Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Сума покриття, середня величина покриття, коефіцієнт покриття


Сумою покриття називається різниця між виручкою від реалізації і всією сумою змінних витрат (витрат). Її можна розрахувати і по-іншому - як суму постійних витрат (витрат) і прибутку. Для розрахунку суми покриття з виручки необхідно відняти всі прямі витрати, а також частина накладних витрат які залежать від обсягу виробництва і тому відносяться до категорії змінних витрат.
Сума покриття означає внесок в покриття постійних витрат і одержання прибутку.
Під середньою величиною покриття розуміють різницю між ціною товару та середніми змінними витратами. Середня величина покриття відображає внесок одиниці виробу в покриття постійних витрат і одержання прибутку.
Коефіцієнтом покриття називається частка суми покриття у виручці від реалізації або (для окремого товару) частка середньої величини покриття в ціні товару.
Використання цих величин допомагає швидко вирішувати деякі завдання, наприклад визначення розміру прибутку при різних обсягах випуску.
Приклад 13.1. Фірма випускає і продає товар, середні змінні витрати на виробництво і збут якого складають 100 руб. / Шт. Товар продається за ціною 120 руб. Постійні витрати фірми на місяць становлять 60 тис. руб. Розрахуємо, яку прибуток може отримати фірма в місяць, якщо вона продасть даного товару 4000, 5000, 6000 шт.
Оскільки постійні витрати фірми не залежать від обсягу випуску, знайдемо суму покриття і прибуток (як різниця суми покриття і постійних витрат) для всіх трьох варіантів (табл. 13.1).
Таблиця 13.1.
Прибуток фірми при різних обсягах випуску, тис. руб.


Так як середня величина покриття однакова для всіх трьох варіантів, розрахунок прибутку можна спростити.
Визначимо прибуток фірми при будь-якому обсязі випуску. Для цього:
1) помноживши середню величину покриття на обсяг випуску, одержимо суму покриття;
2) від суми покриття віднімемо постійні витрати. Наприклад, який прибуток отримає фірма, якщо зробить і продасть 4560 шт. товару?
Сума покриття: 20 руб. - 4560=91,2 тис. руб.
Прибуток: 91,2 тис. руб. - 60 тис. руб.=31,2 тис. руб.
Приклад 13.2. Фірма виробляє і продає одночасно два товари: А і Б. Дані про обсяги продажів, ціни і витратах наведені в табл. 13.2.
Таблиця 13.2.
Обсяги продажів, ціни товарів А і Б і витрати виробництва


Припустимо, що потрібно визначити:
1) розмір прибутку, одержуваної фірмою за місяць;
2) середню величину покриття для кожного товару;
3) коефіцієнт покриття для кожного товару;
4) розмір прибутку, який отримає фірма, якщо розширить продаж товару А до 7000 шт., а товару Б - до 4500 шт.
Для відповіді на поставлені питання всі необхідні дані зведе табл. 13.3.
Таблиця 13.3.
Порядок розрахунку середньої величини і коефіцієнта покриття, а також розміру прибутку фірми


Отже, за місяць фірма заробляє 10 тис. руб. прибутку. Середня величина покриття для товару А складає 8 руб. (Коефіцієнт покриття 0,154), для товару В - 13 руб. (Коефіцієнт покриття 0,144).
При розширенні обсягу продажів фірма отримає:
1) сума покриття від продажу товару А: 8 руб. - 7000=56 тис. руб.;
2) сума покриття від продажу товару Б: 13 руб. - 4500=58,5 тис. руб.;
3) сума покриття від продажу товарів А і Б: 56 тис. руб. + 58,5 тис. руб.==114,5 тис. руб.;
4) постійні витрати фірми: 90 тис. руб.;
5) прибуток фірми: 114,5 тис.
грн.-90 тис. руб.=24,5 тис. руб.
Приклад 13.3. Компанія виробляє і реалізує один товар, змінні витрати на одиницю якого наведені нижче, руб.:


Товар продається за ціною 60 руб. за 1 шт., постійні витрати складають 136 тис. руб. Визначимо, яку кількість товару повинна продати компанія, щоб забезпечити отримання 32 тис. руб. прибутку?
1. Для вирішення цього завдання знайдемо суму покриття. Її можна визначити як різницю між валовою виручкою і змінними витратами, а також як суму постійних витрат і прибутку:
136 тис. руб. + 32 тис. руб.=168 тис. руб.
2. Знаючи суму покриття, знайдемо його середню величину як різницю між ціною товару та середніми змінними витратами:
60 руб. - 48 руб.=12 руб.
3. Оскільки виробляється і продається тільки один товар, необхідний для отримання заданої суми прибутку його кількість можна розрахувати, розділивши суму покриття на його середню величину:
168 тис. руб.: 12 руб. / Шт.=14 тис. шт.
Приклад 13.4. Фірма бажає продати 20 тис. шт. товару, Середні змінні витрати на виробництво і реалізацію складають 15 руб. Постійні витрати - 250 тис. руб. Фірма планує отримати прибуток у розмірі 50 тис. руб. За якою ціною слід продавати товар?
1. Знайдемо суму покриття, додавши до постійних витрат планований обсяг прибутку:
250 тис. руб. + 50 тис. руб.=300 тис. руб.
2. Знайдемо середню величину покриття, розділивши суму покриття на кількість продаваних товарів:
300 тис. руб.: 20 тис. шт.=15 руб. / Шт.
3. Знайдемо ціну товару, додавши до середньої величини покриття середні змінні витрати:
15 руб. + 15 руб.=30 руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сума покриття, середня величина покриття, коефіцієнт покриття "
 1. Висновки
  сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію, з тим щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток. 3. Знаходження точки беззбитковості має важливе практичне значення. Починаючи виробництво, завжди необхідно знати, якого обсягу продажів слід досягти з тим щоб окупити вкладені кошти. Оскільки
 2. 4.6. Додаткова інформація
  сума прав і обов'язків, що належать суб'єкту права. Правоздатність громадянина - здатність мати цивільні права, нести відповідальність і виконувати обов'язки, передбачені законом, визнана в рівній мірі за всіма громадянами. Правоздатність юридичної особи - здатність юридичної особи мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбаченим у
 3. Методи калькуляції витрат
  сумарної виручки фірми. Виручка від продажу товару Б: 50 руб. - 40 000 шт.=2000 тис. руб., Або 25% загальної виручки. Виручка від продажу товару В: 30 руб. - 80000=2400 тис. руб., Або 30% усієї виручки. Виручка від реалізації товару Г: 70 руб. - 35000=2450 тис. руб., Або 30% усієї виручки фірми. Тоді постійні витрати розподілимо таким чином. Постійні витрати на товар А
 4. Попит та пропозиція грошей
  сума грошей М '. Якщо домашнє господарство починає кожен місяць з М 'грошових коштів, які поступово зменшуються до нуля, то середні грошові залишки за місяць становлять. Оптимальний рівень попиту на гроші буде залежати від різного роду витрат. Насамперед, існують витрати від кожного відвідування банку Pb, число відвідувань за місяць одно. Таким чином, сумарні місячні
 5. Глосарій
  сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість
 6. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  сума податків за вирахуванням соціальних виплат населенню являє собою чисті податки. У середньому половина всіх витрат центральних бюджетів на Заході йде на соціально-економічні цілі. Наприкінці 80-х років у США і ФРН на ці цілі пішло 53% всіх витрат, Японії - 47, Великобританії - 50%. Бюджетні витрати на соціально-економічні потреби поділяються на дві великі групи. Перша
 7. 4. Облік витрат виробництва
  сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим рівнем задоволення споживачів.
 8. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  сума недофінансування склала -4 067,7 тис. руб. (97,4%), у тому числі по підстатті: - оплата праці робітників і службовців - у розмірі -2 785,9 (97,5%); - нарахування на оплату праці, всього, -1 250,0 (96, 6%). У тому числі за елементами витрат: - страхові внески до фонду соціального захисту населення -1 133,3 (96,8%), страхові внески до фонду сприяння зайнятості -116,7 (90,2%);
 9. 3.1. Пряма капіталізація
  сума кредиту; V - вартість об'єкта; Rm - ставка капіталізації для позикових коштів: Дані для розрахунків методом коефіцієнта покриття боргу легко доступні, однак цей метод дає орієнтовне значення ставки капіталізації у випадках, коли ринкові дані недостатньо надійні. Тому метод коефіцієнта покриття використовується тільки як коригувальний. Метод інвестиційної
 10. 4.5. Кредитний консалтинг
  сума забезпечення * дисконт Сума забезпечення - ліквідна ринкова вартість (за якою можна швидко продати, як правило трохи нижче звичайної ринкової). МІНІМАЛЬНІ ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК: від 1-5 днів до місяця. Гнучкий підхід ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: до 1000000 рублів без застави, кредити з частковим забезпеченням. Як забезпечення по решті кредитами приймається будь-яке ліквідне
© 2014-2022  epi.cc.ua