Головна
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Проте ці проблеми залишаються важливими-ми для сучасної економіки.

Проте ці проблеми залишаються важливими-ми для сучасної економіки. Від того, наскільки успішно політики усвідомлюю-детермінанти економічного зростання, багато в чому залежить життя наступних поко-лений. Висновки Економічний добробут різних країн, яке визначається рівнем їх середньодушового ВВП, помітно відрізняється один від одного. Так, в найбагатших державах середній дохід на душу населення в десять з гаком разів вище, ніж у найбідніших. Оскільки темпи зростання реаль-ного ВВП окремих країн можуть стрімко змінюватися, з часом в їх економічному становищі відбуваються помітні зміни. Рівень життя в країні залежить від здібностей її економіки виробляти товари та послуги оф-ги. Продуктивність праці, в свою чергу, визначається кількістю фізичної та чоло-веческого капіталу, природних ресурсів та техно-логічних знань, що у розпорядженні виробників. Держава прагне підвищити темпи економі-чного зростання, заохочуючи внутрішні заощадження та інвестиції, залучаючи іноземних інвесторів, розвиваючи систему освіти, дотримуючись праи власності і підтримуючи політичну ста-нестабільність, контролюючи зростання населення і ство-; - вая сприятливі умови для наукових ісслел: - ваний і розробки нових технологій. Накопичення капіталу супроводжується спаданням-ем його прибутковості. Іншими словами, чим біль-шим капіталом володіє економіка, тим менше? віддачею супроводжується його подальший при-ріст. Тому збільшення частки заощаджень при-водить в початковий період часу до прискорений-ному зростанню, який починає сповільнюватися і: міру досягнення економікою більш високо-: рівня капіталу, продуктивності праці: - доходів. В силу цієї закономірності віддач; від вкладень капіталу особливо велика в слабо-розвинених країнах. Завдяки ефекту «швидко-го старту» промислове зростання в таких гос - дарства йде особливо високими темпами. Глава 24. Виробництво та економічне зростання Основні поняття Продуктивність праці Фізичний капітал Людський капітал Природні ресурси Технологічні знання Убуваючий прибутковість Ефект «швидкого старту» Питання Які два показники розраховуються на осно-ве ВВП? Що вони можуть сказати нам про рівень життя населення країни? Випишіть чотири основні чинники, визна-ляющих рівень продуктивності праці, і поясніть роль кожного з них. Чому диплом про закінчення коледжу можна вважати однією з форм капіталу? Поясніть, яким чином збільшення збережемо-ний призводить до підвищення рівня життя. Чому державні діячі повинні про-водити обережну політику в питаннях, пов'язаних із зростанням норми заощаджень? 5. Збільшення норми заощаджень призводить до посто-янному або тимчасового зростання продуктивно-сті праці? 6. Чому скасування торговельних обмежень, таких як мита на експорт та імпорт, призводить до більш швидкому економічному зростанню? 7. Як швидкість росту населення впливає на показу-тель середньодушового ВВП? 8. Якими двома способами уряд США заохочує розвиток технологічних знань? Завдання для самостійної роботи 3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проте ці проблеми залишаються важливими-ми для сучасної економіки. "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 2. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 3. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  За своєю реалізованості різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 5. 3. Конфіскаційному оподаткування
  Сьогодні основним інструментом конфіскаційного интервенционизма служить оподаткування. Не важливо, є метою обкладення податками майна та доходу так звані соціальні мотиви вирівнювання багатства і доходів або на першому місці стоїть збір державних доходів. Враховується тільки кінцевий результат. Середня людина дивиться на всі пов'язані з цим проблеми з неприхованою заздрістю.
 6. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
  Ідеї гильдейского соціалізму і корпоративізму ведуть своє походження від двох різних напрямків думки. Шанувальники середньовічних інститутів давно хвалять видатні гідності гільдій. Все, що було необхідно, щоб позбутися від так званих вад ринкової економіки, це просто повернутися до випробуваних методів минулого. Проте всі ці діатриба * залишаються безплідними. Критики ніколи не
 7. СІМ'Ї: ЕКОНОМІЧНА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ
  Коли товари дорожчають, індивіди купують менше. Так само йде справа з дітьми і з сім'ями, зміст яких обходиться все дорожче. Сімейні структури розпадаються у всьому світі (68). Цій тенденції до зростання числа розлучень і числа позашлюбних дітей пручається тепер одна Японія (69). У всіх інших місцях різко підвищилася народжуваність дітей у незаміжніх жінок. У всьому світі з 1960 до 1992 р.
 8. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
  Є цілий ряд сил, що підтримують існування соціальних систем. Дві з них - це мова і релігія, але їх недостатньо, як можна бачити на Близькому Сході, де араби говорять однією мовою, мають одну релігію, належать до однієї і тієї ж етнічної групи, але поділяються на численні ворогуючі держави. Навпаки, в Китаї найбільш численна однорідна група людей становила
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 10. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  В економічній літературі 50-і рр.. зазвичай називають "сріблячи-ними", а 60-ті - "золотими", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" -