Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Розглянемо протилежність політику.

Розглянемо протилежність політику. Припустимо, що пра-вительство субсидує виробництво: за кожну одиницю проданого товару воно виплачується покупцеві $ 2. Як впливає субсидія на споживчий надлишок, надлишок виробляєте-лей, податкові надходження і загальну прибуток? Чи приводить субсидія до безповоротної втрати? Поясніть. 11. Припустимо, що ринок товару описується наступними рівняннями попиту та пропозиції: Qs=2Р, QD=300 - P.
А. Знайдіть рівноважну ціну і рівноважний кіль-кість товару. б. Припустимо, що з покупців стягується на-лог Г, отже, нове рівняння попиту виглядає наступним чином: QD=300 - (P + T). Знайдіть нову рівновагу. Що відбувається: ціною, яку отримують продавці, ціною, кото-рую платять покупці, і обсягом продажів? в. Податкові надходження становлять TxQ Використовуйте ваш відповідь на питання (б), щоб СЕ-ставити функцію податкових надходжень.
На-креслите графік залежності для Г від 0 до 3Ot р. Безповоротна втрата - площа треуголь-ника, розташованого між кривими спро-са та пропозиції. Згадайте, що площа трикутника дорівнює добутку однієї вто-рій основи на висоту, знайдіть безвоз-Вратна втрату як функцію від T. Начер-титі залежність для Г від 0 до 30С (Підказка: основаніетреугольніка - T.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розглянемо протилежність політику."
 1. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  Всрнер Зомбарт - один з найбільш видних буржуазних економістів кінця XIX в. і перших десятиліть XX в. - був центральною фігурою в буржуазної політичної економії майже до 40-х рр.. цього століття (помер у 1941 р.). Чи можна зарахувати Зомбарта до історичної школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно. Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие
 2. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  Розглянемо погляди самого великого представника реви-зіонізма Карла Каутського. Каутський пройшов вельми звивистий життєвий шлях, пре-терпів велику еволюцію. Він почав свою наукову та політи-чний кар'єру захистом мальтузіанства, відразу ж виступивши як буржуазний ідеолог. Пізніше Каутський приєднався до соці-ал-демократії, причому на перших порах перебував під значним впливом
 3. 2. Антитрестовская політикани монополії
  Ідеальною, з точки зору економіста, була б ан-тітрестовская політика, націлена тільки на за-безпечення благополуччя споживачів шляхом защітиі посилення конкуренції, але ніхто з економістовне став би стверджувати, що спроба зробити всеринкі абсолютно конкурентними була б реалі-стичної. Існуючі антитрестовські закониподобно всім іншим готуються політиками, прива- дятся у виконання
 4. Коливання циклічного характеру
  Припустимо, що в країні проводиться рестрикції-оністская фіскально-грошова політика. Прави-тельство посилює грошову політику, в резуль-Таті чого сукупний попит падає, а випуск про-дукції починає скорочуватися. Але за падінням ви-пуску продукції та доходів слід уменьшеніерасходов, частина якого становить сокращеніерасходов на імпорт. Отже, спад в націо-нальної економіці означає
 5. 8 . Підприємницькі прибутки і збитки
  У широкому сенсі, прибуток це виграш, який отримують із діяльності; це збільшення задоволення (зменшення занепокоєння); це різниця між вищою цінністю, приписується отриманими результатами, і більш низькою цінністю, приписуваною жертвам, принесеним заради їх досягнення; іншими словами, це дохід мінус витрати. Витяг прибутку постійна мета будь-якої діяльності. Якщо
 6. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 7. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 8. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  Зміни купівельної спроможності грошей, тобто мінового відношення грошей і товарів і послуг, можуть виникати або з боку грошей, або з боку товарів і послуг. Зміна вихідної інформації, що провокує їх, може відбуватися або в попиті і пропозиції грошей, або в попиті і пропозиції інших товарів і послуг. Відповідно ми розрізняємо зміни купівельної спроможності під дією
 9. 15. Міжрегіональні курси валют
  Давайте спочатку припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат . Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти
 10. 3. Нерівність
  Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 та 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
© 2014-2022  epi.cc.ua