Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Доречно поцікавитися, а направлять чи домашні господарства суму, рівну обсягу несплачених

Доречно поцікавитися, а направлять чи домашні господарства суму, рівну обсягу несплачених податків, на заощадження? Д. Рікардо дає таке пояснення. На-селище розуміє, що зростання бюджетного дефіциту озна-чає збільшення в недалекому майбутньому податків для по-криття накопичився державного боргу. Скасування податків і зростання бюджетного дефіциту представляють со-бій не подарунок, а просто тимчасову відстрочку сплати боргу. Тому населення буде змушене спрямовувати кошти, отримані в результаті податкової пільги, не так на споживання, а на заощадження, щоб компенсувати зниження рівня життя, яке настане в майбутньому при введенні підвищених податків. Багато економістів не без підстав ставляться до рівності Рікардо як до хитромудрої теоретичної дрібницю. Справді, помітне зростання бюджетного дефіциту США, що спостерігається з початку 1980-х рр..
, Зовсім не супроводжувався збільшенням приватних збережемо-ний. Навпаки, вони зменшувалися паралельно з скор-щением громадських заощаджень. Однак при знайомстві з теорією Д. Рікардо мож-ника ще одне цікаве запитання: якщо зростання бюд-житнього дефіциту повинен привести в майбутньому до збіль-чению податків (як це і відбувається насправді), чому населення ігнорує необхідність збільшення заощаджень, щоб підготуватися до такої ситуації? Один з можливих відповідей полягає в тому, що населе-ня схильне до прийняття занадто короткозорих рі-шень, які не враховують всіх хитросплетінь державної політики. Згідно з іншим думку, люди просто сподіваються, що нові податки доведеться платити не їм, а їх нащадкам. У будь-якому випадку багато економістів підкреслюють, що перерозподіл податкового тягаря між різними поколіннями було і залишається важливим аспектом бюджетної політики держави.
Глава 25. Заощадження, інвестиції і фінансова система 55: Процентне відношення до ВВП державного боргу 100 80 60 40 20 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Рис. 25.5 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ США Наведене на малюнку значення го'судврственного боргу США, виражений-ве як його відсоток-ве ставлення до ВВП, було високим внаслідок затрвт під час Другої світової війни. У 1950-1960 рр.. спостерігалося його неухильне знижений-ня, знову перемінивши-шееся зростанням в нвчале 1980-х рр.., коли президент P. Рейгвн прийняв рішення осніженіі податків без одночасного зменшення державних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Доречно поцікавитися, а направлять чи домашні господарства суму, рівну обсягу несплачених "
 1. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  направляється на поточні матеріальні витрати. До них відносяться сировина, матеріали, паливо, енергія, покупні комплектуючі деталі, вузли та напівфабрикати, а також незавершені будівництва. Всі ці предмети праці не виходять з виробничого процесу. Інша частина валової продукції, створеної за рік, - кінцевий продукт-це готові матеріальні блага, які йдуть для споживання населення,
 2. Вплив податків: акордні податком соціальні виплати
  напрямку зсувається кріваясовокупного попиту. Нова крива совокупногоспроса AD 'представляється як би зміщеною вніздля кожного даного рівня доходів на величину, рівну AdPC і помножену на суму приросту на-логів. Новий рівноважний рівень доходів будетдостігаться в точці E '. Таким чином, ми можемсказать, що оподаткування знижує равновеснийуровень доходів. Для того щоб визначити
 3. 3. Нерівність
  доречно підкреслити, що заощадження є позбавленням (Entbehrung) тією мірою, в якій воно позбавляє людину негайного задоволення.]. Ринкова економіка створює середовище, в якій таку стриманість певною мірою практикується і в якій її продукт, накопичений капітал, інвестується в тих напрямках, де він найкраще задовольняє найбільш нагальні потреби споживачів. Виникає
 4. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  домашнього майна, але з урахуванням виплати позик на купівлю будинків цей капітал після виходу на пенсію і віддалено не зростатиме з колишньою швидкістю. Включаючи будинки і домашню власність, середнє американське домогосподарство у віці від п'ятдесяти одного до шістдесяти одного року має лише 9 9350 доларів накопиченого капіталу (78). Якби це нинішнє покоління літніх людей повинно було
 5. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  направити в застаріле обладнання, то вони можуть надати зворотний вплив; - по-третє, нераціональне використання інвестицій веде до заморожування виробничих ресурсів, а отже, і до скорочення обсягів національного
 6. Макроекономіка (макроекономічного ський аналіз) - вивчає общееконо-вів феномени, явища,
  направляють опосередковані ринками товар г і послуг кошти до фірм, що виробляють ці товари і
 7. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  спрямований рух цих показників. Так, підвищення якості продукції може супроводжуватися використанням більш дорогих матеріалів, тобто зменшенням фондовіддачі (або зростанням фондомісткості). Тому для всебічного визначення ефективності праці слід використовувати інтегруючий показник, який враховує різноспрямованість руху окремих показників: {foto33} де Еп -
 8. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  направляються для подальшої переробки). Всі три чинники зв'язуються воєдино за допомогою технології. Технологія - сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих процесів. Внутрішню структуру виробництва можна наочно представити на рис. 1.3. Всі зазначені фактори або ресурси виробництва в кожен даний момент часу обмежені по відношенню до потреб. Ця
 9. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  домашньому господарстві. Наочну картину дав А.Н.Радищев в своїй "Подорожі з Петербургу до Москви": - Ти, звичайно, розкольник, що тут працюєш по неділях? .. - У тижні-то, барин, шість днів, а ми шість разів ходимо на панщину ... Тим часом на капіталістичному підприємстві неможливо спостерігати настільки відкритого розподілу праці на необхідну і додаткову частини. Тут заробітна плата працівника
 10. 2. Персональний розподіл доходу
  направо, ми складемо числа в ко-Лонки. Ці суми являють собою частки в сово-купно доході 20% найбідніших сімей, затем40%, 60% і т.д. Таблиця 20-4 прямо вказує на те, що нижні 20% сімей отримали в i984 р. 4,7% до-ходу; це зазначено точкою А. Складаючи числа ізпервих двох колонок табл. 20-4, ми отримуємо, что40% найбільш бідних сімей володіють лише 15,7% доходу, що і відображено точкою В.
© 2014-2022  epi.cc.ua