Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Але рівновага в долгосроч-ном і короткостроковому періодах досягається при зраді-ванні різних неременних: - У довгостроковому

Але рівновага в долгосроч-ном і короткостроковому періодах досягається при зраді-ванні різних неременних: - У довгостроковому періоді виробництво Y визначаються-ється пропозицією факторів виробництва та техно-логией. При даному фіксованому рівні про-виробництва процентна ставка г змінюється таким чином, щоб задовольнити рівняння IS. З уче-том цього значення процентної ставки рівень цег P змінюється таким чином, щоб задовольните рівнянню LM. - У короткостроковому періоді рівень цін P жорстко визначивши. При даному фіксованому рівні цек процентна ставка г змінюється таким чином, що-б задовольнити рівняння LM. З урахуванням цього значення процентної ставки рівень виробництва P змінюється таким чином, щоб задовольнить: - рівняння IS. 3. Рівень цін врівноважує попит на гроші і пропозиція грошей. Зраді-ня пропозиції грошей ведуть до пропорційних змін рівня цін.
Більшість економістів вважають, що основні постулати класичної еко-номічного теорії прекрасно працюють при описі функціонування економі-ки в довгостроковому періоді. Однак, як ми обговорили в попередньому розділі, ціни па багато товарів реаг-руют на зміну пропозиції грошей з великим запізненням, і загальний рівень цін не може сам по собі врівноважити попит на гроші і пропозиція грошей з короткостроковому періоді. Для того щоб грошовий ринок прийшов у стан рівноваги, змінюється (впливаючи на сукупний попит на товари і послуги) процентна ставка. Коливання сукупного попиту приводять до того, що обсяг вироблених економікою товарів і послуг відхиляється від рівня, определяемости-го пропозицією факторів виробництва і технологією. Спробуємо пройти наш шлях у зворотному напрямку; 1. Рівень цін жорстко зафіксований на деякому рівні і відносно нечутливий до зміни економічних умов у короткостроковому періоді.
2. Для будь-якого даного рівня цін процентна ставка підлаштовується таким чином, щоб врівноважити попит на гроші і пропозиція грошей. 3. Рівень виробництва реагує на зміни сукупного попиту на това-ри та послуги, який частково визначений процентною ставкою, що врівноважує грошовий ринок. овва 32. Сукупний попит і грошово-кредитна та фінансово-бюджетна політика 71 Довгостроковий період б) Короткостроковий період Рис. 32.8 МАКРОЕКОНОМІКА В довгостроковий і короткостроковий періоди в довгостроковому періоді відсоткова ставка і уровеньцен підлаштовуються під конкретний рівень виробництва, а в короткостроковому періоди-де відсоткова ставка і виробництво пристосовуються під конкретний рівень цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Але рівновага в долгосроч-ном і короткостроковому періодах досягається при зраді-ванні різних неременних: - У довгостроковому "
 1. Глосарій
  рівноважний уро-вень сукупного випуску, при якому плановані витра-ти дорівнюють доходам, для кожного рівня цін. КРИВА ПОПИТУ Demand curve Показує графічно ве-личину попиту на товар для кожного рівня його ціни; прицьому інші фактори, що впливають на попит, полагаютсянеізменнимі. Крива попиту, як правило, спрямована вниз. Криві Філліпса Phillips curve. Крива,
 2. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  рівноваги на споживчому ринку. При формуванні стійкого дефіциту змінюються галузеві пропорції, створюється нова структура народного господарства шляхом перегрупування всередині сформованих продуктивних сил. Матеріальною основою малих циклів є масове оновлення товарів тривалого користування. Середні (промислові) цикли пов'язані зі зміною попиту на устаткування і
 3. § 3. Макроекономічна нерівновага
  рівноваги, коли економічне зростання йде наче по прямій траєкторії (випуск продукції збільшується пропорційно зростанню виробничих факторів), б) стан нерівноваги (незбалансованості), коли господарський розвиток випробовує коливання в динаміці виробництва. Саме такий стан найбільш характерно для макроекономіки. Що ж являють собою економічні коливання, в
 4. 3.Спрос на гроші і пропозиція грошей. Рівновага товарного і грошового ринків
  рівновага припускає наявність певних пропорцій на грошовому ринку, а саме рівновага між попитом на гроші (МD) і пропозицією грошей (МS), з одного боку, між розмірами грошової маси (LМ) і розмірами товарної маси, вираженими в співвідношенні між інвестиціями і заощадженнями (IS), з іншого боку. Попит на гроші (МD) - це величина грошових коштів, яку хотіли б
 5. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  рівновагою, і було б грубою помилкою змішувати її з ідеальною конструкцією стаціонарної економіки [Див с. 237.].) Рівномірно функціонуюча економіка являє собою фіктивну систему, в якій ринкові ціни на всі товари і послуги збігаються з кінцевими цілями. Тут немає місця ніяким змінам цін; існує абсолютна стабільність цін. Одні й ті ж ринкові угоди повторюються знову і
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  рівноваги. Навпаки, прибуток і збиток завжди являють собою феномен відхилення від нормальності, зміни, що не очікувалися більшістю, порушення рівноваги. Їм немає місця у вигаданому світі нормальності та рівноваги. В економіці, схильною до змін, завжди домінує невиправна тенденція зникнення прибутку і збитків. І лише виникнення змін знову відроджує їх. У стаціонарних
 7. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  рівноваги рівномірно функціонуючої економіки. Для них річний обсяг виробництва копалень не означає збільшення багатства і не спонукає їх пропонувати більш високі ціни. Вони будуть продовжувати жити так, як жили раніше. У цих межах їх витрати не нададуть сильного впливу на ринок. Таким чином, нормальне виробництво золота, хоча, безумовно, збільшує наявну кількість грошей, не може
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  рівноваги, викликаного кредитною експансією. Деякі вкладення, зроблені в період буму, після більш тверезої оцінки в період коригування, незатуманеного ілюзіями раптового підйому, здаються абсолютно безнадійними провалами. Від них просто слід відмовитися, тому що поточні кошти, необхідні для їх подальшої експлуатації, неможливо покрити продажем їх продукції; цей оборотний
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  рівновага не більше, ніж витримка під паром субпредельной землі.]. Але так як поява нової інформації постійно спрямовує події до нової мети, умови рівномірно функціонуючої економіки ніколи не реалізуються. Наявність незавантажених потужностей неадаптіруемих інвестицій є наслідком помилок, зроблених у минулому. Припущення, зроблені інвесторами, як показали подальші
 10. Коментарі
  рівноваги Вальраса, теоретичний аналог грошей у Вальраса. [54] Sozialpolitik (нім. соціальна політика) сформульована в 1878 р. програма соціального законодавства, яка передбачала державні гарантії широким верствам робітничого класу (особливо у сфері соціального страхування) і проведена в життя Бісмарком. [55] Новий курс система заходів уряду США в 19331938 рр.. в
© 2014-2022  epi.cc.ua