Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

75. Профорієнтація і професійний розвиток працівників на підприємстві

Профорієнтація - дуже об'ємне поняття, наприклад, можна сказати, що сучасне західне суспільство по суті своїй профорієнтаційно, так як з самого народження орієнтує дитину на «життєвий успіх», на «успішну кар'єру». Профорієнтація передбачає широкий, що виходить за рамки тільки педагогіки та психології, комплекс заходів з надання допомоги у виборі професії, куди входить і профконсультация як індивідуально орієнтована допомогу у професійному самовизначенні.
Професійний розвиток працівників підприємства являє собою систему взаємопов'язаних дій, елементами якої є вироблення стратегії, прогнозування і планування потреби в кадрах тієї або іншої кваліфікації, управління кар'єрою і професійним ростом; організація процесу адаптації, навчання, тренінгу, формування організаційної культури.
Метою розвитку працівників є підвищення їх трудового потенціалу. Майже кожна людина володіє значним потенціалом особистого та професійного зростання, і в міру подорожчання людських ресурсів стає все більш важливим задіяти цей потенціал. За допомогою цілеспрямованого заохочення організація відкриває своїм працівникам можливість підвищувати професійні навички і розвивати особисті якості для вирішення майбутніх завдань.
Тим самим створюється кадрове ядро, що складається з висококваліфікованого персоналу, і здійснюється випереджальна підготовка працівників.
Розвиток працівників для кожної організації є істотним елементом виробничих інвестицій на майбутнє. Пріоритетність інвестицій в розвиток працівників пов'язано з необхідністю:
1) підвищення ділової і трудової активності кожного працівника для виживання організації;
2) збереження конкурентоспроможності організації, так як навчання роботі з новою технікою неможливо без значних інвестицій;
3) забезпечення зростання продуктивності праці на основі створення сприятливих умов праці і сучасної техніки і технології.
Систему професійного розвитку працівників слід розглядати переважно як систему управління професійним досвідом персоналу, що складається з ряду соціальних інститутів професійного розвитку. Наприклад, підвищення кваліфікаційного потенціалу в колективі вимагає взаємодії організаційних інструментів в наступних сферах:
1) політика зайнятості на підприємстві: наймання працівників з урахуванням їх кваліфікаційного потенціалу, пропозиція трудових відносин, розрахованих на довгострокову зайнятість з метою довготривалого використання придбаних кваліфікацій;
2) керівництво персоналом: залучення працівників до виявлення та вирішення виникаючих проблем у відповідній організаційній сфері, регулярні розвиваючі бесіди із співробітниками, в результаті яких досягається зворотний зв'язок і враховується прогрес у навчанні;
3) організація робіт: широкий розподіл видів діяльності, яке дає шанс до підвищення кваліфікації, регулярна зміна завдань з метою придбання більш широкого спектру навичок;
4) навчання персоналу: формальні заходи з навчання та підвищення кваліфікації на різних щаблях кар'єри, як в рамках підприємства, так і за його межами.

Система професійного розвитку працівників включає сукупність елементів, які впливаю на об'єкт розвитку, змінюють його здібності, роблячи їх адекватними потребам організації, В організації може і не бути спеціальної системи розвитку персоналу, тоді вона може доручати роботу по професійної орієнтації, професійного відбору і професійного навчання іншим організаціям.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 75. Профорієнтація і професійний розвиток працівників на підприємстві "
 1. 54. Система професійного відбору
  профорієнтації працівників. Основне завдання професійного відбору полягає в тому, що при цьому необхідно передбачити можливості успішної професійної орієнтації в діяльності, якою людина раніше не займався. Основними методами професійного відбору є: 1) бесіди з кандидатами, із заповненням спеціальних банків та інтерв'ю; 2) професіограми - описи
 2. 3. Приватні підприємства в перехідній економіці
  професійного управління повністю збігаються тільки в рамках дрібних фірм. Що ж стосується середніх і особливо великих приватних підприємств, утворених у результаті приватизації, то в їх рамках неминуче відбувається відоме розщеплення капіталу на капітал-власність (контроль) і капітал-функцію (управління), що дозволяє використовувати найманих професійних менеджерів і звільнити
 3. 26. Види ринку праці
  професійний) та внутрішній, основними відмінними ознаками, яких є система професійної підготовки, методи підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, практика просування працівників і заповнення вакантних місць, особливості регулювання на основі колективного договору. Зовнішній (професійний) ринок праці орієнтований на закінчену підготовку, про яку
 4. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  професійних захворювань сплачуються страхувальником за тарифами (табл. 8.7). Таблиця 8.7. Страхові тарифи у відсотках до нарахованої оплати праці по всіх підставах (доходу) застрахованих, а у відповідних випадках - до суми винагороди за цивільно-правовим договором у відповідності з видами економічної діяльності за класами професійного ризику
 5. 91. Суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин
  професійна і галузева приналежність. Крім того, найманий працівник повинен бути готовим і здатним до участі в соціально-трудових відносинах. В якості найманого працівника як суб'єкта соціально-трудових відносин можуть виступати як окремий працівник, так і групи працівників, що розрізняються за своїм становищем у соціально-професійній структурі, спрямованості інтересів, мотивації
 6. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  працівників підприємств з іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання в
 7. 55. Рух кадрів на підприємстві
  професійного складу природні, і мають місце на будь-якому підприємстві. Внутрипроизводственное рух кадрів включає в себе: кваліфікаційне рух і перехід працівників з однієї категорії в іншу. Аналіз внутрішньовиробничого переміщення повинен показати, які є на підприємстві можливості кваліфікаційного просування, отримання роботи за інтересами з оптимальними для працівника
 8. 88. Управління персоналом в організації
  профорієнтація і трудова адаптація персоналу; 4) мотивація трудової діяльності персоналу та його використання; 5) організація праці та дотримання етики ділових відносин; 6) управління соціально-трудовими конфліктами і стресами; 7) забезпечення безпеки персоналу; 8) управління нововведеннями в кадровій роботі; 9) навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників; 10)
 9. Традиційний підхід до навчання
  професійного навчання. Це не могло не позначитися на продуктивності праці і якості. Відносно невелика кількість американських фірм проводять професійне навчання своїх співробітників у такому обсязі і такої якості, які потрібні для успішної діяльності на світових ринках. Таке навчання дозволяє проводити перепідготовку працівників базових галузей або готувати керівників і
 10. Стаття 33. Трудові відносини
  професійних спілок на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється на основі чинного на території РРФСР
 11. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  професійних, соціальних та організаційно-економічних умовах праці. Коли людина поступає на роботу, він включається в систему внутрішньоорганізаційні відносин, займаючи в ній одночасно кілька позицій. Кожній позиції відповідає сукупність вимог, норм, правил поведінки, що визначають соціальну роль людини в колективі як працівника, колеги, підлеглого, керівника,
 12. 27. Сегменти ринку праці
  професійного просування, прогресивна технологія, схема управління. Вторинний ринок праці - це ринок, для якого характерні плинність кадрів, нестабільна зайнятість, низький рівень заробітної плати, відсутність професійного просування, зростання кваліфікації, наявність відсталою техніки і технології, відсутність профспілок. Причини поділу ринку праці на сегменти: різниця у рівні
 13. 58. Соціальна структура трудової організації
  професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, суспільно-організаційна, соціально-психологічна і національна соціальні структури. Виробничо-функціональна структура трудового колективу включає в себе виробничі підрозділи підприємства: що випускають продукцію, реалізують продукцію, керуючі, що організовують, планують, обслуговуючі та ін У зв'язку з
 14. Стаття 4. Відповідна і невідповідна робота
  професійної придатності працівника з урахуванням рівня його професійної підготовки, умовам останнього місця роботи (за винятком оплачуваних громадських робіт), станом здоров'я, транспортної доступності робочого місця ... 4. Підходящої не може вважатися робота, якщо: вона пов'язана зі зміною місця проживання без згоди громадянина; умови праці не відповідають правилам і
 15. 28. Моделі ринку праці
  професійну підготовку в навчальних закладах, на визнання професійно-кваліфікаційного рівня працівників при зміні фірми, на прагнення звести витрати підприємства на виробниче навчання до мінімуму. Заробітна плата на таких підприємствах встановлюється контрактами, колективними договорами з урахуванням попиту та пропозиції робочої сили, класифікації робіт з складності.
 16. № 201. Роль «Закону про державне підприємство» в економічному розвитку СРСР
  працівників. Таке самоврядування мало перетворити працівників у господарів підприємств, зацікавити їх у більш ефективній праці. Однак система таких рад на більшості підприємств не запрацювала, так як вони діяли раніше під твердим контролем партійних і профспілкових
 17. Липецька область
  професійні аварійно-рятувальні служби, професійні аварійно-рятувальні формування; - органи управління та підрозділи Державної протипожежної служби МНС Росії; - лікувально-профілактичні установи незалежно від організаційно-правових форм, а також організації, до складу яких входять лікувально-профілактичні установи, в частині спеціалізованого
 18. Висновки
  професійних послуг з планування ц управлінню, до яких відносяться насамперед консалтинг і перевірка фінансового стану підприємства (аудит). Ці послуги надаються незалежними фірмами, а також індивідуальними професіоналами. 3. Комп'ютерні програми, розроблені для складання бізнес-планів, дозволяють зробити цей процес більш ретельним і детальним, автоматизуючи ряд розрахунків
 19. Масштаби професійного навчання
  професійне навчання 36, 5 млн. своїх працівників 29 млрд. дол Здавалося б, це величезна сума грошей, однак вона не збільшилася за останні 6 років, хоча за цей час виріс зовнішньоторговельний дефіцит, інфляція, відбулося скорочення числа робочих місць, посилилася стурбованість зростанням економічної могутності Японії. Насправді загальне число пройшли професійне навчання і кількість годин на
© 2014-2021  epi.cc.ua