Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Цілі і функції державного регулювання у пе-перехідному економіці


Перераховані проблеми, які потребують державного втручання ства в ринок і обумовлюють його особливості в перехідній економі-ці, визначають цілі державного регулювання в перехідній еко-номіці:
1.Економіческіе:
? розвиток виробництва;
? досягнення успіху на світовому ринку;
? підвищення добробуту нації.
2.Соціальні:
? життєзабезпечення непрацюючої, але працездатної частини населення (допомоги по безробіттю);
? фінансова підтримка виробництва суспільних товарів або наближаються до них (продовольства) через дотації.
3.Політіческіе: взаємини з іншими націями.
Роль держави проявляється через його функції:
? створення парламентської основи прийняття економічних рі-шень;
? визначення пріоритетів макроекономічного розвитку;
? соціально-орієнтований розподіл (алокація) ре-сурсів;
? забезпечення досягнення реальних соціальних цінностей - процвітання нації;
? регулювання ринку (сукупного попиту та пропозиції) для досягнення економічних і соціальних цілей;
? стабілізація економіки через здійснення грошової та бюджетної політики для подолання трансформаційного кри-зиса.

Схема 16. Цілі державного регулювання

З моменту свого виникнення держава виконувала госпо-ються функції. Для забезпечення суспільних інтересів - оборони, захисту від злочинців люди передають частину своїх прав державі, ко-лось тільки і може ефективно здійснити зазначені функції. От-слушну людина на економічну політику держави може впливати тільки через пряму або представницьку демократію. Беручи участь в про-процесі прямого голосування за того чи іншого кандидата в Президенти країни, громадянин демократичної держави відповідно голосує за ту чи іншу економічну програму. Обираючи з безлічі канди-датів до Державної думи, в законодавчі збори області, в ме-рію і т.д. кожна людина тим самим впливає, вибираючи ту чи іншу державну і регіональну економічну політику.

Основна функція держави в економіці полягає в захисті еконо-вів суб'єктів - захист їх прав власності, економічного ви-бору, свободи і т.д. Але це може бути здійснено, коли всі економі-етичні суб'єкти будуть діяти за встановленими правилами гри - правил поведінки на ринку. Ці правила і визначаються і підтримай-вають (регулюються) державою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Цілі і функції державного регулювання у пе-перехідному економіці "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни. Програмна анотація Необхідність державного втручання
 2. 5. Конкуренція
  мети. Але в іншому світі їм вдалося лише обмежити конкуренцію в ряді галузей економіки, збільшивши кількість конкуруючих гравців в інших галузях. У наші дні сили, націлені на обмеження конкуренції, відіграють велику роль. Важливе завдання новітньої історії вивчити їх. Економічної теорії немає потреби посилатися конкретно на них. Те, що існують торгові бар'єри, привілеї, картелі,
 3. 6. Свобода
  цілі і засоби досягнення цих цілей. Найсильніше свобода обмежена законами природи, а також законами праксиологии. Він не в силах досягти цілей, які несумісні один з одним. Якщо він вирішує віддатися задоволень, що надають певний вплив на функціонування його тіла або розуму, то він повинен примиритися з відповідними наслідками. Нерозумно говорити про те, що людина не
 4. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  цілі не досягаються, то дохід або не перевищує витрат, або залишається нижче рівня витрат. В останньому випадку результат означає збиток, зменшення задоволення. У своєму первісному значенні прибуток і збиток психічні явища і як такі не доступні вимірюванню і не можуть бути визначені в такому вигляді, щоб дати іншим людям точне уявлення про їх інтенсивності. Одна людина може
 5. 6. Монопольні ціни
  мети: з одного боку, відшукати максимально вигідну продавцям монопольну ціну, а з іншого наскільки можливо перекласти тягар скорочення продажів на плечі своїх суперників. Саме тому, що вони не згодні з розподілом квот скорочення продажів, вони не діють узгоджено як учасники картелю. Не можна змішувати ДУОПОЛІЯ і олігополію з неповною монополією або з конкуренцією, націленої на
 6. Коментарі
  цілі, які полеглі тут віддали себе цілком і до кінця, давайте урочисто поклянемось, що смерть їх не виявиться марною, що ця Богом збережена нація знайде відроджену свободу і що влада народу, волею народу і для народу не зникне з лиця землі. (Переклад П. Палажченко) Маніфест комуністичної партії (1848) перший програмний документ наукового комунізму, в якому викладені
 7. Цілі та інструменти монетарної політики
  цілі кредитування, збільшується, і тому кредитні можливості комерційних банків зменшуються. Наприклад, якщо загальна сума депозитів в комерційному банку становить 1000 дол, то при нормі обов'язкових резервів, що дорівнює 10% (rr 1=0,1), його кредитні можливості, тобто сума коштів, які він може видати в кредит, складуть: К1=1000-1000? 0,1=900, а при нормі обов'язкових
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  мети Витрати на господарські потреби: капіталовкладення в інфраструктуру, дотації держпідприємствам, субсидії сільському господарству, витрати на здійснення державних програм Витрати на озброєння і матеріальне забезпечення зовнішньої політики, включаючи утримання дипломатичних служб і позики іноземним державам. Адміністративно-управлінські витрати: утримання урядових
 9. Роздержавлення і приватизація
  мети приватизації різні (рис. 19.2). Роздержавлення і приватизація можуть здійснюватися на основі безкоштовної передачі власності, викупу підприємств на пільгових умовах, продажу акцій, здачі підприємств в оренду, продажу дрібних підприємств з аукціону за конкурсом і без нього. Лідер приватизації - Великобританія - запропонувала наступні способи приватизації: розпродаж і безоплатне
 10. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  функціонуючими підприємцями, менеджерами та іншим інженерно-технічним персоналом, робітниками. Всі вони зацікавлені у розвитку та вдосконаленні виробництва і тому є носіями прогресу. Представники ж бізнесу орієнтовані виключно на прибуток і виробництво як таке їх не хвилює. У теорії Веблена, капіталізм (у його термінології - "грошове господарство") проходить
© 2014-2022  epi.cc.ua