Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Ефект масштабу

З виходом фірми на оптимальну технологію вирішується і проблема масштабу
виробництва, коли фірма може збільшувати випуск продукції за рахунок
пропорційного нарощування факторів виробництва. Ефект масштабу, або
економія, зумовлена зростанням масштабу виробництва, проявляється в зниженні
довготривалих середніх витрат виробництва на одиницю продукції. Вибір
необхідного масштабу, або розміру діяч-
ності фірми, пов'язаний з довгостроковим періодом її функціонування.
Діяльність фірми в довгостроковому періоді. Основна закономірність, діюча
для фірми в довгостроковому періоді, - це зростання віддачі від масштабу виробництва.
Джерело зростання віддачі від масштабу виробництва, - спеціалізоване
використання ресурсів при розширенні виробництва (подеталь-ве поділ
праці працівників, застосування різного роду машин і обладнання, розширення
напрямів використання фінансових коштів фірми і т. д.). При розгляді
цієї закономірності важливо мати на увазі наступне.
Зростання віддачі від масштабу виробництва можливий тільки в довгостроковому періоді,
коли всі фактори виробництва виступають змінними. Зростання віддачі виражається в
збільшенні показника середньої сумарної віддачі всіх факторів виробництва.
Показник же граничної віддачі для довгострокового періоду не розраховується,
оскільки за своєю природою він припускає незмінність факторів виробництва.

Зростання віддачі від масштабу виробництва в довгостроковому періоді не є
безмежним: в якийсь момент надмірна спеціалізація ресурсів веде до
втраті ефективності і до зниження віддачі від масштабу виробництва (наприклад, в
результаті розростання бюрократичного апарату для підтримки зв'язків між
спеціалізованими ділянками виробництва).
Таким чином, результатами масштабу виробництва можуть бути: незмінний ефект
масштабу (зростання віддачі), що означає, що подвоєння використання всіх факторів
веде до подвоєння випуску продукції; позитивний ефект масштабу, що означає,
що при подвоєному використанні всіх факторів випуск продукції більш ніж
подвоюється; негативний (сокращающийся) ефект масштабу виробництва , коли
подвоєне використання всіх факторів виробництва збільшує випуск продукції
менш, ніж у два рази.
Оскільки розглянута закономірність виражається в зниженні витрат
виробництва на одиницю продукції, що випускається, то дане зниження витрат
отримало назву економії від масштабу виробництва . Економічна теорія
виділяє два типи такої економії: внутрішню і зовнішню.
На внутрішній економія пов'язана зі здешевленням виробництва продукції внаслідок
розширення діяльності фірми. На основі такої економії фірма, знижуючи в
довгостроковому періоді середні витрати виробництва до мінімуму, досягає
оптимального розміру своїх підприємств і оптимізує масштаби, всією своєю
діяльності.
Коли значення середніх витрат мінімально, подальше розширення
виробництва буде супроводжуватися зниженням віддачі від масштабу виробництва,
вираженим у збільшенні середніх витрат виробництва . Тому по-Л ледве
досягнення мінімуму середніх витрат фірма або дублює існуючі підприємства, або-призупиняє процеси розширення
виробництва.
Зовнішня економія від масштабу виробництва пов'язана з розміщенням ресурсів в
економіці в цілому. Її джерело - комплексний економічний розвиток регіонів.
Цей тип економії також виражається в зниженні середніх витрат виробництва
фірми. Однак причина такого зниження - зменшення витрат на наймання та підготовку
працівників, транспорт, зв'язок, отримання інформації і т. п. за рахунок регіональної
концентрації ресурсів. Зовнішня економія від масштабу виробництва служить основою
оптимізації розмірів центрів ділової активності.
Закономірності росту віддачі і відповідно економії від масштабу виробництва
показують, що велике виробництво, незважаючи на певні переваги,
має і мінуси . Тому фірма при плануванні своєї діяльності повинна
враховувати межі розширення масштабу виробництва і гнучко змінювати ці масштаби
при появі ознак зниження ефективності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Ефект масштабу "
 1. Основні поняття
  ефект зростаючого масштабу - Середні витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 2. Взаємозамінні ресурси
  ефект заміщення і ефект обсягу виробництва впливають на попит на замінний ресурс в прямо протилежних напрямках. Тому напрямок зміни попиту на ресурс в результаті зміни ціни на ресурсозаменітель залежить від співвідношення ефекту заміщення і ефекту масштабу виробництва. Якщо переважаюче вплив на стороні ефекту заміщення, то попит на ресурс змінюється
 3. 3. Ефект масштабу
  масштабу
 4. Глава 4 внутрішньогалузевої торгівлі
  ефекту зростаючого масштабу або, іншими словами, ефекту економії від масштабу виробництва, коротко званого ефектом масштабу. У нього немає певного авторства і заслуга його відкриття належить багатьом економістам, хоча є автори, описали цей ефект найбільш повно (П. Кругман, К. Ланкастер і
 5. 15.4. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В довготривалий період
  ефект масштабу? коли у міру зростання розмірів підприємства відбувається зниження середніх витрат виробництва за рахунок: 1) більш високого рівня спеціалізації праці робітників і управлінського персоналу; 2) можливості використання більш продуктивного обладнання; 3) більш повної утилізації відходів шляхом виробництва побічної продукції. Все це сприяє одержанню економії за рахунок зростання
 6. 86. ВІДДАЧА ВІД МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА
  ефект масштабу. Виникає при такій організації виробництва, коли довгострокові середні витрати падають у міру збільшення обсягу випуску продукції. Основною умовою такої організації виробництва є спеціалізація виробництва і управління. Причому в міру зростання розмірів виробництва збільшуються можливості використання переваг спеціалізації у виробництві та управлінні. Великі
 7. Ефект масштабу
  ефективності (точка Л /)? Справа в тому, що зростання фірми за межі оптимальної величини призводить: - до збільшення транспортних витрат, так як сировину доводиться у великих кількостях привозити здалеку; - зростанню труднощів управління виробництвом, негнучкості, бюрократизації процесу прийняття рішень. Залежність приросту обсягу випуску продукції від збільшення використання всіх
 8. Запитання до теми
  ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних угрупувань інтеграції світового
 9. Висновки
  ефекту зростаючої віддачі, або ефекту від масштабів виробництва, який досягався при розширенні ринку збуту, зокрема в результаті участі країн у зовнішній торгівлі шляхом їх спеціалізації на виробництві товарів. 3. Цей ефект виникає внаслідок зміни структури витрат виробництва, постійна частина яких при великих масштабах і дає скорочення загального рівня середніх витрат.
 10. Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу
  ефекту масштабу. Припустимо, що дві країни, А і В, володіють приблизно однаковим економічним потенціалом і рівною мірою наділені факторами виробництва. У відсутності зовнішньої торгівлі кожна країна виробляє за 30 од. товару Х і товару Y, що позначено точкою E на графіку рис. 34.6. У цьому випадку межа виробничих можливостей обох країн і криві байдужості можуть бути виражені
 11. Ефект масштабу
  ефективності (точка Л /)? Справа в тому, що зростання фірми за межі оптимальної величини призводить: - до збільшення транспортних витрат, так як сировину доводиться у великих кількостях привозити здалеку; - зростанню труднощів управління виробництвом, негнучкості, бюрократизації процесу прийняття рішень. Залежність приросту обсягу випуску продукції від збільшення використання всіх
 12. Мультиплікатор та акселератор
  ефекту, який в економічній теорії називається ефектом мультиплікатора. Дослівно мультиплікатор означає «множник». Суть ефекту мультиплікатора в ринковій системі господарства полягає в наступному: збільшення інвестицій призводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій. Висловлюючись образно, як камінь, кинутий у воду,
 13. Терміни і поняття
  Споживче поведінка Споживчий кошик Корисність: загальна, гранична Функція корисності Крива корисності (загальної та граничної) Закони Госсена: перший і другий кардиналістський теорія Ординалістська теорія Споживчий вибір Два правила споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений рубль Ефект приєднання до більшості Ефект сноба Ефект
 14. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 15. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 16. Проаналізуємо вплив ефекту заміщення.
  Ефекту заміщення. Коли процентна ставка повели-чивается, споживання в старості стає менш дорогим у порівнянні з по-требления в молодості. Отже, ефект заміщення спонукає Сема біль-ше споживати у старості та менше - у молодості. Іншими словами, ефект заміщення стимулює зростання заощаджень. Розглянемо дію ефекту доходу. При збільшенні відсоткової ставки віз-
 17. Терміни і поняття
  ефект
 18. Запитання для закріплення матеріалу
  ефект масштабу і за яких умов? 3. Поясніть, як співвідносяться поняття граничних і середніх витрат у виробництві у великих масштабах. 4. У чому особливість кривої границі виробничих можливостей в моделі зростаючої віддачі від масштабів виробництва? 5. Які два типи економії виникають внаслідок розширення масштабів виробництва і як вони впливають на структуру ринку? 6.
 19. 3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
  ефективності виробництва від посилення конкуренції, якщо країни-члени інтеграційного об'єднання випускають однаковий асортимент продукції. У цих умовах скорочуються щодо неефективні виробництва і розширюються більш конкурентні. Створення інтеграційного об'єднання на певних етапах його розвитку (митний союз) може викликати і протилежний ефект в силу того, що
 20. Позитивний і негативний ефект масштабу
  ефектом масштабу. Ефект масштабу буде позитивним, якщо при збільшенні розмірів підприємства середні витрати зменшуються, і негативним - якщо вони
© 2014-2022  epi.cc.ua