Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

VI.1.1. Наслідки розпаду Ради економічної взаємодопомоги для системи світової економіки і міжнародних відносин

Після розпаду РЕВ в 1990 р., з одного боку, склалася неоднозначна ситуація в тому секторі світової економіки і світових економічних відносин (МЕВ), який охоплював колишні країни-учасниці, з іншого - певна ейфорія (протягом короткого часу) з приводу падіння цих "кайданів". Очікували, що розширилися можливості контактування із Заходом принесуть суттєві результати у вигляді допомоги, інвестицій, кредитів. Однак цього не сталося. До того часу тільки Угорщина отримала більш-менш істотний приплив нових інвестицій, всі інші країни відчували гострий голод на фінансові ресурси. Джерел покриття цих потреб не було. Західні інвестори не вважали Східну Європу привабливою сферою застосування капіталу. Всі східно-європейські країни переживали в цей період важку економічну кризу, який виражався в їх неплатоспроможності, нестабільності політичної ситуації, та до того ж їх валюта була неконвертованій. У всіх країнах була відсутня розвинена правова база, що дозволяє вільно інвестувати західним підприємцям. До початку реформ у багатьох випадках західним інвестиціям перешкоджав своєрідний престиж цих товариств, де великі верстви населення відкидали активне залучення іноземного капіталу. Буде потрібно досить тривалий період, за час якого ці країни повинні будуть забезпечити політичну стабільність, почати вихід з економічної кризи, прийняти дієві закони, які залучають іноземний капітал. На цьому тлі, колишні економіки країн РЕВ виявилися неготовими до функціонування, їх структури залишилися колишніми і без радикальних змін, економічний потенціал цих країн лише в малому ступені відповідав потребам західного ринку.

Таким чином, на якийсь термін, який можна назвати перехідним, ці країни (країни колишнього РЕВ) приречені на досить великі контакти тільки один з одним.
У зв'язку з розпадом РЕВ мінусів для світової економіки і особливо для МЕВ, багато, плюс же один - зняття певної напруженості у відносинах між країнами.
У цілому для системи МЕВ розпад РЕВ мав неоднозначні наслідки. У довгостроковому плані ці наслідки можна оцінити зі знаком "плюс", в короткостроковому - "мінус". У першому випадку слід оцінити обставина, що знялася відома конфронтаційність в рамках МЕВ між РЕВ і решти світових господарством. Однак всі інші позитивні наслідки цього явища мабуть помітно виявляться тільки в майбутньому.
Негативні наслідки розпаду РЕВ для МЕВ зводяться до наступного:
1. Для самих країн-учасниць розпад цієї організації обернувся глибокою економічною кризою, великими втратами. Обвальна, катастрофічна ліквідація РЕВ застала ці країни зненацька, вони виявилися абсолютно неготовими функціонувати в нових умовах.
2. У світовому експорті та імпорті утворився пролом, оскільки ці країни скоротили свій експорт та імпорт.
3. Всі ці країни зробили невдалі спроби різкого повороту до контактів з розвиненою західної економікою; за малим винятком з цього нічого не вийшло.
4. Різко ускладнилася світова проблема заборгованості. Ці країни виявилися неплатоспроможними, попросили про відстрочки виплати боргів, а деякі навіть про прощення цих боргів, це негативно позначилося на міжнародних фінансово-кредитних відносинах.

5. Загострилася проблема міграції робочої сили. З усіх країн колишнього РЕВ рушила велика хвиля мігрантів у пошуках роботи в розвинених країнах. Ця хвиля була настільки потужна, що всі західні країни екстрено розробили обмежувальні заходи, що перешкоджають неконтрольованого притоку дешевої робочої сили з СНД і країн Східної Європи. У наявності серйозна загроза стабільності світового ринку праці. Робітники з колишніх соціаліс-тичні країн готові працювати за 200-300 дол на місяць.
Є ще одна винятково важлива подія для міжнародних економічних відносин - це розпад СРСР, у зв'язку з яким:
- з системи МЕВ зник величезний суб'єкт з досить великим експортним потенціалом і величезною заборгованістю зовнішньому світу;
- на місці цього суб'єкта з'явилося півтора десятка держав, економіка яких опинилася у кризі;
- ускладнилася проблема із заборгованістю. Основна маса колишніх республік Союзу делегувала Росії свої права по пасиву і активу, цього не зробила тільки Україна: тут були приведені розрахунки - кому скільки повинні, і вийшло: Росії - 60%, Україна - 16%;
- гострий характер придбала тут і міграція робочої сили всередині нового сектора - в рамках СНД. Вона має специфічний характер в вигляді біженців і вимушених переселенців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "VI.1.1. Наслідки розпаду Ради економічної взаємодопомоги для системи світової економіки і міжнародних відносин"
 1. № 89. Головні соціально-економічні наслідки Другої світової війни
  наслідками Другої світової війни стали зміни в Східній Європі. Державний суверенітет звільнених збройними силами Радянського Союзу країн був насильно обмежений; в 40-50-х рр.. склалася світова соціалістична система, куди увійшли залежні від СРСР країни Східної Європи (НДР, Польща, Чехословаччина, Румунія, Угорщина, Болгарія). Комуністичні країни були відгороджені від
 2. Тест
  наслідками світової економічної кризи в 30-х р.р. ХХ століття, б) соціально-економічними та політичними наслідками другої світової війни, в) наслідками розпаду СРСР; г) інтернаціоналізацією і глобалізацією економіки. 2. До глобальних причин економіки не належить: а) інфляція; б) безробіття; в) сировинна криза; г) охорона навколишнього середовища. 3. Характерною ознакою
 3. 2. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ і міжнародний поділ праці
  наслідки для тих, хто їх ігнорував. Зараз ми нарешті не тільки визнаємо ефективність «чужих» інтеграційних процесів, але й готові співпрацювати з Європейським союзом (ЄС). Найважливішою проблемою усе більш взаємозалежного світу стає взаємодія різнорівневих структур, які характеризуються не тільки ступенем розвиненості, а й мірою залучення до МРТ і світова господарство.
 4. Лестер К. Туроу. МАЙБУТНЄ КАПИТАЛИЗМА, 1999
  наслідки фундаментальних соціально-економічних зрушень кінця XX століття: розпаду комуністичної системи і змін у країнах колишнього соціалістичного табору; розвитку інтелектуальних технологій; радикальної зміни демографічної картини світу та ін У книзі дається аналіз глобальної економіки та її рушійних
 5. Стаття 65. Компетенція ради директорів (наглядової ради) товариства
  ради директорів (наглядової ради) товариства входить вирішення питань загального керівництва діяльністю
 6. Стаття 64. Рада директорів (наглядова рада) товариства
  рада) товариства здійснює загальне керівництво діяльністю
 7. № 164. Основні декрети Радянської влади та їх роль для розвитку економіки
  для розподілу між
 8. Запитання для повторення шостої глави
  наслідки для економіки Росії монголо -татарського ярма? 3. Які причини об'єднання російських земель в єдину державу? 4. Що представляли собою вотчина і помістя? 5. Які наслідки ліквідації феодальної роздробленості? 6. Які причини, напрями та результати реформ Петра 1? 7. Які причини, напрями та результати реформи 1861 року? 8. Які особливості формування
 9. Запитання для повторення
  наслідки Першої світової війни? 7. Які причини світової кризи 1929-1933 рр..? 8. Назвіть основні причини формування системи державного втручання (етатизму) в економічні відносини. 9. Охарактеризуйте основні шляхи виходу з кризи 1929-1933 рр.. згідно з "новим курей-су" Рузвельта. 10. До яких соціально-економічним і політичним наслідків призвела мілітаріза-ція
 10. СПИСОК найбільш уживаних скороченого
  рада ООН ЕСКАТО - Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану ЮНЕП - Програма ООН з навколишнього середовища ЮНЕСКО - Організація ООН з питань освіти, науки і культури ЮНІДО - Організація ООН з промислового розвитку ЮНКТАД - Конференція ООН з торгівлі та
 11. 5. Економічна інтеграція на пострадянському просторі
  наслідки від руйнування цих зв'язків). Відразу ж після розпаду СРСР виникли інтеграційні тенденції у колишніх радянських республік. На першому етапі вони виявлялися в спробах захистити, хоча б частково, колишнє єдиний економічний простір від дезінтеграційних процесів, і в першу чергу в областях, де припинення зв'язків справляло особливо несприятливий вплив на стан
 12. Структура органів СНД
  рада з деякими змінами функцій, розширювалися повноваження Виконавчого секретаріату. Діяльність органів СНД базується на принципі одностайності при вирішенні найважливіших питань співробітництва. Хоча будь-яка з країн могла не брати участь у роботі будь-якого органу або в обговоренні питання, але якщо вона заперечувала, то дія прийнятого рішення на неї не поширювалося. Ніякого контрольного
 13. № 29. Економічні наслідки хрестових походів і утворення двох кіл європейської морської торгівлі
  розпаду Візантійської імперії. 3. Привели до прилучення до східної культури, використання технічних винаходів (вітряні млини). 4. Вирощування с / г культур. В цілому, європейцям ці походи принесли багато бід, але не пройшли безслідно. Були створені умови для формування абсолютної
 14. Практикум У чому причини масового голоду? Голод - проблема, з якою постійно стикаються слаборозвинені країни. Практично
  розпаду колоніальної системи. Моло-Диє африканські держави з надеж-дой поглядали у бік країн-доно-рів (зазвичай, колишніх метрополій) і на міжнародні фінансові організа-ції, очікуючи від них рецептів економі-чного
© 2014-2022  epi.cc.ua