Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Соціальні досягнення

Позитивними моментами колишньої соціально-економічної системи є висока ступінь соціальної захищеності населення, відносна рівність в системі освіти, охорони здоров'я та культури, всебічна підтримка науки і насамперед фундаментальних і прикладних досліджень, формування колективістських почав, суспільного інтересу і неприйняття егоцентризму, виховання і підтримка високого рівня моральності та моралі. Протягом усього пореформеного періоду не тільки ліквідуються і девальвуються всі ці досягнення й успіхи, але і йде штучне насадження аморальних і аморальних принципів життєдіяльності людей, що супроводжується зниженням освітнього рівня, погіршенням стану здоров'я підростаючого покоління.
Сформований баланс переваг і недоліків існуючої економічної системи вимагав обережного, зваженого еволюційного процесу реформування із збереженням її позитивних сторін виходячи
з вимог національних традицій і особливостей системи цінностей та ідеалів російського та інших народів Росії. Саме поступова трансформація сформованої системи господарювання в напрямку формування та вдосконалення ринкової економіки була покликана забезпечити успіх реформування господарської діяльності в інтересах економічного зростання, підвищення рівня життя народу.
Проте відмова від національних традицій і системи цінностей на користь ліберальної ідеології західного (вірніше, американського) зразка, революційна ломка економічних відносин, відносин власності, політичних і державних інститутів обернулися небаченим соціально-економічною і політичною кризою.
Спроби переконати громадськість у неминучості падіння виробництва, зниження рівня життя народу як неодмінних атрибутів процесів реформування спростовує практика Китаю, що дотримується досі комуністичної ідеології та здійснює дійсно реформаторські заходи в інтересах розвитку національної економіки.

При цьому не слід забувати, яку економічну базу мали Китай і Росія в передреформний період. Китай пережив перед цим небачені за своїми негативних наслідків два соціально-економічних потрясіння: «великий стрибок» і «культурну революцію», які, можна сказати, підвели економіку і політичну систему країни до межі краху. І проте при збереженні планування і жорсткого державного регулювання національна економіка Китаю, що вступила на реформаторський шлях у 1978 р., домоглася за 20 наступних років колосальних успіхів. Середньорічні темпи приросту національної економіки близькі до 10%, доходів населення - перевищують 7%, заощаджень населення - 33,5%. Охоплення директивним плануванням промислового виробництва знизився з 95% до 5%. І проте у випуску валової
промислової продукції на державний сектор припадає більше 45%, колективну власність - близько 40% і індивідуальну власність - менше 5%.
Ці цифри приголомшують. Вони відображають як безперервний поступальний соціально-економічний прогрес, так і процес інституційного реформування, яке базувалося на чіткому розрізненні і використанні специфіки привласнення на основі відносин власності та відносин господарювання. У Китаї, проводившем реформи 20 років, в руках держави ще залишається близько 1/2 промислового виробництва, тоді як у Росії за три неповних роки було приватизовано 70% підприємств промисловості, включаючи найбільші індустріальні гіганти. Результат - прямо протилежний: середньорічні темпи приросту промислового виробництва за шість років реформ теж знаходяться в межах 10%, але зі знаком мінус. За ці роки країна скоротила виробництво ВНП більш ніж на 50%.
Розглядаючи характерні риси перехідної економіки, необхідно виходити з різних станів або ступенів (стадій) розвитку економіки і суспільства.
Незважаючи на те, що економічна система в дослідженнях розглядається як би в чистому вигляді, проте не можна забувати про те, що сама економіка перебуває в якійсь духовно-культурному середовищі і постійно відчуває на собі її вплив через кожного і всіх одночасно. Тому, говорячи про перехідності економіки, необхідно говорити в певному сенсі про рухливості, мінливості і самого суспільства, яке не може не відчувати на собі впливу змінюються економічних відносин.
Однак слід давати собі звіт в тому, що духовно-культурна складова життєдіяльності суспільства зазнає вельми і вельми незначні зміни в порівнянні з його соціально-економічної складової. Причому ця духовно-культурне середовище надає національний
колорит, національну особливість одним і тим же за своєю природою економічним відносинам, що в свою чергу вказує на необхідність врахування національних особливостей, традицій, системи цінностей відповідного народу. У цьому сенсі економічна теорія виступає і як національна наука, і як складова особлива частина загальнотеоретичної економічної науки, політичної економії.
Пам'ятаючи про ці вельми неоднопорядкових і неоднозначних відносинах між економікою (способом виробництва, економічними відносинами) і етикою (надбудовою в широкому сенсі слова, духовно-культурними відносинами), сконцентруємо увагу на перехідності економіки, щоб виявити основні її риси, супутні процеси, динаміку економічних відносин, відносин власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальні досягнення "
 1. 1. Науково-технічні фактори
  досягнення, що можуть надати і надають вплив на діяльність економічних суб'єктів, розташованих в регіоні. 2. Нові товари або послуги, засновані на досягненнях НТР і пропоновані регіональними органами влади та економічними
 2. 90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
  соціальних груп у трудових процесах. Тому соціально-трудові відносини завжди суб'ектівірованной, і відображають ступінь поєднання інтересів суб'єктів цих відносин. Система соціально-трудових відносин має складну структуру, яка в умовах ринкової економіки включає такі елементи: суб'єкти соціально-трудових відносин, рівні і предмети соціально-трудових відносин, принципи і типи
 3. Які економічні умови необхідні для досягнення соціальної справедливості?
  Соціальні відносини, доповнивши те, про що говорилося в главі 2. Соціальні відносини безпосередньо виражають образ і рівень життя людей, їх добробуту і споживання. Вони розвиваються головним чином у соціальній сфері послуг: - освіту; - культурі; - охороні здоров'я; - соціальне забезпечення; - фізичній культурі; - громадському харчуванні; - житлово-комунальному
 4. ГЛАВА 46. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА РОСІЇ ПОЧАТКУ XXI В. І ЇЇ довгострокову перспективу
  соціальної політики. Соціальна політика являє собою державну політику чи ні? Крім держави які вам відомі суб'єкти соціальної політики? 2. Чим відрізняється соціальна політика в широкому сенсі слова від соціальної політики у вузькому сенсі слова? 3. Чи можна сказати, що «нормальна соціальна політика? це необхідна умова у розвитку будь-якого демократичного суспільства,
 5. Глава 16 Економічне зростання і соціальний прогрес
  соціальний прогрес тісно взаємопов'язані. Економічне зростання становить основу соціального прогресу, надаючи безпосередній вплив на розвиток людського суспільства через збільшення продуктивних сил. У будь-якому суспільстві економічне зростання не тільки примножує матеріальні елементи, а й створює умови для соціального розвитку суспільства. Постулат постійного економічного зростання - основна
 6. 3. Цілі і функції державного регулювання у пе-перехідному економіці
  соціально-орієнтований розподіл (алокація) ре-сурсів;? забезпечення досягнення реальних соціальних цінностей - процвітання нації;? регулювання ринку (сукупного попиту та пропозиції) для досягнення економічних і соціальних цілей;? стабілізація економіки через здійснення грошової та бюджетної політики для подолання трансформаційного кри-зиса. Схема 16. Цілі
 7. Контрольні питання
  соціальної політики в РФ. 2. Яким верствам населення передбачається надання соціальної допомоги? 3. Охарактеризуйте механізм фінансування соціального забезпечення. 4. З яких джерел фінансуються витрати на соціальне забезпечення? 5. Які перспективи реформування соціального забезпечення в
 8. Поведінка людини і фірми
  соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява
 9. Поведінка людини і фірми
  соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява мікроекономіки.
 10. 3. Проблема соціальної орієнтації економіки. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
  соціально орієнтованої економіки зумовлена такими факторами: - завданнями гуманізації суспільних відносин, запобігання росту бідності і злочинності; - науково-технічної революцією, головним двигуном якої є творча праця, немислимий без задоволення розумних потреб працівника; - необхідністю створення нормальних умов життєдіяльності людей, коли
 11. Запитання до теми
  соціально-економічна криза східно-європейських країн на світове економічне зростання в 90-ті роки? 3. Як змінилася галузева структура світового господарства? 4. Які зміни відбулися в структурі зовнішньої торгівлі у світі і підсистемах господарства? 5. Проаналізуйте масштаби НДДКР у світі, поширення науково-технічних досягнень в підсистемах світового господарства.
 12. Соціальна орієнтація економіки в перехідний період
  соціально орієнтованої перехідної економіки означає: - досягнення раціонального рівня споживання для більшості населення, що передбачає, зокрема, скорочення диференціації в рівні споживання благ і послуг до меж, при яких зберігаються стимули до кваліфікованої праці і ефективному підприємництву; - створення умов для кваліфікованого творчої праці, що
 13. Глава 28 Країни, що розвиваються у світовому господарстві
  соціальних перетворень, які підірвали докапіталістичні відносини. Зовнішньополітична обстановка, особливо на першому етапі в 60-70-ті роки, також сприяла зміцненню становища країн у світі - це моральна і матеріальна підтримка Радянським Союзом та іншими соціалістичними країнами національно-визвольного руху. Наприкінці 90-х років частка розвиваються
 14. Керована підсистема
  соціальна спільність, що функціонує під направляючим впливом суб'єкта для досягнення спільних цілей системи управління. Об'єктом соціального управління є суспільство в цілому, об'єктами управління в різних сферах - економіка, держава і т.д. Будь сфера докладання суспільної праці потребує управлінні, а отже, може бути об'єктом управління. Крім того, об'єктом
 15. Підрозділ 11.1. Виробництво нової вартості
  досягнення стадії індустріального виробництва було зростання масштабів підприємств, оснащених машинною технікою. Все це послужило технічної та організаційної основою підвищення ефективності виробництва і досягнення бізнесом високого рівня виробництва нової (доданої) вартості. У цьому підрозділі розглядаються сутність і механізм процесу створення нової вартості, а також способи
 16. 12.2. Руйнування Югославії: військове досягнення фінансових цілей
  досягнення фінансових
 17. 12.3. Агресія проти Іраку і провокування Кореї: військове досягнення нефінансових цілей
  досягнення нефінансових
 18. Глава Соціальна політика держави
  соціальної політики здійснюється в рамках певних соціальних
 19. Соціальна система
  соціальній системі ", ми не маємо на увазі організацію певних вечірок щоп'ятниці (хоча вони теж не виключаються). Компанії, звичайно, не будуть перебудовувати свою соціальну систему просто для того, щоб "зробити життя своїх працівників приємніше". Їх соціальна система створюється таким чином, щоб вона відповідала потребам технічної системи, так як технічна система повинна забезпечувати
© 2014-2022  epi.cc.ua