Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Тема V.1. Характерні риси "соціалістичної системи господарства", причини та наслідки розпаду

У XX в. в історії людської цивілізації здійснився унікальний соціально-економічний експеримент - ряд країн встали на шлях перебудови своєї економіки і політики на "соціалістичних засадах". При цьому малося на увазі, що соціалізм в плані політики являє собою народовладдя в різних формах і панування суспільної власності на засоби виробництва в економічному плані.
На практиці ці тези не були реалізовані ні в одній країні. Початок цьому експерименту було покладено в Росії в 1917 р.
До Другої Світової війни цим шляхом йшли тільки СРСР і Монголія, після Другої Світової війни на цей шлях встали ряд європейських і азіатських країн. Пізніше, в кінці 50-х рр.. виник "форпост соціалізму" на Кубі. У всіх цих країнах специфічно були організовані виробництво, розподіл, споживання. Головною рисою цих процесів було панування держави у всіх названих сферах. У переважній більшості випадків промисловість була державною, сільське господарство єднало в собі риси державної та колективної організації, причому останню також постійно контролювала держава). Вкрай рідкісним було приватне землекористування (фрагментарно - у Польщі та Угорщини).
Тотальне панування держави в економічній сфері призвело до підміни економічних стимулів до праці (підвищення заробітної плати, премій, соціальні пільги і т. д.) адміністративними важелями. Головним із цих важелів був план - основний інструмент організації всієї роботи. Довгий час планування видавалося за вирішальну перевагу соціалізму і лише тривалий досвід роботи в цьому напрямку призвів до відмови від цієї практики. У сучасних постсоціалістичних країнах планування зникло, а залишилися лише тільки форми держзамовлень.
У деяких, найбільш великих країнах, таких як СРСР і Китай, за роки будівництва соціалізму склалася колосальна система рабської і кріпосницької залежності. Селянство в цих країнах мало особливий статус, який був повністю ідентичний крепостничеству (мінімальні доходи, сильне обмеження особистого господарства).
Вся економічна система характеризувалася різкими перекосами в структурі економіки. У всіх країнах соціалістичної системи пріоритет був відданий галузям важкої індустрії на шкоду сільському господарству, послуг, легкої промисловості, інфраструктурі і т. д. Це призвело до різкого звуження фонду споживання в національному доході. Така структура (низька питома вага фонду споживання) яскраво демонструвала рівень експлуатації суспільства державою.
Наприклад, в США питома вага фонду споживання в національному доході становив 62% у 1990 р., в той час як в СРСР він склав 33%.
Найбільш яскраво мінуси "соціалістичного устрою" проявилися в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), який існував з 1949 по 1990 р. Цей союз був створений в 1949 р., а статут підписаний в 1959 р. , в 1962 р. був підписаний документ "Основні принципи міжнародного соціалістичного поділу праці". Ця організація була створена на основі примусу до сліпого копіювання радянського досвіду будівництва соціалізму замість поділу праці на ефективній базі, використовуючи потенціал, історичні особливості, сформовану структуру і т. д. Це завдало колосальної шкоди всій Східній Європі, але насамперед СРСР, і призвело до повної неефективності функціонування всієї системи, в основі якої замість економічних інтересів лежали ідеологія і політика. Найбільш яскравими прикладами такої неефективності є участь в РЕВ Куби та В'єтнаму. Як відомо, інтеграція являє собою взаємопроникнення і злиття національних економік у інтернаціональну з метою підвищення економічної ефективності. Участь Куби та В'єтнаму як і всіх інших, вело до зниження ефективності замість її підвищення.
Для РЕВ був характерний примітивізм форм зовнішніх зв'язків. Це виражалося в тому, що вкрай слабко розвинені сучасні форми міжнародних економічних зв'язків - транснаціональний бізнес і рух капіталу. Перший майже не існував, а другий здійснювався виключно на державному рівні (у вигляді державних кредитів). Примітивним і абсолютно недостатнім було науково-технічне співробітництво. Це було пов'язано з тим, що головні наукові сили на 70% залучалися до військових дослідження, які практично були засекречені. Потрібно врахувати і те, що в мирне наукове секторі в СРСР використовувалися не найкращі кадри.
Ознакою слабкості РЕВ і неефективності його економічного механізму служить також система ціноутворення в рамках Ради. Протягом усієї своєї історії РЕВ не мав ніколи власної бази, це був той механізм, який взагалі формував довгострокові ціни і завдавав величезної шкоди странамучастніцам.
Можна сформулювати такі основні наслідки функціонування світової соціалістичної системи господарства, зокрема РЕВ:
1. Для нашої країни це обернулося викачуванням невідновних природних ресурсів протягом усього часу його існування. За цей час з СРСР пішли мільярди тонн нафти, залізної руди, вугілля, трильйони кубометрів природного газу.
В обмін СРСР отримував не саму високосортну промислову продукцію.
2. Здійснювалося гігантське перерозподіл радянського національного доходу на користь країн Східної Європи, Азії, а також Куби. Це перерозподіл носило відкритий характер і здійснювалося через механізм цін або через таємні вкладення в чужі економіки.
3. Загальне положення (відносне) технічного та технологічного рівня країн-учасниць через надзвичайного упору на взаємні зв'язки (з непередовимі в цьому відношенні країнами). Ізоляція від передових в економічному і науково-технічному сенсі країн.
4. Виключно негативний наслідок в тому, що у всіх країнах виявилися знівечені структури економіки. У СРСР це виражалося в гіпертрофовано високій питомій вазі сировинних галузей, чиє виробництво призначене для експорту та братнім країнам. У східно-європейських країнах це виражалося в тому, що СРСР нав'язав їм таку структуру економіки, для якої у них не існувало об'єктивних передумов (металургія, важке машинобудування), тобто планова економіка країн членів РЕВ будувалася на однакових принципах (переважний розвиток засобів виробництва). Звідси промисловість цих країн була не стільки взаимодополняющей, скільки конкуруючої.
Як відомо, взаємодоповнюваність національних виробничих структур може здійснюватися в двох формах:
- дві або три країни виробляють товари та послуги, які докорінно відрізняються один від одного, наприклад , сільськогосподарська продукція та промислові товари, - і можлива ефективна торгівля
- економіки двох країн схожі за своїм характером і кожна з них виробляє великий перелік товарів; при цьому можливий ефективний обмін. Наприклад, розвинені країни з ринковою економікою Німеччина, Франція - подібність структури економік досить високе, взаємне співробітництво та обмін товарів відбувається на внутрігалузевому рівні. Тут дуже важливий один момент: торгівля і співробітництво такого роду припускає велику гнучкість виробничих потужностей, здатність підприємства, фірм пристосовуватися до мінливої ??кон'юнктури (враховувати вимоги і попит ринку), їх швидка реакція на технічний прогрес.
Однак система директивного централізованого планування (характерна для всіх країн РЕВ) ніяк не відповідала таким вимогам.
В цілому, в якості головної, але не єдиною причини розпаду РЕВ, слід назвати штучність його основи (ідеології та економіки).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема V.1. Характерні риси "соціалістичної системи господарства", причини та наслідки розпаду "
 1. Лестер К. Туроу. МАЙБУТНЄ КАПИТАЛИЗМА, 1999
  соціалістичного табору; розвитку інтелектуальних технологій; радикальної зміни демографічної картини світу та ін У книзі дається аналіз глобальної економіки та її рушійних
 2. Запитання до теми
  характерні риси євроринку капіталів? 3. Які основні суб'єкти світового ринку капіталів і характер їх дій? 4. Які групи країн виступають основними кредиторами і позичальниками? 5. В якому напрямку змінювалися процентні ставки в 80-90-ті роки? 6. Назвіть причини і наслідки фінансових
 3. § 1. Характерні риси сучасного світового господарства
  риси сучасного світового
 4. 21.2 Характерні риси соціальної структури господарства
  риси соціальної структури
 5. I.1.3. Деякі особливості сучасного етапу
  тема стала практично розчинятися і зникати. З цього періоду почалося відновлення єдиної системи світового господарства (Польща, Чехословаччина, Болгарія, Румунія та інші країни стали інтенсивно впроваджуватися в Європейську економічну зону, Країни зарубіжної Азії - відповідно в Азіатський регіон). Весь процес формування і розвитку єдиної світової економіки, світового господарства значно
 6. Запитання до теми
  характерні риси розвитку Китайської Народної Республіки в 80-90-ті роки? 2. Охарактеризуйте позиції КНР у світовому виробництві. 3. Визначте етапи розвитку китайського господарства. 4. Які характерні риси господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та особливості
 7. Тренувальні завдання
  характерні риси східного й античного рабовласницьких господарств Основні ознаки Держави Стародавнього Сходу Античні рабовласницькі держави Основи економіки Характер виробництва Головна продуктивна сила Характер рабства Роль держави в економіці 3. Які основні варіанти економічних моделей характерні для Стародавньої Греції? Коротко охарактеризуйте кожну
 8. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій, які обумовлені специфікою російської
 9. Запитання для повторення шостої глави
  господарства Росії до початку ХХ століття? 11. Яка структура експорту та імпорту Росії наприкінці Х1Х століття і як на основі даних фактів охарактеризувати економіку Росії в той період? 12. Які наслідки діяльності монополій в концеХ1Х - початку ХХ століття? 13. Які причини, напрями та наслідки столипінської аграрної реформи? 14. Яке було стан російської економіки перед початком
 10. Лекція 16 Тема: циклічність розвитку ЕКОНОМІКИ ТА макроекономічною нестабільністю: КРИЗИ
  риси економічного циклу; - особливості економічної кризи в Росії наприкінці ХХ
 11. Запитання до теми
  характерні риси світової транспортної
 12. Елементи економічної системи
  темах для виробництва потрібні економічні ресурси, а результати господарської діяльності розподіляються, обмінюються і споживаються. У той же час в економічних системах є також елементи, які відрізняють їх один від одного; ними є соціально-економічні відносини, що базуються на сформованих у кожній економічній системі формах власності на економічні ресурси та
 13. Лекція 17 Тема : ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ
  риси