Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів

Ефективність товарного забезпечення торговельних організацій в сучасних умовах багато в чому залежить від ефективності взаємодії сторін, що беруть участь в системі господарських зв'язків. Це пов'язано, в першу чергу з тим, що кожна з сторін (виробник, посередник, роздрібний організація) має свої цілі і прагне забезпечити їх виконання. Іноді ці цілі різноспрямованим і суперечливі, що ускладнює механізм досягнення ефективності товаропостачання. У цих умовах ефективність товарного забезпечення досягається на основі його якості.
Якість товарного забезпечення являє собою систему відносин суб'єктів ринку, спрямованих на задоволення потреб з урахуванням інтересів всіх учасників. Торговельні організації, будучи зацікавленими в задоволенні попиту, прагнуть в першу чергу забезпечити наявність у продажу товарів у необхідній кількості, при відповідності якості та ціни. Водночас, функціонуючи на принципах самоокупності та самофінансування, вони повинні забезпечити прибуткове господарювання та раціональне використання коштів, що змушує їх пред'являти ряд вимог до постачальників товарів. Виходячи з цього, якість товарного забезпечення являє собою комплекс характеристик, що забезпечують задоволення інтересів споживачів і посередників в сукупності.

При цьому важливим елементом вдосконалення системи управління якістю товарного забезпечення є розробка системи показників аналізу та оцінки ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів. Показники, що характеризують цю систему критеріїв, можуть бути виражені як кількісними, так і якісними характеристиками. Більшість з них являють собою скоріше орієнтири, побічно свідчать про рівень відповідності якості товарного пропозиції попиту. Відповідно, дана система показників для організації торгівлі може бути представлена наступними коефіцієнтами (табл. 5.2).
Таблиця 5.2. Показники для оцінки ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів * де Кш-коефіцієнт широти асортименту, який визначається як відношення фактичної кількості товарів до базового; Кп - коефіцієнт повноти асортименту, який визначається як відношення фактичної кількості видів товарів однорідної групи до базового; Ку - коефіцієнт стійкості асортименту, який визначається як коефіцієнт задоволення попиту за асортиментом; Кн - коефіцієнт новизни асортименту, який визначається як відношення кількості нових товарів до загальної кількості найменувань товарів; В - коефіцієнти вагомості показників широти, повноти, стійкості, новизни асортименту.

Як видно з представленої в таблиці 5.2 системи показників, ефективним може бути визнано взаємодія з постачальниками, що приводить до збільшення результатів діяльності організації з розвитку товарообігу, забезпеченню прибутковості та задоволенню попиту. У той же час, ряд показників відображають скоріше ефективність рішень про поставку товарів на етапі їх прийняття. Це дозволяє сформувати більш ефективну систему відбору постачальників, що забезпечує якість товарної пропозиції, а не тільки загальноприйняті вимоги обсягів і низької ціни поставки.
Розробка дієвих методик відбору постачальників та оцінки ефективності угод являє собою один з найважливіших елементів оцінки ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками. Щоб прийняти зважене рішення щодо вибору постачальників потрібно застосувати спеціальні методи.
1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів "
 1. Тема 4. Механізм управління товарними запасами організації торгівлі
  торгової
 2. Загальний надлишок на ринку - це загальна цінність товару для покупців, визна-поділена як їх готовність заплатити, за
  оцінки товару до споживачів з високим рівнем оцінки збільшує загальний надлишок. Крім ефективності плановик повинен подбати про рівність - справедливий-вості розподілу благ між різними покупцями і продавцями. У сущно-сти, вигода ринкової торгівлі - як пиріг, який необхідно розділити між суб'єктами ринку. Питання ефективності полягає в розмірах пирога, питання
 3. 51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації
  економічну діяльність згідно своїм інтересам і відповідно до законодавства. Функціонування національного ринку побудовано на взаємодії споживачів і виробників, результатом якого є ціноутворення. Воно включає і різні виробничі, фінансові та комерційні та інформаційні структури. Загальнонаціональний ринок - це економічна структура, яка
 4. 4.7 Методи контролю товарних запасів
  організації застосовують такі методи контролю та обліку товарних запасів:-оперативний облік, інвентаризація, балансовий метод, за допомогою ЕОМ;-зняття оперативний облік, тобто звірка матеріально відповідальними особами фактичної наявності товару з даними товарного рахунку. Причому підраховуються не товари, а товарні місця (ящики, рулони, мішки та ін.) Потім з урахуванням відповідних норм
 5. Фритредерство
  ефективність виробництва; - є основою розширення пропозиції товарів, забезпечуючи більший вибір товарів для споживачів; - забезпечує ефективне розміщення ресурсів у світовій економі- ке. Недоліки фритредерства можуть виникати через відсутність захисту національної економіки від можливих негативних впливів з боку іноземного капіталу (повінь вітчизняного ринку
 6. В. Ефективність взаємодії
  економічної
 7. 4.5. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости.
  оцінці впливу сезонних запасів на розмір товарних запасів на їх розмір рекомендується використовувати економіко-математичні методи дослідження; а також показник сезонності, який можна розрахувати вручну Де - середній розмір товарного запасу на i дату досліджуваного періоду, руб. - середній розмір товарного запасу за досліджуваний період, руб. Індекс сезонності показує частку
 8. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  економічних і торговельно-організаційних ознак. Залежно від регулярності поновлення товарної маси виділяють: 1) товарні запаси нормального або поточного зберігання, що забезпечують повсякденні потреби торгівлі, 2) товарні запаси сезонного зберігання, створювані для організацій торгівлі за сезонами року; 3) товарні запаси періодично поновлювані (резерви держави,
 9. Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008

 10. Функціональні бар'єри
  ефективний спосіб організації виконання постійно повторюваних, рутинних завдань, які потребують оперативного прийняття рішень. Ці структури легко управляються. Водночас структури функціонального типу мають і велике число недоліків. Передусім це - утруднені комунікації між функціональними відділами, повільний процес прийняття рішень, ієрархічна структура взаємовідносин,
 11. 3. Символи статусу
  ефективної роботи, ніж просто створення "гуртків якості" і поліпшення систем комунікацій. Всі ці методи використання " людського фактора "для підвищення продуктивності та ефективності часто не сприймаються американськими компаніями, орієнтованими на використання традиційних методів управління та організації
 12. 6.3. Інфраструктура ринку
  торгівлі, аукціонами, ярмарками, посередницькими фірмами небіржового характеру. Інфраструктура фінансового ринку включає в себе фондові та валютні біржі, банки, страхові компанії та фонди. Інфраструктура ринку праці включає в себе біржі праці, служби зайнятості та перепідготовки кадрів, регулювання міграції робочої сили і т. д. Як видно, основними елементами класичної ринкової
 13. 12. ГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ
  оцінка ступеня конкуренції; виявлення рушійних сил конкуренції; визначення ключових факторів успіху; висновок про ступінь привабливості галузі. Для оцінки галузевого оточення використовують ряд показників: масштаби конкуренції (локальна, регіональна, національна, глобальна), темпи розмірів ринку в відсотках і стадії життєвого циклу галузі (підйом, швидкий ріст, зрілість, насичення,
 14. 12. ДОГОВІР КОМІСІЇ
  оцінка ризику різних інструментів, опрацювання варіантів можливих причин різких відхилень від розрахункових показників діяльності організації, - прогноз ефективності застосовуваних інструментів податкової оптимізації. Поточне податкове планування може виглядати наступним чином: - щотижневий моніторинг нормативних правових актів, - складання прогнозів податкових зобов'язань організації
 15. Розподіл запасів між товаровиробниками, оптовими і роздрібними ланками торгівлі.
  торгова надбавка залишається у роздрібного продавця. Однак товаровиробники, в свою чергу, зацікавлені працювати з великими покупцями і тому торговим організаціям доводиться купувати товари великими партіями, які вимагають підробітку, підсортування, зберігання, що може призвести до зростання не тільки запасів, але і витрат. При закупівлі товарів у оптових посередників, які мають широкий
 16. ЛЮДИ, ПРАВА І СВОБОДИ
  оцінки виявляються "правильними" і з економічної, і морально-етичної точок зору. І навпаки - морально-ущербні способи взаємодії в довготривалій плані виявляються і економічно неефективними і "неправильними ". Оскільки цей - морально-етичний і правовий аспект в" Абетці економіки "практично не торкнуться, нижче вміщено текст під умовною назвою" Конституція для
 17. 3.1.1. Діалектика натурального і товарного виробництва
  організації виробництва: 1) натуральне;
© 2014-2022  epi.cc.ua