Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У США, наприклад, доходи працівників з вищою освітою приблизно на 65% перевищують заробітну плату робітників з

У США, наприклад , доходи працівників з вищою освітою приблизно на 65% перевищують заробітну плату робітників з школь-ним утворенням. Аналогічний розрив у доходах, визначається рівнем осві-ти, характерний і для інших країн. Більш того, в менш розвинених країнах, в яких пропозиція освічених працівників обмежено, розрив у доходах може бути більш істотним. Чому високий рівень освіти веде до збільшення заробітної плати? З точки зору попиту і пропозиції фірми - покупці праці - готові платити високу заробітну плату освіченим співробітникам, так як гранично-ний продукт останніх вище. Працівники - поставщики праці - погодяться на високі витрати освіти тільки в тих випадках, коли вони очікують відповідного винагороди в майбутньому. По суті, різниця в розмірах заробітної плати між високоосвіченими і менш освіченими працівниками може розглядатися як вирівнюють витрати освіти відмінності. Людський капітал - накопичені інвес-тиции в освіту та навчання людей в процесі роботи. 410 Частина 6. Теорія ринку праці Практикум Зростаюча вартість професіоналізму «Багаті багатіють, бідні стають біднішими».
Як і багато прислів'я, ця - гіперболізує реальну ситуацію. Проте останнім часом вона все більше відповідає реальності. Багато досліджень підтверджують, що різниця в доходах професіоналів і малокваліфікованих працівників за останні два десятиліття істотно збільшилася. На рис. 19.1 представлено співвідношення доходів звичайного випускника кол-Леджен і працівника, що має тільки шкільну освіту. Якщо в 1976 р. випускники коледжів заробляли в середньому на 55% більше, ніж випуск-ники середніх шкіл, то в 1994 р. - вже на 84% більше. Сьогодні економіч-ський стимул продовження освіти ефективний як ніколи. Чому розрив у заробітках збільшується? Точну відповідь невідомий, але економісти висунули дві робочі гіпотези. Обидві припускають, що попит на кваліфіковану працю згодом відносно збільшився. Зрушення попиту привів до відповідної зміни заробітної плати, яке, в свою чергу, зумовило зростання нерівності. Перша гіпотеза полягає в тому, що розвиток міжнародної торгівлі при-вело до зміни відносного попиту на кваліфікований і малоквалі-фіціровать працю.
В останні роки обсяг торгівлі США з іншими країна-ми істотно виріс. Імпорт зріс з 5% сукупного обсягу виробництва США в 1970 р. до 13% в 1995 р.; за відповідний період експорт збіль-шився з 6% загального обсягу виробництва до 11%. Так як пропозиція неква-ліфікованих праці в багатьох країнах світу досить значно, США імпортують переважно товари, вироблені некваліфікованими робітниками, а експортують товари, вироблені високопрофесійними працівниками. Таким чином, зростання обсягу міжнародної торгівлі призводить до збільшення внутрішнього попиту на кваліфіковану працю і зниження спро-са на послуги некваліфікованих робітників. Рис. 19.1 СТАВЛЕННЯ ДОХОДІВ ДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВ До заробітку ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ За останні 20 років розрив у заробітках междудіпломіро-ванними специалис-тами і нізкоквалі-фіціровать працівниками суще-ного збільшився.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У США, наприклад, доходи працівників з вищою освітою приблизно на 65% перевищують заробітну плату робітників зі "
 1. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  наприклад, інженер, лікар, юрист отримували за свою роботу менше, ніж кваліфікований робітник. У 1992-1995 рр.. було скасовано державне регулювання рівня заробітної плати на підприємствах. Однак не вступили в силу конкуренція та інші ринкові регулятори. Цим скористалися галузі і підприємства, які монополізували виробництво і реалізацію своєї продукції. Вони різко підвищили
 2. Коментарі
  сшая вирішальний удар по феодально-абсолютистська строю. Має значення вихідного пункту новітньої історії з усіма політичними, соціальними та національними рухами XIX в. [29] Громадянська війна в США 18611865 рр.. між північними і південними штатами. Почалася з заколоту південних штатів, які прагнули зберегти рабство. Закінчилася перемогою мешканців півночі. Рабство було скасовано 1 січня 1963 [30] деїсти
 3. 4.6. Додаткова інформація
  наприклад: 1. Кількість лапок завжди повинно бути парним, як дужки в математиці. Поруч стоять лапки можуть бути двох видів - "..." і «...» (лапки та ялинки). Правильно: "слова« слова »" або «слова" слова "». Неправильно: «слова» «і" слова "слова". Ці помилки є навіть у назвах великих фірм і деяких статтях і книжках. 2. Якщо наприкінці пропозиції є інформація в
 4. РУХ
  наприклад, в освіті. Можна було б допускати тільки кваліфікованих молодих людей, щоб зберегти достатньо високе співвідношення числа працюючих платників податків до числа престарілих, що живуть на пенсію (19). Але таку імміграційну політику, орієнтовану на зростання, треба було б прийняти і проводити в життя. Те й інше, мабуть, нездійсненне. Імміграційна політика Америки в
 5. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  наприклад, в шістдесят п'ять років, якщо весь час зростає математичне сподівання тривалості життя. Немає також причини віддавати деякої групі (яка б не була система державного допомоги) стільки ресурсів, щоб вона в кінцевому рахунку отримувала доходи вище середнього. Це призводить до соціального абсурду, коли бідніші члени суспільства субсидують своїми податками більш
 6. § 18. Сутність і структура ринку
  наприклад, формуванням попиту та пропозиції, цін на товари. Для розкриття сутності ринку необхідно з'ясувати, хто основні суб'єкти і як виникають і розвиваються відносини між ними? Підсумовуючи сказане, сутність сучасного ринку можна визначити як сукупність економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм та організацій і державою (включаючи
 7. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  сшая корисність тих благ, які суспільство може отримати за оптимального використання економічних ресурсів. Що стосується окремого підприємства, які диктував витрати діляться на зовнішні і внутрішні. Зовнішні - це витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, наймом робочої сили та ін Внутрішні витрати, або власні ресурси, - це наявне обладнання, грошовий капітал компанії,
 8. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  наприклад, на харчування сім'ї з чотирьох чоловік необхідно щомісяця 400 дол., на оплату житла-не менше 300 дол. Із зростанням доходу найманих працівників виникає ефект доходу. Він полягає в тому, що при досягненні досить високого рівня матеріального добробуту, отриманні можливості купувати значну кількість послуг у працівника виникає бажання мати більше вільного часу,
 9. § 41. Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл
  доходу. Перерозподіл національного доходу Джерела і розподіл національного доходу. Національний дохід, як уже зазначалося , це чистий продукт суспільства, або новостворена вартість. Що є джерелом національного доходу? Здавалося б, відповідь дуже проста: праця людини, проте він потребує уточнень, оскільки неясно, що ж у такому разі створює поліцейський, чиновник,
 10. § 43. Бюджетна і податкова системи
  наприклад, бюджетна система унітарних держав (Великобританії, Франції) - з двох: державного та місцевого бюджетів. У бюджетну систему федеральних держав входить ще третя, середня частина - бюджети членів федерації: у США - це бюджети штатів, у Німеччині - земель, у Швейцарії - кантонів, у колишньому СРСР - республік. Таким чином, державний бюджет складається з центрального бюджету та
© 2014-2022  epi.cc.ua