Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

ТЕСТ "Економічний розвиток СРСР"


1. Фундаментальним заходом НЕПу стало: а) надання державою підприємства або території для розробки природних ресурсів;
б) податкова реформа в сільському господарстві, пов'язана з заміною продрозкладки натуральним продовольчим податком;
в) стабілізація грошової системи;
г) розвиток споживчої кооперації.
2. Перебудова управління промислового виробництва в роки НЕПу: а) звелася в її централізації і посилення планового регулювання;
б) здійснювалася за рахунок націоналізації дрібної і середньої промисловості;
в) передбачала скасування госпрозрахунку;
г) всі відповіді правильні.
3. Основні напрями економічного і соціального розвитку села в роки НЕПу передбачали:
а) земельні переділи;
б) заборона оренди землі та привласнення найманої праці;
в) запровадження єдиного сільськогосподарського податку, що стягувався в змішаній формі - грошима і натурою;
г) всі відповіді правильні.
4. Реформа фінансової системи в роки НЕПу передбачала: а) формування радянської кредитної системи;
б) ліквідацію дефіциту державного бюджету;
в) проведення грошової реформи;
г) проведення реформи цін.
5. Перший п'ятирічний план передбачав:
а) остаточну ліквідацію капіталістичних елементів, повне знищення причин, що породжують розподіл суспільства на класи та експлуатацію людини людиною;
б) збільшення обсягу промислової продукції в 2,8 рази.
При переважному розвитку важкої промисловості, подолання відставання сільського господарства, створення економічної бази для побудови соціалістичного суспільства;
в) рішення основного економічного завдання - наздогнати і перегнати головні капіталістичні країни з виробництва на душу населення;
г) всі відповіді неправильні.
6. Причини нестійкості грошової системи Росії перед буржуазно-демократичною революцією наступні:
а) високий відсоток забезпечення банкнот золотом;
б) загальна економічна відсталість країни;
в) значний дефіцит держбюджету;
г) величезна зовнішня заборгованість.
7. Грошова реформа 1922-1924 років повинна була задовольняти наступним вимогам:
а) збереження золота як грошового товару;
б) забезпечити реалізацію принципу валютної монополії і монополії зовнішньої торгівлі ;
в) забезпечити можливість регулювання і планування грошового обігу;
г) забезпечити проведення єдиної кредитної та податкової політики як в центрі так і в окремих районах країни.
8. Одночасно з грошовою реформою була проведена податкова реформа, за якою з кінця 1923 промислові підприємства стали відраховувати в науку:
а) 10% всіх прибутків;
б) 50 % всіх прибутків;
в) 70% всіх прибутків;
г) 100% всіх прибутків.
9. Причини проведення грошової реформи 1947: а) різке зростання військового виробництва, при скороченні виробництва споживчих товарів;
б) наявність великої кількості фальшивих грошей;
в) висока купівельна спроможність грошей;
г) нейтралізація спекулятивних елементів, які накопичили грошові запаси і зберегли їх у панчохах.

10. Грошова реформа 1947 передбачала диференційований підхід до переоцінки грошових накопичень:
а) дрібні вклади в ощадкасах до 1000 рублів не підлягали переоцінці;
б) дрібні вклади в ощадкасах до 3000 рублів не підлягали переоцінці;
в) вклади понад 10000 рублів переоцінювалися у співвідношенні 2:1;
г) вклади понад 10000 рублів переоцінці не підлягали.
11. Реформи 30-х років передбачали реорганізацію управління промисловістю за рахунок:
а) перетворення об'єднань в синдикати;
б) перетворення синдикатів в об'єднання;
в) запровадження госпрозрахунку на підприємствах, що входять до складу трестів;
г) наділення підприємств власними оборотними коштами і правами на розподіл прибутку.
12. Суть кредитної реформи 1930 складалася: а) у ліквідації комерційного кредиту;
б) у перетворенні кредитування в різновид фінансування;
в) поділі власних коштів підприємств і кредитів банку ;
г) у позаплановому перерозподіл коштів.
13. У 1931 році був встановлений мінімальний, загальний рівень відрахувань від прибутку підприємств до бюджету в розмірі:
а) 10%, б) 30%; в) 50%; г) 70%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕСТ "Економічний розвиток СРСР" "
 1. Тест
  економічної кризи в 30-х р.р. ХХ століття, б) соціально-економічними та політичними наслідками другої світової війни, в) наслідками розпаду СРСР; г) інтернаціоналізацією і глобалізацією економіки. 2. До глобальних причин економіки не належить: а) інфляція; б) безробіття; в) сировинна криза; г) охорона навколишнього середовища. 3. Характерною ознакою глобальних економічних
 2. Тест
  економічна криза; г) промисловий переворот. 2. Етап розвитку світової економіки з 1929 по 1933 рр.. характеризується як: а) промислова революція, б) промисловий переворот, в) світова економічна криза; г) економічна стабілізація. 3. Що дозволило США вийти з "Великої депресії": а) реалізація "нового курсу" Рузвельта, б) виконання плану Маршалла, в) допомога МВФ;
 3. ТЕСТ "Економічний розвиток розвинених капіталістичних країн між першою і другою світовими війнами (1918-1939рр.)
  економічної кризи у Великобританії (1929-1930рр.): а) спад промислового виробництва, б) скорочення посівних площ, в) скорочення обсягу зовнішньої торгівлі; г) зростання безробіття; д) позитивне сальдо торгового балансу; е) дефіцит торгового балансу; ж) зростання експорту. 6. Чему був присвячений, опублікований у липні 1931р., доповідь комісії національної економіки під
 4. ТЕСТ "Становлення ринкових відносин у Росії "
  економічних реформ. 2. Сутність перебудови можна охарактеризувати як ... а). Зміну моделей суспільного розвитку; б). Перехід до ринку; в) Перехід на тупиковий шлях розвитку країни з короткочасним підйомом в деяких галузях виробництва. 3. Які основні події і дати ви вважаєте найбільш важливими в розвитку сучасної економіки Росії? а) 1990 12 червня - обрання Єльцина
 5. Тест по періодизації історії економіки Росії підсумковий
  тественно-географічних умов на дуже протяжної території породжувало дисгармонію в процесі розвитку феодальних відносин. 51. Чи можна було продати селян, які працювали на посесійною мануфактурі, окремо від неї? а) так, б) немає ; в) це не мало значення. 52. Запроваджена за Петра I в Росії «Гірська свобода» означала: а) право будь-якого «рудознатци» самостійно вести
 6. Коментарі
  тественним чином на рубежі XVIIXVIII ст. як протест проти регулювання промисловості з боку уряду. Вплив laissez faire на реальне життя досягло апогею близько 1870-х років, після чого перебіг подій поступово і все сильніше і сильніше став зрушуватися в напрямку колективізму. Виявилося, що конкуренція логічно веде до концентрації виробництва, що було витлумачено як
 7. КОНКУРЕНЦІЯ
  тест - на ефективність витрачання ресурсів. Те ж саме відноситься і до розміру фірми. Для деяких видів продукції підприємство має бути достатньо великим, щоб витягувати всі вигоди з потенційної економії від масштабу виробництва. Якщо зі збільшенням випуску витрати на одиницю продукції падають, дрібні фірми будуть мати більш високий рівень витрат і, отже,
 8. КИТАЙ
  економічно зростає (на 10% в рік протягом більше п'ятнадцяти років), і якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8). Навряд
 9. КІНЕЦЬ АМЕРИКАНСЬКОГО інтернаціоналізм?
  економічних інтересах. Країни, що не є світовими лідерами, не настільки обмежені в цьому відношенні. Якщо країна настільки слабка або відчуває себе настільки слабкою, що змушена зосередитися виключно на власних короткострокових інтересах, то вона не може бути глобальним лідером. Фактично Америка не настільки слабка; вона без особливих зусиль могла б перебудуватися і стати високоінвестірующім
 10. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
  економічні угоди добровільні. Якщо індивід не хоче голосувати чи не хоче що-небудь купити, це його право. Якщо громадяни хочуть бути жадібними і голосують за свої вузькокорисливі інтереси на шкоду іншим, це їх право. В найсуворіших викладах капіталістичної етики злочин є попросту ще один вид економічної діяльності, де доводиться платити високу ціну у випадку піймання
© 2014-2022  epi.cc.ua