Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика


Метою вивчення матеріалу, представленого в даному розділі, є придбання студентами знань про загальні принципи побудови, функціонування і розвитку податкових систем зарубіжних країн, про особливості та типології податкової політики зарубіжних держав. Студенти повинні отримати уявлення про рівень оподаткування в різних країнах, про застосовуваних там методах оцінки податкового тягаря, повинні навчитися аналізувати податкову статистику зарубіжних країн.
Тема 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою. Типологія податкової політики
1. Загальні принципи функціонування податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою.
2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування.
3. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Існуючі моделі податкових систем.
1. Загальні принципи функціонування податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою
Основні принципи (постулати) функціонування та побудови податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою, як правило, закріплені на законодавчому рівні. Чітке дотримання зазначеним принципам допомогло домогтися розвиненим країнам високої організації та ефективного функціонування національних податкових систем.
Позначимо характерні для країн з розвиненою ринковою економікою принципи функціонування та побудови податкових систем.
По-перше, податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу, тобто шляхом перерозподілу доходів забезпечувати фінансовими ресурсами дохідну частину державного бюджету (у розвинених країнах податки покривають у середньому до 90% доходів бюджету).
По-друге, податкова система повинна діяти таким чином, щоб як мінімум не підривати стимули до виробничої і всякої економічної діяльності, а в кращому випадку сприяти формуванню і посиленню подібних стимулів.

По-третє, податкова система повинна органічно зв'язуватися і з принципом соціальної справедливості.
По-четверте, при формуванні податкової системи великий вплив повинні надавати вимоги організаційної та розрахункової легкості у визначенні податків, ефективності їх збору, можливості збереження стабільності оподаткування, тобто відсутності необхідності частих і тим більше різких змін тих чи інших податків.
По-п'яте, має здійснюватися вміле розподіл податкового тягаря між різними бюджетними рівнями: у федеративних державах - між трьома рівнями - федеральним, регіональним і місцевим; в унітарних державах - між загальнодержавним і місцевим рівнями.
Як відомо, податкову систему будь-якої країни можна охарактеризувати, використовуючи набір типових показників. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два основних - податковий тягар і співвідношення прямих і непрямих податків.
Частка всіх податків у ВНП (податковий тягар) в країнах з розвиненою ринковою економікою досягає помітною величини - від 30 до 40%. Середня ставка сумарного податкового тягаря в країнах-учасницях ЄС склала 41,5% від суми ВНП. Найвищим показник виявився у Швеції (51,4%), Данії (49,8%), Бельгії (48,1%), Франції (45,7%) і Фінляндії (45,1%), найнижчим - у Литві (28,7%), Латвії (29,1%), Словаччини (30,9%), Ірландії (31,2%), та Естонії (33,4%). У середньому по всіх країнах ОЕСР податковий тягар складає 36,3% ВВП. На першому місці за рівнем податкового тягаря знаходяться Швеція, Данія і Бельгія. Замикають рейтинг Мексика, Південна Корея і США, де податковий тягар складає 18,5%, 24,6% і 25,4% відповідно (джерело: http://www.taxationinfonews.ru).
Найбільшу частку в загальному обсязі податкових надходжень в переважній числі країн займають податки центрального рівня.
Наприклад, в США зазначена частка складає 18 - 20%, в Японії - 12 - 13%, у Німеччині - 28%, у Франції - 38%, у Великобританії - 33%, в Італії - 33 - 37%, в Канаді - 17 - 18%, в Австралії - 23 - 24%, у Швеції - 33 - 37%. При цьому наголошується відносна стабільність податкового тягаря (у тому числі, і на центральному рівні) в розвинених країнах. Аналогічна середня частка податків центрального рівня, обчислена для країн, що розвиваються, помітно нижче (для африканських країн - 17,7%, для країн Близького Сходу - 14%, для країн Азії, що не входять до ОЕСР,? 14%, для країн Латинської Америки (без Мексики) - 17%).
Співвідношення прямих і непрямих податків. І в минулому, і в сучасний період у розвинених країнах простежується чіткий взаємозв'язок між розподілом всіх податків на прямі і непрямі і ступенем економічного розвитку і відповідно рівнем життя населення цих країн. Чим нижче рівень розвитку економіки країни і життєвий рівень населення, тим більшу частку в загальному обсязі податків займають непрямі податки. І навпаки, чим вище рівень розвитку економіки і життєвий рівень населення, тим більше частка прямих податків.
Податкові системи розвинених країн за даним показником характеризуються схожістю основних прямих і непрямих податків. Приблизно 95% всіх податкових надходжень припадає на 10 основних податків, хоча загальна їх кількість в різних країнах досягає декількох десятків. Так, за приблизними оцінками, частка непрямих податків у загальному обсязі податкових доходів у розвинених країнах становить від 30 до 40%, тоді як в що розвиваються - 60 - 70%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика "
 1. Глосарій
  розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій. Акціонерне товариство буває відкритим і закритим. Відкритим визнається акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів (підписка на акції та їх вільний продаж), закритим - товариство, акції
 2. Висновки по розділу 1
  розділити на дві групи - юрисдикції з високими податками та юрисдикції з ліберальним оподаткуванням. Для оцінки величини податкового тягаря в зарубіжній практиці застосовуються два основні показники - інтегральна повна ставка оподаткування доданої вартості (ПСН) і ефективна податкова ставка (Енс). Обидва цих показника характеризують загальний податковий тягар з точки зору доцільності
 3. Висновки по розділу 2
  поділяються на загальні і власні (федеральні, податки федеральних земель (земельні) і податки громад (муніципальні)) податки. Загальна сума податкових надходжень по всіх податках в Німеччині розподіляється між ланками бюджетної системи приблизно таким чином: 48% зараховується до федерального бюджету, 34% - до бюджетів федеральних земель, 13% - до бюджетів громад, а частина, що залишилася - до Фонду
 4. Висновок
  розділити на дві групи - юрисдикції з високими податками та юрисдикції з ліберальним оподаткуванням. Для оцінки величини податкового тягаря в зарубіжній практиці застосовуються два основні показники - інтегральна повна ставка оподаткування доданої вартості (ПСН) і ефективна податкова ставка (Енс). Обидва цих показника характеризують загальний податковий тягар з точки зору доцільності
 5. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
  розділ. У ньому визначено склад фінансових ресурсів місцевого самоврядування, які формуються за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, кредитних ресурсів, валютних коштів місцевих органів самоврядування. У Законі зафіксовані важливі положення про те, що місцеві органи влади самостійно розробляють, затверджують і виконують свої бюджети, при цьому втручання вищестоящих органів у
 6. Словник термінів
  розділ економічної науки , що вивчає поведінку національної економіки в цілому, з точки зору забезпечення умов для сталого економічного зростання і повної зайнятості ресурсів, вирішення проблем господарського механізму та виконання державних функцій в економічній політиці. Макроекономічна стабілізація економіки - міра державного регулювання, спрямована на запобігання,
 7. Чи залишаться CШA лідером
  розділи роботи, висновки, пропозиції та рекомендації авторів, а також намагатися, за раніше існували традиціям, відшукувати в роботі слабкі місця і помилки, допущені "апологетами буржуазної науки управління". У даній книзі є, як і в будь написаної зацікавленими і оригінально мислячими дослідниками, все - нестандартні підходи до аналізу різних економічних ситуацій, докладні
 8. Коментарі
  розділився на помірне (пресвітеріани) і радикальне (індепенденти) течії. [39] Романови зі смертю Петра II (1730) династія Романових обірвалася в прямому чоловічому поколінні. Зі смертю Єлизавети Петрівни (17611762) династія Романових обірвалася в прямій жіночій лінії. Династію що носили прізвище Романових Петра III, який був сином герцога Гольштейн-Готторпского Фрідріха Карла та Анни, дочки
 9. 4.5. Кредитний консалтинг
  розділити з консультантом відповідальність, не в частині прийняття рішення, але в частині його розробки. Можуть бути й інші ситуації, коли краще запросити консультанта. Загальними критеріями для них всіх є: - Наявність проблеми; - Недолік тимчасових або людських ресурсів для вирішення проблеми; - Недолік спеціальних знань для вирішення проблеми; - Висока ціна
 10. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  розділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній борг являє собою величину заборгованості своїм громадянам і підприємствам. Він існує у вигляді суми випущених і непогашених боргових зобов'язань. Зовнішній борг - заборгованість громадянам і організаціям іноземних держав. Це найбільш важкий обов'язок, оскільки по ньому держава пов'язана поруч цільових зобов'язань, з одного боку, а з
© 2014-2022  epi.cc.ua