Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Макроекономіка (макроекономічного ський аналіз) - вивчає общееконо-вів феномени, явища,

Макроекономіка (макроекономічного ський аналіз) - вивчає общееконо-вів феномени, явища, притаманні економіці в цілому, такі, наприклад, як інфляція, економічне зростання і безробіття. Частина 8. Макроекономічні показники Оскільки функціонування економіки в цілому визначається діяльністю окремих фірм, домашніх господарств і їх взаємодією на різних ринках, мікроекономіка та макроекономіка тісно пов'язані. Вони нерідко оперують одні-ми і тими ж поняттями, наприклад попиту та пропозиції. Проте вивчення еконо-міки в цілому ставить перед дослідником і зовсім нові проблеми. У цій, а також в наступному розділі ми розглянемо деякі узагальнені показники, використовувані економістами та політиками для оцінки поточного відбутися у-яния економіки, що відображають відбуваються в ній зміни і пояснюють їх з макроекономічних позицій. Ми проаналізуємо поняття валового внутрішнього продукту, або скорочено ВВП, який дозволяє виміряти сукупний дохо ~ всіх фірм і домашніх господарств. ВВП часто фігурує у статистичних звітах оскільки розглядається як найбільш простий показник економічного бла-гополучія суспільства.
Доходи і витрати в економіці Якщо вам запропонують оцінити матеріальне благополуччя того чи іншої людини ви в першу чергу зверніть увагу на його доходи. Люди з високими доходу-ми мають можливість задовольнити багато свої потреби і насолоджуватися високим рівнем життя - хорошими житловими умовами, якісним ме-медичним обслуговуванням, автомобілями останніх марок і відпочинком на фешен-бельной курортах. Логічно використовувати той же підхід і при оцінці загального стану економі-ки. Щоб з'ясувати, наскільки добре чи погано працює економіка, цілком природно буде знайти сумарний дохід всіх суб'єктів господарювання. Це завдання вирішується в рамках визначення валового внутрішнього продукту (ВВП). ВВП одночасно вимірює і загальний дохід всіх суб'єктів господарювання. і сумарний обсяг споживання вироблених товарів і послуг. Сенс такого двой-ного підрахунку полягає в тому, що обидва показники повинні збігатися. Для економіки в цілому загальний обсяг доходів повинен бути дорівнює загальному обсягу витрат. З чого випливає справедливість такого твердження? Справа в тому, що в здійсненні кожної угоди беруть участь дві сторони: покупець і продавець.
; -: кожен долар витрат одного з них перетворюється на дохід іншого. Рассмот рим, наприклад, ситуацію, коли Карен платить Дугу $ 100 за те, щоб він підстриг її газон. У цьому випадку Дуг виступає продавцем послуги, а Карен її покупцем Угода сторін додає однакову суму до величини загальних доходів і витр-дів, і в підсумку ВВП зросте на $ 100. Наочно продемонструвати рівність доходів і витрат дозволяє нам рис. 22.1, що відображає кругообіг матеріальних і грошових потоків у економі-ці. (З подібною схемою кругообігу потоків ми познайомилися D гл 2.) Малюнок для: -. представляє упрощеннуюекономіческую модель процесів взаємодії до-машніх господарств і фірм-виробників товарів і послуг у ринкових умовах У цій моделі домашні господарства направляють опосередковані ринками товар г і послуг кошти до фірм, що виробляють ці товари і послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Макроекономіка (макроекономічного ський аналіз) - вивчає общееконо-вів феномени, явища, "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  ський характер. Завдання виправдання капіталізму стає центральною для буржуазних економістів. Для того щоб усвідомити особливості вульгарною политиче-ської економії на прикладі австрійської школи, потрібно хоча б у небагатьох словах нагадати про основні етапи еволюції уявлень вульгарних економістів. Вульгарна політична економія завжди боролася з про-грессивного передовими
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  ський метод, який застосовували класики марксизму, і вульгарний, кото-рий характерний для так званої історичної школи. Суть вульгарного історизму зводиться до того, що історія залучається для виправдання всякого роду пережитків бавовняні-лого, для реабілітації відсталих форм економіки. Сторін-ники цього методу намагаються виправдати капіталізм тим, що він виріс з феодального виробництва.
 3. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  ський характер, існує поня-буття економічного циклу, що означає рух економіки від однієї кризи до іншої. Сучасне трактування цього явища характеризу-ється такими загальними моментами: 1. Економічний цикл являє собою єдиний процес, по-отже проходить через фази криз і підйомів. Починаючи з 60-х років XIX ст., Коли К. Жугляр статистично довів наявність
 4. 2. Основні положення філософії та методології Ф. Хайєка та їх значення для економічної теорії
  макроекономіки та ос-| внимі принципами сучасної системи регулювання економки, а також між методологічними та філософськими представ-рНіямі і різного роду соціалістичними концепціями і по-гическими діями щодо їх реалізації - ця тема пронизує наукова спадщина
 5. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  ський розрахунок. Заперечення економічної науки Існують доктрини, категорично заперечують можливість науки про економіку. Те, що сьогодні викладається в більшості університетів під маркою економічної теорії, на ділі є її запереченням. Той, хто заперечує існування економічної науки, фактично заперечує, що добробут людини страждає від якої б то не було рідкості
 6. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  ський досвід. Вони прагнуть трансформувати економічну теорію в кількісну науку. Їхня програма сконцентрована в гаслі Економетричного суспільства: Наука це вимір. Фундаментальна помилка, що міститься в цьому міркуванні, показана вище [Див с. 33, 5556.]. Досвід економічної історії це завжди досвід складних явищ. Повідомляти їм знання ніколи не аналогічно знанню, витягується
 7. Коментарі
  макроекономіки, основоположник кейнсіанства. Кеплер Йоганн (Kepler, Johannes) (1571-1630) - німецький астроном, один з творців астрономії Нового часу. Кернс Джон Еліот (Cairnes John Elliott) (1823-1875) - один з останніх представників класичної школи політекономії. Кларк Джон Бейтс (Clark John Bates) (1847-1938) - один з найбільш відомих економістів другої половини XIX в.,
 8. Предмет макроекономіки
  макроекономіка »використовував у своїй статті в 1933 р. відомий норвезький учений, економіст-математик, один з основоположників економетрики, лауреат Нобелівської премії Рагнар Фріш. Однак змістовно сучасна макроекономічна теорія веде свій початок від фундаментальної праці видатного англійського економіста, представника Кембриджської школи, лорда Джона Мейнарда Кейнса. У 1936 р. вийшла
 9. Макроекономічні моделі та їх показники
  макроекономіці, як правило, одиницею часу є рік. До показників потоків відносяться сукупний випуск, сукупний дохід, споживання, інвестиції, дефіцит (профіцит) державного бюджету, експорт, імпорт та ін, оскільки всі вони розраховуються за рік. Всі показники, відображені в схемі кругообігу, є потоками (не випадково ця схема називається моделлю кругових потоків). Запас
 10. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  макроекономіку. Мікроекономіка пов'язана з господарською діяльністю окремих економічних суб'єктів (підприємств, фірм, споживачів, домогосподарств, найманих робітників, підприємців, торговців і т.д.), вона допомагає зрозуміти, чому на нижчому рівні економіки приймаються такі, а не інші рішення. Макроекономіка пов'язана з функціонуванням національної економіки в цілому, вивчає загальні
© 2014-2022  epi.cc.ua