Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

32. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ТОРГІВЛЯ В США


У нових штатах Заходу почався розвиток високоінтенсивного тваринництва. Виробники сільськогосподарських продуктів північно-східних штатів, не котрі мали великими ділянками, переходили від екстенсивного господарства до інтенсивного з орієнтацією на виробництво молочної продукції, вирощування овочів, промислове садівництво. У першій половині XIX в. в сільському господарстві США було досягнуто значного зростання виробництва, відбулися глибокі зрушення в галузевій структурі, у розвитку технічної бази. Воно швидко перебудовується відповідно до вимог ринку.
Нерідко вважають, що на шляху прогресу в сільському господарстві стояла плантаторська рабовласницька система південних штатів. Спеціальні дослідження показали, що продуктивність праці рабів у південних штатах була вище продуктивності вільних найманих працівників, витрати на утримання рабів перевищували заробітну плату найманих працівників і праця рабів був ефективний.
Звільнення рабів було обумовлено аж ніяк не економічною неефективністю рабства.
У першій половині XIX в. значно збільшився обсяг зовнішньої торгівлі США. В експорті переважали сільськогосподарська сировина і продовольство, готові вироби становили 12% вивозу. У зазначений період ще зберігалася залежність від ввезення іноземних, в першу чергу англійських, машин і устаткування, промислових товарів.
Перехід до національної грошової десятковій системі повною мірою був здійснений тільки після Громадянської війни. Відповідно до закону про карбування монет був встановлений біметалічний стандарт на основі золота і срібла.
Революційний конгрес, створений в ході війни Північної Америки за незалежність, з метою фінансового забезпечення армії ввів податки. Збір податків утруднявся через брак твердої валюти. Новий уряд тому стало випускати боргові зобов'язання, наприклад уряду пішли й окремі штати.

Банк Сполучених Штатів виконував багато функцій. Найважливішою з них є регулювання кількості грошей в обігу. Створене за прикладом Англійського банку, ця установа була першим зразком законодавчого контролю за банківською діяльністю. Оскільки Банк Сполучених Штатів був хранителем фондів федерального уряду, він міг пред'являти банкноти банку-емітенту (здійснює емісію) для розміну на золото і срібло. Виконуючи цю функцію, банк виступав у ролі центрального банку, що регулює кількість грошей в обігу. З припиненням його існування число банків у штатах стало швидко рости. Якщо до 1800 було відкрито 29 банків, то в 1860 р. їх налічувалося 1601.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ТОРГІВЛЯ В США "
 1. Глава 10 Виробництво продовольства і продовольча безпека
  сільське господарство є матір'ю і годувальником всіх інших ремесел: коли сільське господарство добре управляється, всі інші ремесла процвітають; коли на сільське господарство не звертають уваги, всі інші ремесла занепадають на землі і на морі ». І в сучасному світі сільське господарство залишається важливим джерелом доходу, зайнятості і зовнішньої торгівлі. Навіть ті країни, у яких частка сільського
 2. 1. Тест
  сільському господарстві; б) зростання населення країни; в) рівень інфляції; г) обмеженість територій, які сприятливі для сільського
 3. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  сільському господарстві. Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми в сучасних умовах Сільське господарство - одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, -, обміну та споживання мають свої особливості, а дія економічних законів набуває специфічних форм. Дана
 4. Запитання до теми
  сільського господарства у світовому виробництві. 2. Як змінилася в останні десятиліття структура сільськогосподарського виробництва? 3. Назвіть основних виробників сільськогосподарської продукції в світі. 4. Які зміни відбулися у виробництві сільськогосподарської продукції за 1970-1990-ті роки? 5. Охарактеризуйте тенденції у використанні сільськогосподарських
 5. Проблема 3. У японській економіці досі існують неефективні галузі, що негативно позначається на рівні продуктивності.
  Сільське господарство і транспорт, відносна продуктивність в Японії складе 70% від американської в розрахунку на одного зайнятого та 60% у розрахунку на один відпрацьовану годину. Якщо Японія розраховує підтримувати високі темпи економічного зростання, вона повинна знайти шляхи підвищення продуктивності праці в цих відносно неефективних секторах, особливо у сфері послуг, що дає 60% ВНП Японії
 6. Позиції в світовому виробництві
  сільське господарство. Після проведення аграрної реформи та ліквідації феодальних пережитків воно залишилося дрібнотоварним, збереглася система парцельное землеволодіння та землекористування. Законом про земельну реформу 1948 р. було встановлено стелю землеволодіння не більше 3 га, заборонялася купівля-продаж землі, оренда, які потім були відроджені. Господарства із земельною площею в 2-3 га
 7. Запитання для самоперевірки
  сільського господарства і чому? А для роздрібної торгівлі? 5. Від якого економічного ресурсу утворюється дохід, званий підприємницьким? 6. Які визначення прибутку вам відомі? 7. Чим нормальна прибуток відрізняється від економічної? 8. Яка норма прибутку типова цьому році для підприємств роздрібної торгівлі у вашому регіоні? А для сільськогосподарських
 8. Запитання і завдання для самоконтролю
  сільського господарства та його значення для економіки. 2. Які головні напрямки еволюції власності на землю в XIX-XX ст.? 3. Назвіть основні причини кризи колгоспно-радгоспної системи в колишньому СРСР. 4. Які найважливіші напрямки здійснення радикальної аграрної реформи? 5. Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві необхідно забезпечувати
 9. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  господарства. Азіатська економіка. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Економіка античних держав. Криза рабовласницького ладу. Характеристика та особливості феодалізму в західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 10. Які особливості малого підприємництва?
  Сільському господарстві та науково-технічній сфері - 60 осіб; - роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - 30 осіб; - інших галузях - 50 осіб. 2. Розрізняють дві основні форми індивідуального підприємництва: а) індивідуальна трудова діяльність, заснована на власній праці підприємця і членів його сім'ї; б) індивідуальне (сімейне) приватне підприємство,
 11. Галузева структура
  сільське і лісове господарство, промисловість і будівництво, транспорт, торгівля та інші галузі сфери послуг) висловлює загальний поділ праці. У свою чергу, приватне поділ праці передбачає наявність у кожній з цих сфер цілого ряду галузей. Так, у промисловості існують видобувні і обробні галузі, в обробних галузях - легка і харчова промисловість, машинобудування. В
 12. 2. Земельна реформа
  сільськогосподарським населенням, в умовах ринкової економіки представляють собою просто плани надання привілеїв групі менш ефективних виробників за рахунок переважної більшості споживачів. Робота ринку спрямована на усунення всіх фермерів, витрати виробництва яких вище, ніж граничні витрати, необхідні для виробництва того обсягу сільськогосподарської продукції,
 13. 80. Антикріпосницькі реформаторські ідеї А.Н. Радищева
  сільського господарства і селянських промислів, а також ряд інших творів. О. Радищев виступав проти поневолення людиною людини і доводив, що селяни такі ж люди, як і дворяни, звинувачував поміщиків в надмірної експлуатації селян. У кріпосному праві О. Радищев бачив причину низького рівня сільськогосподарського виробництва, економічної відсталості Росії. Сільське господарство
 14. Тест
  сільського господарства; г) хоча з общини вийшла менша частина селян, вона певною мірою сприяти-вала розвитку аграрного сектора економіки Росії. 3. Російські монополії виникали переважно у формах: а) синдикатів, б) картелів; в) трестів; г) фінансово-промислових груп. 4. Структура експорту та імпорту Росії наприкінці Х1Х століття свідчила, що: а) і
 15. Запитання для самоперевірки
  сільському господарстві, в експорті переважають кави і цитрусові? 4. Якими проблемами в перехідній економіці має займатися держава: а) надавати допомогу підприємству, що знаходиться у важкому фінансовому становищі, б) визначати коло товарів і послуг, необхідних для державних потреб? 5. Назвіть дії, притаманні радикальному шляху переходу до ринку (можливо декілька відповідей): а) реформи
 16. Структура капіталовкладень
  сільському господарстві. Сільське господарство у зв'язку зі спеціалізацією виробництва майже повністю залежить від придбання основних засобів виробництва, починаючи від закупівлі техніки, добрив, комбікормів і закінчуючи насінням і
 17. Загальна характеристика
  сільське господарство . Однак його частка у створенні миррового продукту скоротилася з 9% в 1970 р. до 4,0% в 1999 р. Незважаючи на таке скорочення, ця сфера світової економіки г безпосередньо пов'язана з життям 2/5 населення планети. У 1998 р. в ньому було зайнято 47% економічно активного населення. Якщо в промислово розвинених країнах в сільському господарстві працює менше 5%, то в країнах, що розвиваються -
 18. Сільське і лісове господарство
  сільське господарство. У ньому зайнято 58% чоловічого і 81% жіночого економічно активного населення країни. У сільському і лісовому господарстві створюється близько 60% ВВП. ДРК розпорядженні масштабними запасами деревини і в тому числі багатьма видами її рідкісних порід. Зокрема, в окремі роки країна була великим постачальником на світовий ринок червоного дерева. Темпи розвитку сільського господарства, хоча і
 19. Еволюція відносин власності в сільському господарстві
  сільському господарстві перетворення відносин власності відбувається зовсім іншими шляхами в порівнянні з промисловістю і сферою послуг. Колишні радянські колгоспи, як правило, пішли шляхом перетворення в товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Кожному їх члену, колишньому колгоспникові, формально виділено земельну наділ і частка у виробничому майні ТОВ. Однак фактично земля і
 20. № 49. Обгородження і його роль у формуванні передумов для розвитку капіталізму в Англії
  сільському господарстві селян, які поповнили собою ряди міського пролетаріату, розбійних-бродяжніческой вольниці і відвертих злиднів. Боротьба з останньою велася досить жорстоко, особливо в Британії, де діяли так звані "криваві закони". Так, тільки за царювання Генріха VIII було повішено близько 500 тисяч жебраків-бродяг, тобто кожен десятий англієць. Саме в цей період народився
© 2014-2022  epi.cc.ua