Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн


Введення
1. Принципи побудови і функціонування податкових систем розвинених країн.
2. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «податковий тягар».
3. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «співвідношення прямих і непрямих податків».
Висновок
Список використаних джерел
У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи.
У першому питанні необхідно розкрити, відповідно до яким принципами здійснюється побудова і функціонування податкових систем розвинених країн на сучасному етапі розвитку науки про податки, і вказати роль таких принципів у ефективному функціонуванні національних податкових систем.
У другому питанні необхідно дати оцінку податковим системам розвинених країн за показником «податковий тягар»: дати визначення цьому найважливішому економічному показнику, зібрати і проаналізувати актуальну податкову статистику і вказати рівень податкового тягаря по розвинених країнах (в цілому по країнах ЄС і в розрізі країн-учасниць ЄС, в цілому по країнах ОЕСР і в розрізі країн-учасниць ОЕСР, навести дані по деяких розвиваються для порівняння), провести порівняльний аналіз і зробити відповідні висновки.
Дані за величиною податкового тягаря по різних країнах необхідно представити у формі таблиці з обов'язковим зазначенням на джерело їх отримання.
У третьому питанні необхідно дати оцінку податковим системам розвинених країн за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»: розглянути сутність цього економічного показника, вказати, які моделі податкових систем за цим показником застосовуються в розвинених країнах, привести приклади країн, що належать до англосаксонської, евроконтінентальной та іншим моделям оподаткування за цим показником, проаналізувати актуальну податкову статистику і навести дані по співвідношенню прямих і непрямих податків у розвинених країнах, порівняти ці дані з аналогічним показником по країнах, зробити відповідні висновки.
Дані необхідно представити у формі таблиці з обов'язковим зазначенням на джерело їх отримання.
У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн "
 1. Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
  тема повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу, тобто шляхом перерозподілу доходів забезпечувати фінансовими ресурсами дохідну частину державного бюджету (у розвинених країнах податки покривають у середньому до 90% доходів бюджету). По-друге, податкова система повинна діяти таким чином, щоб як мінімум не підривати стимули до виробничої і всякої економічної
 2. Тема 1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці
  сучасному етапі розвитку світової економіки: дати визначення терміну «уніфікація», вказати причини появи такої тенденції, показати взаємозв'язок з такими явищами, як глобалізація світової економіки, податкова глобалізація, гармонізація податків і визначити значимість уніфікації для сучасних міжнародних податкових відносин. У другому питанні необхідно перерахувати основні напрямки
 3. 2. Класифікація економічних систем
  темах звичаї, традиції. Ринкова економіка характеризується приватною власністю на ресурси і використанням системи ринків і цін для координації економічної діяльності та управління нею. Що, як і для кого виробляти, визначають ринок, ціни, прибуток і збитки господарюючих суб'єктів. Виробник прагне виробляти («що») ту продукцію, яка задовольняє потреби покупця
 4. Соціально-економічні наслідки інфляції
  тема господарства не є ідеальною, розглянуті «хвороби» ринкової економіки стримують розвиток людського суспільства і не сприяють швидкому економічному
 5. Глосарій
  тема (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи та ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як
 6. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Сучасного менеджеризму та маркетингу. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX-поч. XX ст. Теорія "другого ешелону" розвитку капіталізму. Особливості розвитку промисловості і сільського господарства. Спроби хозяйствен-ного реформування. С. Вітте. П. Столипін. Проблема російських монополій. Особливості функціонування державного сектора. Розвиток внутрішньої та зовнішньої
 7. § 43. Бюджетна і податкова системи
  тема. Державні доходи. Сутність і структура податків Фінансова та бюджетна система. Фінанси - це певна сукупність відносин власності з приводу формування і використання фондів грошових ресурсів. З одного боку, вони виражають відносини привласнення частини необхідного та додаткового доходу, що виникають між державою, суб'єктами підприємницької діяльності та
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  тема розвинених країн опосередковує весь процес суспільного виробництва та накопичення капіталу. Елементами кредитної політики є операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, регулювання рівня банківського відсотка, банківських резервів, ризику і ліквідності банківських операцій. Основний елемент кредитної системи США - Федеральна резервна система (ФРС), яка виконує
 9. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  тема, яка ліквідувала фіксацію ринкових курсів валют у рамках не більше 1% від золотих або доларових паритетів і допустила вибір режиму вільних курсів. Недосконалість світової валютної системи, її протиріччя, - третя причиною світової фінансової кризи. Структурні кризи і структурна перебудова в економіці. Іншим різновидом економічних криз є структурні
 10. § 56. Нові тенденції в еволюції власності
  сучасних умовах власники підприємств у різних галузях промисловості передають свої права іншим особам, отримуючи за це винагороду. Крім того, широко практикується передача керування своєю власністю, що означає посилення процесу відділення капіталу-власності від капіталу-функції. Ще однією важливою рисою сучасних відносин власності в розвинених країнах є
© 2014-2022  epi.cc.ua