У конкурентній ринковій економіці ціни направ-ляють ресурси в">
Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Роль цін

br> У конкурентній ринковій економіці ціни направ-ляють ресурси в сфери їх оптимального використання ня. Наприклад, в умовах конкуренції виробляй-тель у своєму рішенні про те, чи варто йти на пре-слушні витрати, пов'язані з виготовленням ещеодного велосипеда, керується ціною, за кото-рій він може продати велосипед. Ціна також слу-жит підставою для прийняття споживачем рішен-ня про те, чи варто купувати велосипед. Як прави-ло, споживача зовсім не турбують граничні издерж-ки виробництва велосипедів - він користується ценойдля прийняття рішення про те, чи поліпшить він своеположеніе, купуючи велосипед або що-небудь інше.
Точно так же ринкова ціна пшениці равняетсяпредельной цінності для споживачів, пов'язаної сналичием більшої кількості пшениці. Якщо фер-мер вирішує виробляти більше пшениці, то пре-слушна цінність цієї продукції для потребітелейдолжна щонайменше дорівнювати предельниміздержкам її виробництва, інакше ресурси будутрастрачіваться даремно. Якщо і покупці, і про-давцами добре інформовані, пшениця і велоси-педи виробляються і купуються тільки в тому слу-чаї, коли обидві сторони виграють від цього. Ринкової ная ціна, будучи посередником між потребітелемі виробником, обумовлює рівність цінно-сті продукту для споживачів та граничних іздер-жек його виробництва.

Ціни управляють також реакцією ринкової си-стеми на зміни в попиті і умовах форму-вання витрат. Припустимо, що крива спросана апельсини зсувається з положення D у положення

Обсяг випуску
РІС 10-3. Зрушення в попиті на продукцію конкурентною га-лузі. Коли крива попиту зсувається з положення О в поло-ються О ', споживачі оцінюють додаткову одиницю то-вару більш високо, ніж раніше До зсуву випуск дорівнював Q0 спотребітельской оцінкою додаткової одиниці P0. Тепер, при тому ж випуску Q0, споживачі оцінюють додаткових-ную одиницю товару в P2. Оскільки цінність товару для потре-бителей виросла, випуск розширюється до тих пір, поки не будетдостігнуто новий стан рівноваги в точці E1
ня D 'на рис. 10-3. Припустимо також, що заочень малий період часу фірми не можуть відповідним чином змінити свої обсяги випу-ска і продовжують виробляти кількість Q0-первісний рівноважний обсяг Тепер споживачем оцінюють додатковий апельсин в P2, тобто істотно вище граничних витрат вироб-ництва. Суспільство в цілому може виграти, есліпроізводітся більше апельсинів, оскільки споживачем готові пожертвувати P2 заради отримання наступ-ного апельсина, але збільшення проізводстваапельсінов на 1 одиницю обходиться тільки в P0.

Якщо випуск залишається на рівні Q0, ціна підви-сится до P2. Оскільки ціна вище граничних з-держек, фірми можуть збільшити свої прибутки, ви-ращівая більше апельсинів. І вони будуть продов-жати розширювати свій випуск до тих пір, поки від-галузь не опиниться в рівновазі - у точці E1 з рав-новесной ціною P1 і обсягом випуску Q1. У етомновом стані рівноваги обсяг випуску опти-мален з точки зору суспільства в цілому
У ході цього процесу споживачі і виробляй-ки повністю зосереджені на ціні потреб-лям не треба було нічого знати про методи або з- Держко виробництва апельсинів, а проізводітелямне треба було питати споживачів, скільки ті
готові заплатити за додаткові апельсини. Небуло необхідності в центральному керівництві іліпланірованіі. Всю необхідну інформацію длявсех учасників цього ринку давали ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Роль цін "
 1. Ког-так ціна на пиво збільшується, що відбувається з пропозицією, попитом, обсягом пропозиції, обсягом попиту і ціною
  роль цін в ринковій економіці. Завдання для самостійної роботи Поясніть, використовуючи графіки попиту і запропонованого-вання, кожне з наступних тверджень: а. Заморозки у Флориді призводять до збільшен-нію цін на апельсиновий сік у всіх супер-маркетах США. б. Спекотне літо в Новій Англії призводить до знижено-нию цін в готелях на узбережжі Карибського моря. в. Загострення політичної
 2. РОЛЬ цін
  роль в русі конку-рентної економіки до Парето-оптимального рас-ТАБЛИЦЯ 10-1. Гранична норма заміщення і трансформації MRS. MRTV Висновок Рішення 4 березня 3,5 3 Споживчі оцінки А щодо В перевищують альтернативні витрати виробництва А 5 Споживачі оцінюють А щодо В нижче альтернативних витрат виробництва
 3. Завдання
  роль цін , що сигналізують, як повинні бути перерозподілений-ни ресурси.8. Припустимо, що в економіці є багато това-рів. Використовуючи концепції ефективності по потреб-лению, ефективності з виробництва та ефективно-сті з обміну, поясніть, чому конкуренція навсех ринках призведе до розподілу, яке є-ється
 4. 2. Передумови людської дії
  роль відіграє той факт, що дані два задоволення очікуване від поступки спонуканню і від уникнення небажаних наслідків цього не одночасні (див. с.
 5. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  роль, що і в нашому житті. Зміст думок первісної людини відрізняється від змісту наших думок, але формальна і логічна структура у тих і інших спільна. Слід визнати, що сам Леві-Брюль дотримувався погляду, що склад розуму первісної людини в суті своїй містичний і дологический; колективні уявлення первісної людини регулюються законом сопричастя і,
 6. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  роль, прокладаючи шлях для схвалення доктрин, що визначають міжнародну економічну
 7. 7. Предмет і особливий метод історії
  роль в потоці подій і, з іншого боку, оцінити його емоційно як витвір мистецтва. Можна дивитися на храм очима історика. Але можна дивитися на храм і очима захопленого обожнювача, і очима байдужого і байдужого туриста. Одні й ті ж індивіди можуть демонструвати обидва типи реакції: і естетичне оцінювання, і наукове розуміння. Розуміння встановлює факт, що індивід
 8. 8. Концептуалізація і розуміння
  роль фактора n в досягненні результату P тільки шляхом розуміння. Розуміння у світі історії є так званим еквівалентом кількісного аналізу та вимірювання. Технологія може підказати нам , якої товщини має бути сталева пластина, щоб її не пробила куля, випущена з 300 ярдів з вінчестера. Вона, таким чином, може дати відповідь, чому людина, що сховався за сталеву пластину
 9. 1. Бунт проти розуму
  роль Карла Маркса. Спираючись на діалектичний містицизм Гегеля, він, нічтоже сумняшеся, приписав собі здатність передбачати майбутнє. Гегель претендував на знання того, що дух, створюючи Всесвіт, прагнув створити прусську монархію Фрідріха Вільгельма III . Але Маркс виявився кращим обізнаний про плани духу. Він знав, що весь сенс історичної еволюції полягає у встановленні золотого століття
 10. 3. праксиологической аспект полілогізма
  роль. Невблаганний закон історичного розвитку примушує людей незалежно від їхнього бажання мислити і діяти відповідно з моделями, що узгоджуються з матеріальним базисом своєї епохи. Люди обманюються, вважаючи, що вільні вибирати між різними ідеями та між тим, що вони називають істиною і оманою. Самі вони не мислять; в їх думках виявляє себе історичне провидіння. Це чисто
© 2014-2022  epi.cc.ua