Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

ТЕСТ "Предмет історії економіки та проблеми її періодизації".


1. Коли історія економіки сформувалася як наука?:
А) на "зорі" цивілізації;
б) на початку нашого тисячоліття;
в) на початку ери;
г) в 19 столітті нашої ери;
2. В якій країні виникла стара економічна школа?:
А) у Франції;
б) у Німеччині;
в) в Англії .
3. Що вивчає історія економіки?:
А) еволюцію наукових знань;
б) історію економічних вчень;
в) еволюцію товарно- грошових відносин;
г) роль продуктивних сил у становленні та розвитку суспільства; д) еволюцію господарської життя від первіснообщинної епохи до
сучасності на різних етапах розвитку способів виробництва
окремих галузей і країн.
4. Що рухає вперед цивілізацію?:
А) розвиток культури;
б) розвиток і використання релігійних навчань;
в) розвиток продуктивних сил.
5. Основними критеріями періодизації в історії економіки є:
а) розвиток виробництва;
б) розвиток обміну;
в) розвиток культури;
г) розвиток наукового мислення;
д) розвиток виробничих відносин.
6. Історичний аспект у системі економічних наук дозволяє:
а) робити нові наукові відкриття;
б) передбачити еволюцію розвитку суспільства;
в) немає правильної відповіді.
7. Яку формацію додавав К. Маркс до загальновизнаних в періодизації основою якої є розвиток виробництва?:
А) капіталістичну;
б) комуністичну;
в) індустріальну.
8. Яка із стадій обміну є початковою:
а) просте товарне виробництво;
б) складне товарне виробництво;
в) натуральне господарство .
9. Періодизація заснована на:
а) виділенні найважливіших етапів в історії кожної цивілізації;
б) довільному виділення на відрізку часу для зручності вивчення;
в) цілях, які служать основою для її проведення.

10. Які методи використовує історія економіки: а) єдність історичного і логічного;
б) експериментування;
в) абстрактне мислення;
г) діалектичний метод;
д) економічної статистики;
е) індукції і дедукції;
ж) економіко-математичні методи;
з) аналіз і синтез.
11. З якими науками пов'язана історія економіки:
а) фізикою;
б) математикою;
в) економікою;
г) статистикою;
д) загальною історією;
е) історією культури;
ж) економічною теорією ;
з) історією економічних вчень.
12. Яка система була властива всім народам на ранній стадії розвитку?: А) первіснообщинний
б) феодальна
в) капіталістична.
13. Яка із стадій в даній періодизації є зайвою?: А) проста кооперація;
б) натуральне виробництво;
в) мануфактура;
г) машинне виробництво.
14. Що таке продуктивні сили?:
А) працездатне населення;
б) засоби виробництва і люди;
в) зусилля суспільства, спрямовані на виробництво матеріальних благ;
г) засоби праці і предмети праці.
15. Які стосунки не належать до виробничих?:
А) відносини власності;
б) відносини між майстром і робочим з приводу частоти обробки деталі;
в) відносини обміну;
г) відносини споживання;
д) відносини розподілу;
е) укладення господарських договорів на виконання певних видів робіт.
16. Предмети праці - це:
а) матеріальна основа майбутнього продукту;
б) те, на що спрямована праця людини;
в) верстати, обладнання.
17. "Історія економіки" і "економічна історія", чи тотожні ці поняття?:
А) так;
б) немає.
18. Коли історія економіки початку викладатися як самостійна дисципліна в європейських університетах?:
А) на рубежі 18-19 ст.
;
Б) на рубежі 19-20 ст.;
В) на рубежі 17-18 ст.
19. Перша кафедра економічної історії була заснована в:
а) Кембриджському університеті;
б) Гарвардському університеті.
20. К. Маркс дає періодизацію, в основі якої лежить існування класів
в суспільстві. Він виділив:
а) докласове суспільство;
б) классовоантіганістіческое суспільство;
в) доиндустриальное суспільство;
г) безкласове суспільство;
д) постіндустріальне суспільство.
21. Періодизація Карла Бюхера включає:
а) замкнутий домашнє господарство;
б) суспільне господарство;
в) міське господарство;
г) народне господарство.
22. Англійський історик Арнольд Тойнбі запропонував періодизацію, в основі якої лежить:
а) розвиток розподілу;
б) розвиток виробництво;
в) 21 цивілізація.
23. З якої науки виділилася економічна історія?:
А) політична економіка;
б) філософія;
в) логіка.
24. Що є базисом економічної формації?:
А) спосіб виробництва;
б) щабель економічного розвитку;
в) становище людей в суспільстві.
25. Чим характеризується індустріальне суспільство?: А) основна сфера діяльності лежить у сільськогосподарському виробництві;
б) головна сфера діяльності - промислове виробництво;
в) головна сфера діяльності - галузі інфраструктури
26. Що є рушійними силами розвитку цивілізації по Арнольду Тойнбі?:
А) творча еліта, б) збройні сили, в) розвиток ремесел.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕСТ "Предмет історії економіки та проблеми її періодизації". "
 1. Тема 1. Введення в історію економіки
  предмета. Ме-ждународного конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії еконо-міки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки госпо-ва.
 2. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  предмета історії економіки. Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур, інститутів, діяльності, подій і теорій. Таким чином, в центрі її уваги знаходиться еволюція господарства, а не суспільства. У рамках такого розуміння одним з найважливіших понять курсу іс-торії економіки є структура економіки. Структура економіки - сукупність макроекономічних
 3. § 3. Макроекономічна нерівновага
  тественно умови для виходу з кризи. Зменшення цін на засоби виробництва і здешевлення кредиту сприяє новому накопиченню капіталу, відновленню розширеного відтворення на новій технічній основі. Наступна фаза - пожвавлення - означає розширення виробництва до його передкризового рівня. Розміри товарних запасів встановлюються на рівні, необхідному для безперебійного
 4. Введення
  предметом вивчення є господарська діяльність народів різних країн, розвиток їх продуктивних сил, зміна способів виробництва. Завдання курсу історії економіки зводяться до: - розгляду еволюції форм суспільного виробництва; - вивчення економічного розвитку країн і регіонів у різні періоди часу; - аналізу альтернативності (поліваріантність) розвитку економіки.
 5. ВСТУП
  предметі історії економіки, про проблеми її періодизації, про основні риси розвитку країн на різних історичних етапах, про особливості та загальні закономірності у розвитку окремих галузей і країн в епоху феодалізму, капіталізму вільної конкуренції і на сучасному етапі, про особливості реформування економіки Росії. При вивченні курсу у студентів виробляються навички самостійної
 6. Студент повинен знати
  предмет і метод історії економіки; - періодизацію історії економіки; - місце історії економіки в системі економічних наук; - основні риси розвитку первісного, рабовласницького і феодального способів виробництва; - загальне і особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму; - особливості економічного розвитку країн на рубежі XIX - XX ст.; -
 7. Тема 1 Введення в історію економіки
  історії економіки. Проблеми періодизації історії
 8. Тест по періодизації історії економіки Росії підсумковий
  тественно-географічних умов на дуже протяжної території породжувало дисгармонію в процесі розвитку феодальних відносин. 51. Чи можна було продати селян, які працювали на посесійною мануфактурі, окремо від неї? а) так, б) ні; в) це не мало значення. 52. Введена за Петра I в Росії «Гірська свобода» означала: а) право будь-якого «рудознатци» самостійно вести
 9. 1. Праксиология та історія
  тественно науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури виведення,
 10. 9. Про ідеальному типі
  тественних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний експеримент у своїй лабораторії, є звітом про історичну подію. Фізик вважає себе вправі абстрагуватися від особистості експериментатора, часу і місця експерименту. Він розповідає тільки про ті обставини, які, на його думку, ставляться до отримання досягнутого результату і при повторенні
© 2014-2022  epi.cc.ua