Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Вимоги до інформаційного забезпечення процесу відбору та оцінки ІПП інвесторами

Основні вимоги до наданої інформації: обсяг інформації повинен відповідати запитуваній; достовірність інформації підтверджується підприємством-заявником ІПП, в разі необхідності підприємство-заявник представляє первинні документи. У свою чергу інвестор забезпечує конфіденційність розгляду отриманої інформації. Вимоги до інформаційного забезпечення процесу відбору та оцінки ІПП мають бути підготовлені на підставі розроблених критеріїв відбору, а також показників оцінки.
Відповідно до ст. 6 закону Російської Федерації "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" інформація, що надається підприємством-заявником інвестиційних ресурсів потенційному інвестору, є власністю підприємства.
Таким чином, підприємство-заявник повністю відповідає за достовірність наданої для розгляду інформації інвестору про своє підприємство і про ІПП, гак як у випадку спотворення інформації інвестор залишає за собою право припинити розгляд заявки щодо фінансування ІПП та застосувати інші заходи впливу відповідно до російського законодавства.
У зв'язку з цим потенційний інвестор може приймати до розгляду і оцінки інформацію в двох формах:
1) первинні документи або їх копії (наприклад, документи офіційної статистичної звітності бухгалтерські баланси і додатки до них, форми статистичної звітності 2ТП-повітря, 4-ос небезпечні відходи тощо);
2) виписки із зазначених документів, завірені керівництвом підприємства-заявника.
Підприємство-заявник також має гарантувати та сприяти в отриманні додаткової інформації, необхідної державним інвестором, який зобов'язаний забезпечити конфіденційність розгляду пакета документів, наданих підприємством-заявником. Підприємство-заявник має забезпечити порівнянність інформації, оскільки розрахунки повинні проводитися в єдиних цінах.
Інформація, що надається підприємством-заявником, стосується минулого і нинішнього стану підприємства-заявника та ІПП.
Основна інформація, що вимагається від підприємства-заявника для оцінки готовності ІПП до реалізації, включає:
1) коротку характеристику підприємства-заявника;
2) юридичний статус підприємства;
3) оцінку фінансового стану підприємства-заявника (дані за останні три роки). Дані річного балансу, дозволяють підрахувати коефіцієнти поточної ліквідності, забезпеченості власними коштами, які в цілому характеризують платоспроможність підприємства-заявника. При встановленні неплатоспроможності підприємства або для уточнення причин низької динаміки виробництва інвестору можуть знадобитися додатки (наприклад, № 2, № 5 до річної формі балансу);
4) коротку характеристику виробничої діяльності підприємства-заявника:
- річний обсяг виробництва основних видів продукції;
- коефіцієнт використання потужності (відношення фактичного обсягу випуску товарної продукції до номінальної потужності);
5) характеристику інвестиційного природоохоронного проекту;
6) екологічну здійсненність ІПП. Показники, що характеризують екологічний ефект від реалізації ІПП, підтверджуються висновком Державної екологічної експертизи, а за відсутності такого слід представити дані, на підставі яких можна було б провести експертну оцінку ІПП за наступними напрямками:
- сумарному екологічному ефекту реалізації ІПП (скорочення обсягів забруднення, обсягів переробки відходів і т. д.) за основними видами забруднюючих компонентів;
- масштабом впливу об'єкта на навколишнє середовище (національний, регіональний, місцевий, локальний);
7) організаційну забезпеченість ІПП. Форма реалізації ІПП - проект здійснюється в складі діючого підприємства, що має борги, діючого підприємства, що не має боргів, для реалізації ІПП організовується нове підприємства або спільне підприємства з іноземною фірмою;
8) технологічну обгрунтованість ІПП.
Для оцінки інвестором економічних показників проекту підприємством-заявником має бути представлений технологічний розділ бізнес-плану, або ТЕО, або технологічний план ІПП. Для прийняття рішення про економічну здійсненності ІПП необхідно оцінити:
- технологію, яка застосовується в ІПП (технологія перевершує кращі світові аналоги, відповідає кращим світовим аналогам, відповідає кращим вітчизняним аналогам, в цілому відповідає вітчизняним аналогам);
- технічну здійсненність проекту (графік організації робіт з монтажу обладнання, комплектність поставок, наявність систем автоматичного контролю, досвід роботи персоналу з аналогічним устаткуванням, рівень кваліфікації персоналу);
9) економічну здійсненність ІПП. Для оцінки інвестором економічних показників ІПП підприємством-заявником має бути представлений економічний розділ бізнес-плану, або ТЕО, або фінансовий план по ІПП. Для оцінки економічної здійсненності ІПП необхідні наступні показники:
- термін окупності ІПП;
- частка використання коштів підприємства-заявника на фінансування інвестиційних витрат за ІПП (фінансова документація, що підтверджує можливість надання власних коштів підприємства для реалізації ІПП).
Рекомендована література
1. Голуб Д.Д.. Струкова Е.Б. Економіка природокористування. - М.: Аспект Пресс, 1995.
2. Воробйов Б.В., Косолапов Л.А. Водотоки і водойми: взаємозв'язок екології та економіки. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
3. Методичні рекомендації з відбору та оцінки інвестиційних природоохоронних проектів. - М., 2000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вимоги до інформаційного забезпечення процесу відбору та оцінки ІПП інвесторами "
 1. Критерії відбору ІПП
  вимог до ІПП. Орієнтовна бальна оцінка показників, згрупованих відповідно до критеріїв оцінки ІПП для державних інвесторів, представлена в табл. 5.3, для комерційних інвесторів-в табл. 5.4-5.7. Таблиця 5.Балльная оцінка критеріїв і показників ІПП для державних інвесторів № п / п Критерій оцінки і відпо-вующие йому показники Рівні значень (оцінки)
 2. 54. Система професійного відбору
  вимог конкретних професій і робочих місць з метою поліпшення профорієнтації працівників. Основне завдання професійного відбору полягає в тому, що при цьому необхідно передбачити можливості успішної професійної орієнтації в діяльності, якою людина раніше не займався. Основними методами професійного відбору є: 1) бесіди з кандидатами, із заповненням спеціальних банків і
 3. 5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів
  вимог до постачальників товарів . Виходячи з цього, якість товарного забезпечення являє собою комплекс характеристик, що забезпечують задоволення інтересів споживачів і посередників в сукупності. При цьому важливим елементом вдосконалення системи управління якістю товарного забезпечення є розробка системи показників аналізу та оцінки ефективності взаємодії торгових
 4. Інформаційний ринок
  інформаційний ринок в прямому його функціональному призначенні зводиться до забезпечення господарських суб'єктів найрізноманітнішою інформацією короткострокового і середньострокового характеру. При розширювальному трактуванні інформаційного ринку в нього можна включити як одну із складових частин ринок науково-технічної продукції. Однак подібна інтеграція навряд чи принесла б користь, так як ринок
 5. 26. Неринкові види вартості
  вимог до інвестицій. Ліквідаційна вартість об'єкта оцінки - вартість об'єкта оцінки у разі, якщо об'єкт оцінки повинен бути відчужений у строк менше звичайного терміну експозиції аналогічних об'єктів. Утилізаційна вартість об'єкта оцінки - вартість, яка дорівнює ринковій вартості матеріалів, які він в себе включає, з урахуванням витрат на утилізацію об'єкта оцінки. Спеціальна вартість
 6. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 7. § 5.7. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційних природоохоронних проектів (ІПП)
  вимог. Класифікація проводиться за величиною бальної оцінки аналізованого показника і за питомою вагою цього показника в сумарній бальній оцінці всіх показників ІПП. Класифікація потенційних інвесторів Процедури відбору та оцінки ІПП Розробка процедури відбору та оцінки ІПП залежить від особливостей потенційних інвесторів і використовуваних ними принципів фінансування. Усі
 8. Інформаційно-аналітична функція
  інформаційно-аналітичної функції полягає у створенні системи збору необхідної інформації, а також проведенні емпіричного дослідження, в процесі якого інформація аналізується і на цій основі оцінюється ситуація, що склалася. Інструментарій емпіричного дослідження становлять логічні методи і статистика. Управлінська діяльність з реалізації інформаційно-аналітичної
 9. Екологічна оцінка ІПП
  оцінки ІПП державними інвесторами рекомендується використовувати два показники, що відображають екологічну значимість ІПП. До цих показників відносяться: еколого-економічна ефективність ІПП; масштаб впливу ІПП на навколишнє
 10. 10. Інформаційно-технологічний потенціал.
  Інформаційного суспільства. Основні складові інформаційно-технологічного потенціалу: - інформаційні ресурси; - інформаційно-комп'ютерні та телекомунікаційні технології; - автоматизовані інформаційні системи і механізми надання послуг на їх основі; - інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура (технологічна мережева середу передачі та обробки даних);
 11. 36. Застосування дохідного підходу при фінансуванні нерухомості
  процес отримання найбільш точної оцінки майбутнього доходу утруднюється, оскільки в Росії склалася стійка економічна ситуація і ймовірність неточного прогнозу збільшується пропорційно довгостроковості прогнозного періоду); 2) вплив факторів ризику на прогнозований дохід (щоб визначити поточну вартість, потрібно врахувати можливий ризик, який пов'язаний з отриманням в майбутньому доходу від
 12. 88. Управління персоналом в організації
  інформаційне, технічне, нормативно- методичне, правове та документаційне забезпечення системи управління персоналом. Керівники та працівники підрозділів системи управління персоналом організації вирішують питання оцінки результативності праці керівників та спеціалістів управління, оцінки діяльності підрозділів системи управління організацією, оцінки економічної і соціальної
 13. Метод аналізу постачальників на основі ранжирування.
  вимога передоплати за товар застосовується вкрай рідко, критерій умов оплати повинен бути сформульований «Період відстрочки платежу за товар», а також «Наявність знижки за дострокову оплату товару». 2. Слід виставити оцінки кожному постачальнику за обраними критеріями. При цьому максимальна оцінка може бути прийнята за 10 балів, що полегшує розрахунки. 3. Отримані оцінки за критеріями у кожного
 14. 54 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, УЧАСНИКИ
  інформаційні потоки. Включає в себе: 1) нормативну базу ринку; 2) інструменти ринку (це всі види цінних паперів); 3) способи організації торгівлі цінними паперами; 4) учасників ринку. До основних макроекономічних функцій ринку цінних паперів відносять: 1) регулювання інвестиційних потоків, що підтримує оптимальну для суспільства структуру використання ресурсів; 2) забезпечення
 15. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  вимогам: - з описової точки зору бути коротким, простим і зрозумілим, щоб потенційний інвестор міг швидко розібратися в суті пропозиції та оцінити його привабливість. Ця вимога в першу чергу відноситься до резюме і передумов, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні
 16. Питання 82. Предмет і завдання статистики цінних паперів. Види цінних паперів
  інформаційних посередників, провідних операції на ринку цінних паперів, а також позабіржових ринків цінних паперів в цілому. Завдання статистики цінних паперів: 1) збирання та розкриття повної і адекватної інформації про цінні папери як інвестиційному товарі, створення об'єктивних уявлень про їх ризик, прибутковості і ліквідності в якості основи прийняття інвестиційних рішень; 2) створення
 17. 46. Права та обов'язки оцінювача. Відповідальність оцінювача
  вимоги цього Закону, а також прийнятих на його основі нормативних правових актів Російської Федерації і нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, 2) повідомляти замовника про неможливість своєї участі у проведенні оцінки об'єкта внаслідок виникнення обставин , перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки об'єкта; 3) забезпечувати збереження документів,
 18. Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
    відбір тих претендентів, які безпосередньо звертаються на фірму за роботою; - наймання кадрів за допомогою рекламних оголошень у засобах масової інформації; - звернення до державні та приватні агентства зі сприяння найму. При цьому при відборі претендентів аксіомою у кадрових службах фірм вважається положення, при якому число розглянутих кандидатів на посади, як мінімум, у два
 19. Інвестиційні компанії
    інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і розміщують їх в акції та облігації підприємств як у своїй країні, так і за кордоном. Займаючи проміжне положення між позичальниками та інвесторами, вони на противагу інвестиційним банкам повністю виражають інтереси інвесторів. Основною їх метою є отримання не стільки відсотка, скільки прибутку на вкладений капітал. На відміну від
 20. Рейтингові оцінки облігації
    оцінки двох основних рейтингових агентств: «Standart & Poor's Corporation» і «Moody's Investors Service». Їхні оцінки, найчастіше, збігаються. Ініціатива визначення рейтингу цінного паперу, як правило, належить емітенту, який виплачує агентству певну суму за оцінку своєї кредитоспроможності. Якщо облігація не пройшла процедуру оцінки і для неї не вказаний рейтинг, її не
© 2014-2022  epi.cc.ua