Головна
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 7. Управління активами організації

Активи - об'єкт власності, що належить фізичній або юридичній особі і має грошову оцінку. За формою прояву активи поділяються на: - Матеріальні - що мають речову форму (об'єкти нерухомості, основні засоби, запаси та ін.) - Нематеріальні - не мають речової форми об'єкти інтелектуальної власності (патенти, товарні знаки, торгові марки та ін.) - Фінансові - різні фінансові інструменти (грошові кошти, цінні папери, дебіторська заборгованість, короткострокові та довгострокові фінансові вкладення та ін.) За характером участі у господарському процесі і швидкості обороту: - Оборотні (поточні) активи - характеризують майнові цінності організації, що обслуговують поточну діяльність організації і повністю споживані в процесі одного виробничого циклу. До них відносять активи всіх видів, з терміном використання до 1 року (виробничі запаси, запаси МШП, запаси готової продукції, дебіторську заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення). - Необоротні активи - характеризують майнові цінності організації , багаторазово беруть участь у господарській діяльності організації.
До них відносять активи всіх видів, з терміном використання більше 1 року (основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення). Мета управління активами - капіталізація сукупної вартості активів , тобто здійснення прирощення ринкової вартості майнового комплексу організації, пов'язаної з капиталообразованием (накопиченням капіталу). Завдання управління активами: - захист активів; - сек'юритизація активів; - прирощення активів; - капіталізація активів; - отримання прибутку; - забезпечення оновлення активів; - забезпечення необхідного обсягу та структури активів; - забезпечення необхідної рентабельності активів. Як бачимо, завдання управління активами досить різноманітні і розрізняються як за ступенем складності, так і за важливістю конкретного завдання в конкретний момент функціонування організації. У контексті даної навчальної теми ми зупинимося на процедурах рішення тільки деяких з них в рамках прийнятої класифікації активів на оборотні та необоротні. Оскільки активи організацій (юридичних осіб), як було зазначено, розрізняються не тільки за характером участі у господарському процесі і відповідно за швидкістю обороту, а й за формою прояву, слід зазначити наступне.
Пріоритет тієї чи іншої форми прояву активів повністю пов'язані з галузевою специфікою організації і, відповідно, з тією роллю, яку відіграє організація в системі загального поділу праці. У цьому зв'язку цілком очевидно, що в організаціях фінансового сектора (кредитні організації, фінансові компанії, страхові компанії та ін.) першорядну роль в процесі функціонування організації відіграють фінансові активи. Навпаки, в організаціях, що функціонують у сфері культури (творчі спілки, видавництва, компанії звукозапису, кіностудії та ін.) на першому (особливий) план виходять нематеріальні активи (авторські права тощо), хоча матеріальні активи є основою, що забезпечує сам процес життєдіяльності цих організацій. В організаціях, що функціонують у сфері матеріального виробництва (підприємства, машинобудівні заводи, енергетичні компанії, видобувні компанії та ін.) першорядну роль грають матеріальні активи, а фінансові активи забезпечують процес виробництва продукції, будучи початковою і кінцевою формою руху продуктивного (промислового) капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 7. Управління активами організації"
 1. Тема 9. Управління інвестиціями організації
  організації
 2. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
  управління поточними активами, управління оборотним капіталом, перетворення ліквідних активів у фактори виробництва і управління фіксованими активами (основним капіталом), розподіл потреби в новому обладнанні і ефективність
 3. Тема 8. Управління грошовими потоками організації
  організації
 4. Тема 5. Управління позиковим капіталом організації
  організації
 5. Тема 10. Управління фінансовими ризиками організації
  організації
 6. Тема 11. Управління фінансовими результатами організації
  організації
 7. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  управління
 8. Тема 4. Механізм управління товарними запасами організації торгівлі
  управління товарними запасами торгової
 9. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 10. Тема 6 . Управління вартістю і структурою капіталу
  Тема 6. Управління вартістю і структурою
 11. Тема 16 Оподаткування некомерційних організацій
  організацій
 12. Тема 3. Товарообіг організацій торгівлі
  організацій
 13. Тема 15 Оподаткування організацій фінансового сектора економіки
  організацій фінансового сектора
 14. Тема 5 Податок на прибуток (дохід) підприємств (організацій)
  організацій)
 15. Тема 3. Податки в структурі собівартості, виручці і фінансовому результаті діяльності організації
  організації
 16. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ
  управління ліквідністю. Комерційні банки найчастіше використовують такі методи: 1) загальний метод розподілу коштів, що полягає в розподілі залучених і власних коштів по каналах розміщення з єдиного фонду відповідно до потреб та інтуїцією; 2) метод розподілу активів (конверсії коштів), що полягає в розміщенні активів у відповідності з термінами пасивів
 17. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  тема управління: проблеми та
 18. Тема 8. Економіка «державного соціалізму»
  тема управління: проблеми та
 19. Введення
  тема 3), к.е.н., доц . Сапожникова Т.А. (Введення, тема 2, 4), к.е.н., доц. Євдокимова Є.К. (Тема 6), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 4), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 8), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 1, 5), преп. Коробко С.М. (Тема
© 2014-2020  epi.cc.ua