Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Метод аналізу постачальників на основі ранжирування.


Класифікація постачальників допомагає поліпшити організацію роботи по товарному забезпеченню організації торгівлі, але не дозволяє оцінити ефективність зв'язків з цими постачальниками. При формуванні взаємовигідних відносин з постачальниками слід враховувати ряд факторів: тісноту, тривалість, економічну вигідність відносин, необхідність взаємин з цим постачальником (можливість заміни його товарів іншими, наявність адміністративного регулювання необхідності поставки товарів від даного постачальника) і т.д. Взаємовідносини з постачальниками за товарами, що підлягають вільної закупівлю, необхідно будувати на конкурсній основі, тобто здійснювати вибір постачальників з наявних альтернатив. Критеріями для вибору можуть бути ціна товару, віддаленість постачальників; періодичність поставок; форма оплати; якість товару; можливість зміни асортименту відповідно до попиту; термін дії договору і комплектність поставки; упаковка та фасування; обсяг партії і ін
Однак на практиці торгові організації в якості критеріїв можуть прийняти і інші показники, наприклад можливості повернення товарів і зміни умов поставки, постійна наявність товарів на складі, швидкість і простота процедури оформлення замовлень, забезпечення достатнього рівня маркетингового, рекламного супроводу товарів, комплектність поставки і т . д. У цьому випадку кількість факторів для відбору збільшується і однозначний вибір утруднений. У цих умовах ефективний метод відбору постачальників на основі ранжирування.
Метод являє собою ранжування постачальників на основі виставляються експертами бальних оцінок по ряду критеріїв. Суть методу зводиться до наступних дій:
1. Формулюються і відбираються критерії, необхідні для оцінки постачальників в конкретних умовах.
Оптимальна кількість критеріїв 5-10. З перерахованих можливих критеріїв слід відібрати критерії, які найбільш значимі для організації, але мають відмінності у різних постачальників. Наприклад, враховуючи, що в даний час вимога передоплати за товар застосовується вкрай рідко, критерій умов оплати повинен бути сформульований «Період відстрочки платежу за товар», а також «Наявність знижки за дострокову оплату товару».
2. Слід виставити оцінки кожному постачальнику за обраними критеріями. При цьому максимальна оцінка може бути прийнята за 10 балів, що полегшує розрахунки.
3. Отримані оцінки за критеріями у кожного постачальника підсумовуються і виводиться загальна оцінка постачальника, яка є підставою для прийняття рішення про співпрацю. Перевага віддається постачальникам, які набрали максимальну кількість балів.
4. У разі збігу підсумкової оцінки двох постачальників випливає з переліку критеріїв прибрати найменш значимий і перерахувати підсумкову оцінку кожного постачальника. Або навпаки може бути доданий ще один принциповий критерій (наприклад, готовність постачальника працювати на особливих умовах) і проводиться оцінка з урахуванням доданого критерію. Для зручності аналізу результати оцінки заносять в спеціальну таблицю (див. табл. 6.4).
В умовному прикладі, якщо організація бажає залишити двох постачальників з чотирьох, вибір слід робити між постачальниками В, С і D. Але при цьому оцінки постачальників С і D збіглися, що змушує прибрати один з критеріїв. Таким на даний момент є сьомою критерій «Можливість автоматизованої приймання», т. к. це не гостра потреба організації, а перспективний напрямок. У цьому випадку оцінка постачальника С складе 65, а постачальника D 64, т.
е. перевага буде віддана постачальникам В і С.
5. Максимальна точність запропонованого методу досягається тоді, коли оцінка проводиться не одноосібно, а групою експертів (3-5 осіб). У цьому випадку оцінка по кожному постачальнику являє собою середнє арифметичне з незалежних оцінок всіх експертів.
Таблиця 5.4. Порівняльна оцінка постачальників молочних товарів роздрібної торгової організації, в балах

Критерій Постачальник А Постачальник В Постачальник С Постачальник D
1. Ціна товару 8 9 8 7
2. Віддаленість постачальників 6 8 9 9
3. Періодичність поставок 9 6 8 7
4. Якість товару, включаючи термін зберігання 7 10 6 8
5. Широта асортименту 8 9 9 8
6. Упаковка і фасовка 6 9 8 8
7. Можливість автоматизованої приймання 5 8 6 7
8. Період відстрочки платежу 10 8 9 9
9. Рівень реклами 8 9 8 8
Разом 67 76 71 71

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Метод аналізу постачальників на основі ранжирування."
 1. Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу.
  Методу АВС у торговельній організації Х отриманий наступний результат (табл. 5.3). Як бачимо, групу А складають 13 постачальників (24% від загальної їх кількості), які постачають 80,6% товарів. До групи В увійшли 10 постачальників, що недостатньо для резерву групи А, а в групу С - 11 постачальників. Примітно, що кількість постачальників групи D найчисленніше - 20. При цьому всі разом вони
 2. таксонометричних метод
  методу покладені операції з матрицями. Нехай ранжування т підприємств проводиться за п показниками. Тоді сукупність всіх значень показників по цій групі підприємств можна представити у вигляді матриці: {foto24} Всі показники мають різну природу і непорівнянні один з одним значення, тому наступним кроком має бути нормування показників. Для цього зробимо заміну матриці X на
 3. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 4. 2.5.2. Порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності
  методу вирішуються такі основні завдання: виявлення причинно-наслідкових зв'язків між явищами; проведення доказів або спростувань; класифікація і систематизація явищ. Порівняння може бути якісним ("вчора було тепліше") і кількісним (20 завжди більше, ніж 10). Процедура порівняння в АФХД включає кілька етапів: вибір порівнюваних об'єктів; вибір виду порівняння
 5. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 6. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 7. Урок 4. Постачальники повинні стати партнерами, а не супротивниками, яких можна звинуватити у всіх невдачах
  методам управління, включаючи методи "роботи з коліс" і "поставок точно в термін". Такий підхід, наприклад, використовують "Форд", "Ксерокс", які різко, в 2 - 3 рази, скоротили кількість постачальників і уклали з рештою контракти про спільну роботу терміном на 2 і 3 роки. Використання такого підходу дозволило не тільки різко підвищити надійність поставок, а й знизити витрати на вхідний контроль,
 8. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 9. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  методів і прийомів аналізу фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта. В основі всіх класифікацій лежать різні ознаки. Одним з найбільш інформативних представляється поділ прийомів і методів за ступенем їх формализуемости, тобто по тому, чи можливо і в якій мірі описати даний метод за допомогою якихось формалізованих (в першу чергу математичних) процедур. Дотримуючись цієї
 10. 5.6.1. Рангове рейтингування
  методи. Два з них, таксонометричних і метод суми місць, ми описали в розділі 2.5.2. Методика ранжирування господарюючих суб'єктів за сукупністю показників їх фінансово-господарської діяльності складається з декількох етапів. Етап 1. Вибір показників, за якими буде здійснюватися ранжування. Питання це не настільки тривіальний, як може здатися з першого погляду. З розділу 4 ми вже
 11. 5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів
  методик відбору постачальників та оцінки ефективності угод являє собою один з найважливіших елементів оцінки ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками. Щоб прийняти зважене рішення щодо вибору постачальників потрібно застосувати спеціальні методи.
 12. 4.3. Логіка та інформаційна база аналізу майнового і фінансового положення підприємства
  аналізу, наявного для аналітичних розрахунків часу та ін Бухгалтерська звітність являє собою комплект взаємозалежних документів, всі вони мають певну пізнавальну цінність, оскільки характеризують один і той же об'єкт, тільки з різних сторін. Тому навряд чи є правомочним виділяти за значимістю ту чи іншу звітну форму, хоча подібні опитування серед аналітиків робилися. Західні
 13. 2.8.4. Дисперсійний аналіз
  метод, що дозволяє підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що дві вибірки даних відносяться до однієї генеральної сукупності. Стосовно до аналізу діяльності підприємства можна сказати, що дисперсійний аналіз дозволяє визначити, до однієї і тієї ж сукупності даних чи ні відносяться групи різних спостережень. Дисперсійний аналіз часто використовується спільно з методами угруповання.
 14. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 15. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 16. 13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі
  методи: 1. Горизонтальний аналіз (порівняння показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів); 2. Вертикальний аналіз, що передбачає визначення питомої ваги окремих статей балансу в загальному підсумковому показнику і подальшого порівняння результату з даними попереднього періоду; 3 Трендовий аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за
 17. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

© 2014-2022  epi.cc.ua