручка
 14. Витрати і прибуток
  поняттям суспільних витрат виробництва в марксової трудової теорії вартості з одним лише застереженням - включенням у вартість витрат на постійний
 15. Запитання для самоперевірки
  витрат виробництва. 4. Охарактеризуйте виробництво і його основні фактори. 5. Яке з визначень фірми є найбільш повним: а) фірма - це організація під єдиним управлінням, заснована в цілях принесення прибутку її власникам допомогою пропозиції на ринку одного або декількох товарів і послуг; б) фірма - це господарська одиниця колективного характеру, що володіє
 16. Запитання для самоперевірки
  витрат виробництва. 4. Охарактеризуйте виробництво і його основні фактори. 5. Яке з визначень фірми є найбільш повним: а) фірма - це організація під єдиним управлінням, заснована в цілях принесення прибутку її власникам допомогою пропозиції на ринку одного або декількох товарів і послуг; б) фірма - це господарська одиниця колективного характеру, що володіє
 17. Витрати і корисність
  витрат альтернативних можливостей виробництва, дійсні витрати того чи іншого товару рівні найвищої корисності благ, які суспільство могло б отримати, якби по-іншому розпорядилося витраченими виробничими ресурсами. У даному випадку витрати розглядаються або переломлюються через призму корисності, інакше кажучи, стають похідною величиною від корисності. Тут
 18. 5. Максимізація прибутку на основі граничних величин
  витрат не пов'язана з кривою середніх постійних витрат, так як граничні витрати відображають тільки ті витрати, які пов'язані із зміною обсягів продукції, що випускається, тобто з кривою середніх змінних
 19. Питання 58Концепціі прибутку.
  Витрат виробництва зумовлюють і різні концепції прибутку. Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на величину неявних (внутрішніх)
© 2014-2021  epi.cc.ua