Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 49. Обгородження і його роль у формуванні передумов для розвитку капіталізму в Англії

.
Зростання врожайності, з одного боку, і збільшення потреби в м'ясі, жирах, шкірі і шерсті - з іншого, привели до необхідності зміни балансу розподілу землі між землеробством (рослинництвом) і скотарством (тваринництвом), який отримав назву обгородження.
Оскільки тваринництво вимагає істотно меншого додатка людської праці на рівних площах, відбулося вивільнення значної частини зайнятих у сільському господарстві селян, які поповнили собою ряди міського пролетаріату, розбійних-бродяжніческой вольниці і відвертих злиднів.
Боротьба з останньою велася досить жорстоко, особливо в Британії, де діяли так звані "криваві закони". Так, тільки за царювання Генріха VIII було повішено близько 500 тисяч жебраків-бродяг, тобто кожен десятий англієць. Саме в цей період народився афоризм - "вівці пожерли людей".
Одночасно в сільському господарстві почав впроваджуватися багатопільної сівозміну, травосеяние, внесення добрив, відновилася меліорація і осушення боліт. Все це призвело до значного зростання продуктивності праці та ефективності виробництва в сільському господарстві, насамперед в Англії.

Ще одним наслідком обгородження стало різке зростання чисельності і частки міського населення (воно досягне 33% до кінця епохи Відродження), зайнятого переважно обробкою вовни і виготовленням тканини, яка стане одним з найбільш важливих важелів, за допомогою яких маленька острівна держава прийде до світового політичне й економічне панування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 49. Обгородження і його роль у формуванні передумов для розвитку капіталізму в Англії "
 1. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  його розділу: з'ясувати, як розвивалося вчення Маркса і Енгельса, як воно поступово збагачувалося. Зокрема для нас перед * ставлять великий інтерес аналіз виникнення марксизму. Певною ленінської роботі «Матеріалізм і емпірії-критицизм» є наступна чудова формулювання, що «ще в 1843 році, коли Маркс тільки ще ставав Марксом, тобто засновником соціалізму,
 2. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  його друга, а потім противника Бруно Бауера, який був відсторонений від препода-вання за ліві погляди. Восени 1843 Маркс переїхав до Парижа. Це зіграло важливу роль у формуванні економічних поглядів Маркса. Пізніше в передмові до другого тому «Капіталу» Енгельс відзначав, що Маркс почав серйозно вивчати політичну еко-номію після свого приїзду в Париж. Він студіював праці
 3. Лекція 4-я Розробка програми комуністичного руху
  його треба сказати, що в цій роботі в виключи-кові чіткою і яскравій формі обгрунтовується центральне по-ложение марксизму про неминучість краху капіталізму і підкреслюється, що капіталізм створює матеріальні перед-посилки для соціалістичного перевороту. Саме в цій роботі в класичній формі визначалася історична мис-ся капіталізму, як неминучого етапу суспільного раз-
 4. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
  обгородження (захоплення общинних земель) і се-кулярізаціі (обігу державою церковної власності на світську) в період Реформації. При цьому уряд за допомогою "кривавого законодавства" примушувало позбавлених землі селян найматися на роботу до капіталістів. Одночасно відбувався про-цес концентрації великих грошових коштів здебільшого шляхом насильства, грабежу, обману і брехні.
 5. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  його ринку: слабкі фінансові стимули, війни і революції; * велика чисельність населення, розвинена зовнішня торгів-ля; * сприятливі фактори. Таблиця 10 Етапи промислового перевороту у Франції {foto25} Таким чином, промисловий переворот у Франції характери-зуется початковим підйомом обробних виробництв, викорис-зующих трудозатратні методи, і наступним розвитком базових
 6. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  його тренда спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу сторону, що свідчать про існування певних хвильових процесів, що додають розвитку суспільного виробництва циклічний характер, і які не можна пояснити тільки дією випадкових факторів. Діапазон одиничного циклу охоплює рух економіки від однієї кризи до іншої. За
 7. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  його динаміці. Говорячи сучасною мовою, Сміт бачив завдання своєї науки у визначенні чинників зростання національного доходу, У його роботах містився відповідь і на питання про зв'язок економічної науки з філософією і етикою. Будучи прихильником філософії деїзму, Сміт виходив з ідеї природного порядку, визначеного Провидінням, або Творцем. Звідси віра у внутрішню гармонію світу, яка проявляється
 8. Відмінні риси російської школи економічної думки
  його основі система моральних цінностей і тип культури визначили інше, ніж на Заході, ставлення до корінних питань економічної думки і теоретичним ідеям. Багато хто з них значно відрізнялися від тих, які склалися на Заході. Видатний вчений і державний діяч початку XIX в. Н.С. Мордвинов, що вважався «англофілом», писав, що «розум і руки рабів нездатні до породження
 9. 5. Конкуренція
  його метафізичного. Вони відстоюють анулювання привілеїв, перегороджують людям доступ на певні ринки або види діяльності. Будь-які витончені висловлювання, що вишукують метафізичні відтінки прикметника вільний, застосованого до конкуренції, є помилковими. Вони не мають ніякого відношення до проблем конкуренції в рамках каталлактики. Наскільки в дію вступають природні
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  обгородження було доведено до жахливої убогості і для якого буквально не залишалося місця в структурі існувала системи виробництва, робота на фабриках була порятунком. Ці люди скупчувалися на заводах не з метою підвищити свій рівень життя. Ідеологія laissez faire і її наслідок промислова революція зруйнували ідеологічні та інституційні бар'єри на шляху до прогресу і
© 2014-2022  epi.cc.ua